خرید دفتر کار در فاطمی

خرید دفتر کار فاطمی سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

فاطمی خ کبکانیان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

دارای جواز - ۱۰ پله به پایین -سرقفلی و ملکیت

فاطمی مناسب کار ۱۹۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی نبش کوی طباطبایی پلاک..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

تابلوخور

فاطمی سند تجاری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی نبش میدان فاط..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فاطمی سند اداری ۳۰۰ متر ۷ خوابه طبقه: ششم ۱۸ ساله

فاطمی خ گمنام ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فاطمی مناسب کار ۱۲۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فاطمی شهیدگمنام خ جهانمهر خ د..

قیمت کل: ۴,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فاطمی سند تجاری دارای مغازه ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی روبروی سازمان ..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فاطمی سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

فاطمی میدان گلها کاج جنوبی سرتیپ فکوری ..

قیمت کل: ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فاطمی سند تجاری ۱۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

فاطمی روبروی مترو ج..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور باز سازی شده

۱۵ متر تابلو خور

فاطمی مناسب کار ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فاطمی خ کاج جنوبی نبش بن بست هفتم پ..

قیمت کل: ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فاطمی سند تجاری دارای مغازه ۲۰۵ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

فاطمی نرسیده به ولیعصر جنب قنادی توکلی فر پوشا..

قیمت کل: ۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

بالکن نصف محاسبه میشود

فروش دفتر کار فاطمی مناسب کار ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فاطمی فلسطین شمالی بالاتر از چهارراه زرتشت جن..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

کلا ۱۳ واحد

فاطمی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی خ رامندی س..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آرایشگاه زنانه بازدیدکننده فقط خانم باشد

فاطمی سند اداری ۱۵۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۲ ساله

فاطمی روبروی اداره آب جنب ساختمان ساعت ..

قیمت کل: ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار فاطمی مناسب کار ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی میدان گلها خ کاج پلاک..

قیمت کل: ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

فاطمی مناسب کار ۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

فاطمی خ جویبار پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار فاطمی مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فاطمی خ چهلستون..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

فاطمی مناسب کار ۱۲۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی فتح شقاقی خ جهانمهر ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

همکف تجاری

فاطمی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فاطمی ابتدای فاطمی ساختمان ش..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده- ۲ لاین

فاطمی مسکونی اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی خ چهلستون بین دوم و ..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

فاطمی مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی خ باباطاه..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

فروش دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۲۶ متر ۶ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی خ کاج جنوب..

قیمت کل: ۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

همکف تجاری - ۲ بر

فاطمی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

فاطمی خ فکوری پلاک هن..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

مورد ۲ واحدی

فاطمی مناسب کار ۲۶۰ متر ۷ خوابه طبقه: ششم ۲۵ ساله

فاطمی ابتدای خ فاطمی ساختمان ش..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

فاطمی مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

فاطمی ابتدای بیستون پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور چیلر باز سازی شده

فاطمی مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

فاطمی ضلع شرقی میدان گلها پلا..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

فاطمی روبروی هتل لاله پلاک..

قیمت کل: ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فاطمی مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۴ ساله

فاطمی جنب خ باباطا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فاطمی سند اداری ۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

فاطمی ضلع جنوبی خ کامران پل..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فاطمی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فاطمی ضلع شمالی خ شهیدگمنام ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

کمیسیون کامل

فاطمی سند اداری ۲۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

فاطمی خ کامران پلاک ۳ و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فروش با مستاجر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در فاطمی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در فاطمی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر