خرید دفتر کار در فلسطین

خرید دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز نبش کو..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

باز سازی

فلسطین مسکونی اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی نبش پرویز روشن پل..

قیمت کل: ۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فلسطین مناسب کار ۲۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

فلسطین شمالی کوی دهقان روبروی کوی دانش کیا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فلسطین مناسب کار ۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

فلسطین خ غزالی عتیق پلاک ..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

فلسطین مناسب کار ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

میدان فلسطین خ سرپرست جنوبی ب..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

خرید دفتر کار فلسطین مناسب کار ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴۰ ساله

فلسطین شمالی بالاتر از بانک مل..

قیمت کل: ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دارای قدرالسهم

فلسطین سند تجاری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴۰ ساله

فلسطین شمالی نرسیده به بلوارکشاورز نبش کوی مرتضی ..

قیمت کل: ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

فلسطین مناسب کار ۲۶۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی کوی مرتضوی ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

فلسطین سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۶ ساله

فلسطین خ بزرگمهر پلا..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

فلسطین مناسب کار ۱۰۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین شمالی تقاطع غزالی عتیقی طبقه فوقانی بانک ملت ساخ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

خرید دفتر کار فلسطین مناسب کار

فروش دفتر کار فلسطین مناسب کار ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

فلسطین نرسیده به چهارراه انقلاب پل..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۸۱۸,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده لابی

فلسطین مناسب کار ۲۶۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین شمالی جنب سینما آفریقا کوی مر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

۱۱۰ متر قدرالسهم-پارکینگ در حیاط

فلسطین مسکونی اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی بن بست نیلوفر..

قیمت کل: ۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فلسطین مناسب کار ۲۰۶ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۴۰ ساله

فلسطین شمالی کوی هشتم پل..

قیمت کل: ۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فلسطین سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

فلسطین جنوبی کوی رازی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فلسطین مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین جنوبی نرسیده به بزرگمهر ساختمان ۱۱ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

انباری داخل واحد-پایان کار دفتری

فلسطین سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

فلسطین شمالی بالاتر از چهارراه زرتشت جنب ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فلسطین مناسب کار ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فلسطین نرسیده به انقلاب پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فلسطین سند اداری ۶ ساله

فلسطین خیابان بزرگم..

طبقه: ششم زیربنا: ۷۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ششم زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

اداری

فلسطین سند اداری ۸۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

فلسطین شمالی کوی راد ساختم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار فلسطین مناسب کار ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

میدان فلسطین خ سرپرست جنوبی ب..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

فلسطین مناسب کار ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین شمالی بین زرتشت و بلوار ساخت..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فاقد آسانسور فن کوئل باز سازی شده

فلسطین سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۶ ساله

فلسطین خ بزرگمه..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فلسطین مناسب کار ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی نرسیده به بلوار کشاورز ساخ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فلسطین سنداداری-تجاری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فلسطین نرسیده به میدان فلسطین ساخ..

قیمت کل: ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۲۹ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

فلسطین نبش ک راد ساختمان..

قیمت کل: ۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فلسطین مناسب کار ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

میدان فلسطین خ سرپرست جنوبی بن بست مم..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

فلسطین سند اداری ۱۰۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فلسطین تقاطع بزرگمهر روبروی سفارت فلسطین..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فلسطین سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

فلسطین شمالی نرسیده به بلوارکشاورز نبش خ راد س..

قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

درکل ۱۹ واحد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در فلسطین آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در فلسطین شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر