خرید دفتر کار در مفتح شمالی

خرید دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۲۸ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

مفتح شمالی ایستگاه دروازه دولت س..

قیمت کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فلت

مفتح شمالی سند اداری ۲۵ ساله

مفتح شمالی کوی دوم پل..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۴

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۴

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

۲ واحددارای یک سند

مفتح شمالی مناسب کار ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مفتح شمالی بالاتر ازمطهری پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

بازدید با هماهنگی

مفتح شمالی مناسب کار ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مفتح شمالی نرسیده به مطهری کوچه مرزبان نام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

مفتح شمالی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی بخشی مو..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دارای ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی بخشی موقر..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

مفتح شمالی مناسب کار ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

مفتح شمالی روبروی مترو ط فوق..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مفتح شمالی مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

مفتح شمالی خ زهر..

قیمت کل: ۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده

مفتح شمالی سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

مفتح شمالی خ زهره نبش رهروا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مفتح شمالی مناسب کار ۱۲۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

مفتح شمالی تقاطع زهره نبش..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

مفتح شمالی ابتدای خ مدر..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

لاین آسانسور

مفتح شمالی سند اداری ۱۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

مفتح شمالی خ ملایری پور نبش امیر..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۰۰ متر انباری تجاری - ۴۴ متر سوئیت-

مفتح شمالی سند اداری ۱۴۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مفتح شمالی جنب سینما پایتخت پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

مفتح شمالی مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

مفتح شمالی خ زهر..

قیمت کل: ۳,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده

مفتح شمالی مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

مفتح شمالی نبش خ شش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار مفتح شمالی سند تجاری دارای مغازه ۷۸ متر طبقه: همکف قدیمی

مفتح شمالی کافی شاپ آلبالو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز آبمیوه و بستنی- ۵۰ متر روی ط همکف

مفتح شمالی مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری خ مفتح شمالی پلاک..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

سوم رویتی

مفتح شمالی مناسب کار ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

مفتح شمالی روبروی پادگان عباس آ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مفتح شمالی مناسب کار ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

مفتح شمالی بین وراوینی و درفش پل..

قیمت کل: ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

درحال بازسازی

مفتح شمالی مناسب کار ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

مفتح شمالی روبروی پادگان عباس آباد بین ک ۶ و ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مفتح شمالی کوی دوم پلاک ..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مفتح شمالی مناسب کار ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

مفتح شمالی روبروی مترو ط فوق..

قیمت کل: ۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مفتح شمالی سند اداری ۲۰ ساله

مفتح شمالی خ ملایری پ..

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۷ قیمت کل: ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۵۷ قیمت کل: ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

مفتح شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

مطهری خ مفتح شمالی خ ز..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مفتح شمالی مناسب کار ۲۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مفتح شمالی خ مشیری کوی من..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار مفتح شمالی مناسب کار ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مفتح شمالی بین بهشتی و مطهری جنب آژانس هود..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مفتح شمالی مناسب کار ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مفتح شمالی بین کوی ششم و هشتم ساختم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

موقعیت اداری تجاری

مفتح شمالی سند تجاری ۱۰۹ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

مفتح شمالی نبش وراوینی و کوی زیرک زاده ..

قیمت کل: ۱,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در مفتح شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در مفتح شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>