خرید دفتر کار در فلسطین

خرید دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۲۹ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

فلسطین نبش ک راد ساختمان..

قیمت کل: ۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فلسطین مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین جنوبی ساختمان ۱۱۰ پلاک..

قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

انباری داخل واحد

فلسطین مناسب کار ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

میدان فلسطین خ سرپرست جنوبی بن بست مم..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

فلسطین سند اداری ۱۰۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فلسطین تقاطع بزرگمهر روبروی سفارت فلسطین..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فلسطین سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

فلسطین شمالی نرسیده به بلوارکشاورز نبش خ راد س..

قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

درکل ۱۹ واحد

خرید دفتر کار فلسطین مناسب کار ۲۶۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین شمالی جنب سینما آفریقا کوی مر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

۱۱۰ متر قدرالسهم-پارکینگ در حیاط

فلسطین سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

فلسطین جنوبی تقاطع لبافی نژاد مجت..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

از واحدها اطلاع نداشتند

فلسطین مسکونی اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی بن بست نیلوفر..

قیمت کل: ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فلسطین سنداداری-تجاری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فلسطین نرسیده به میدان فلسطین ساخ..

قیمت کل: ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

فلسطین مناسب کار ۲۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین شمالی نرسیده به بلوارکشاورز روبروی بان..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مورد ۲ واحدی

فروش دفتر کار فلسطین مناسب کار ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فلسطین روبروی خ ایتالیا کوی آبادیان ..

قیمت کل: ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

موقعیت اداری-تجاری

فلسطین سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فلسطین شمالی بالاتر از چهارراه زرتشت جنب ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فلسطین مناسب کار ۱۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین شمالی کوی ام..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فلسطین سند اداری ۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

فلسطین خ بزرگمهر ساخت..

قیمت کل: ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل پکیج مبله

فلسطین مناسب کار ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

فلسطین نرسیده به مید..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار فلسطین سند تجاری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی نرسیده به بلوار کشاورز جنب بانک س..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فلسطین سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۶ ساله

فلسطین خ بزرگمه..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فلسطین مناسب کار ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی ساخ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فلسطین مناسب کار ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی نرسیده به بلوارکشاورز پ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فلسطین مناسب کار ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فلسطین بین بزرگمهر و انقلاب ساخت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۴ ساله

فلسطین شمالی نرسیده به تقاطع زرتشت پ..

قیمت کل: ۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فلسطین سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

فلسطین خ بزرگمهر ساخت..

قیمت کل: ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل پکیج مبله

فلسطین سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فلسطین شمالی بالاتر از چهارراه زرتشت جنب ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کلا ۱۳ واحد-قابل تبدیل تا ۲۰۰ م ت-بازسازی شده-سند مادر

فلسطین سند اداری ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۶ ساله

فلسطین بزرگمهر پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

فلسطین مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی ساخ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فلسطین مناسب کار ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فلسطین شمالی نبش خ قضائی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

فلسطین مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی ساخ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۷۲۸,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فلسطین سند اداری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی ک راد س..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فلسطین مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

فلسطین بالاتر از چهارراه بزرگمهر ب..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فلسطین مناسب کار ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

میدان فلسطین خ سرپرست جنوبی ب..

قیمت کل: ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در فلسطین آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در فلسطین شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر