خرید دفتر کار در سپهبدقرنی

خرید دفتر کار سپهبدقرنی مناسب کار ۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

کریم خان سپهبد قرنی کوی حقی..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

سپهبدقرنی مناسب کار ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

سپهبدقرنی خ شاداب نبش مهر ..

قیمت کل: ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

سپهبدقرنی مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

سپهبدقرنی خ خسرو پلاک..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سپهبدقرنی سند اداری ۳۵۳ متر طبقه: اول ۴ ساله

سهپدقرنی خ کلانتری غر..

قیمت کل: ۲۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

۳ پارکینگ- مورد تک واحدی

سپهبدقرنی مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کریمخان سپهبدقرنی چهارراه طال..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

سپهبدقرنی نبش شهیدکلانتری پلا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۵۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده لابی تابلو خور

سپهبدقرنی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

سپهبدقرنی ویلا کوی خسرو ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سپهبدقرنی مناسب کار ۲۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کریمخان خ سپهبدقرنی خ کلانتری پل..

قیمت کل: ۲,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

سپهبدقرنی مسکونی اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سپهبد قرنی روبروی بانک م..

قیمت کل: ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سپهبدقرنی سند اداری ۱۵ متر طبقه: دوم قدیمی

سپهبدقرنی نبش خ خسرو س..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

فروش دفتر کار سپهبدقرنی مناسب کار ۲۰ ساله

سپهبد قرنی بالاترازچهارراه طالقانی نبش چهارراه ب..

طبقه: دوم زیربنا: ۸۸ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۱۴۰ متری دارای ۴ پارکینگ- ۸۸ متری ۲ پارکینگ

سپهبدقرنی مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

سپهبد قرنی خ سپند جنب بیمارستان آپادانا..

قیمت کل: ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

درمرحله سفت کاری - تحویل ۱۰ ماه آینده

سپهبدقرنی مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

کریمخان سپهبدقرنی کوچه خطاب ل..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

سپهبدقرنی مناسب کار ۲۰ ساله

کریمخان سپهبد قرنی نبش سپند پلا..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سپهبدقرنی سند اداری ۳۰ ساله

کریمخان خ ویلا خ سپهبد قرنی روبروی بیمارستان آپادانا..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کلید نزد سرایدار

خرید دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۹۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سپهبد قرنی روبروی بیمارستان آپ..

قیمت کل: ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

سپهبدقرنی مناسب کار ۲۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

سپهبد قرنی خ کلانت..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

سپهبدقرنی مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

سپهبد قرنی نرسیده به ..

قیمت کل: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

سپهبدقرنی مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

طالقانی سپهبدقرنی کوی سوسن پلا..

قیمت کل: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سپهبدقرنی نبش کلانتر طبقه فوقانی بانک ملت..

قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

سپهبدقرنی نرسیده به کریمخان روبروی بیمارستان آپاد..

قیمت کل: ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سپهبدقرنی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

سپهبد قرنی بالاتر از طالقانی بین بانک سپه و سر..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

سپهبدقرنی مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

سپهبدقرنی کوی صارمی پلاک ..

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سپهبدقرنی نبش کلانتری پل..

قیمت کل: ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

سپهبدقرنی مسکونی اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

کریمخان سپهبد قرنی نرسیده به شاداب بن بس..

قیمت کل: ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۵۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده درب ضد سرقت

انباری کاذب

خرید دفتر کار سپهبدقرنی مناسب کار ۱۰۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

کریمخان خ سپهبدقرنی کوی امانی..

قیمت کل: ۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

۳ پارکینگ

سپهبدقرنی مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۴ ساله

سپهبد قرنی کوی فلاح پور ساختما..

قیمت کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری ورودی مجزا

مناسب دفتر وکالت و مطب

سپهبدقرنی مناسب کار ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

سپهبدقرنی تقاطع کریمخان کوی حقیقت ..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سپهبدقرنی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سپهبدقرنی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>