خرید دفتر کار در سنایی

خرید دفتر کار سنایی مناسب کار ۱۲۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۹ ساله

سنایی خ حسینی نبش دوم غربی..

قیمت کل: ۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

سنایی مناسب کار ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سنایی نبش کوی هجدهم پلاک ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سنایی مسکونی اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سنائی نبش پانزدهم پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

سنایی سند اداری ۷۷ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۲ ساله

سنائی تقاطع شهیدی خدری پلا..

قیمت کل: ۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ- ۱۶ مترانباری

سنایی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

سنائی نبش چهارم غربی پلاک ۱ ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار سنایی سند تجاری ۱۴۶ متر طبقه: اول قدیمی

سنائی بین خ دوازدهم و چهاردهم پل..

قیمت کل: ۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

بازدید با هماهنگی روزهای زوج ۱۷ الی ۲۰

سنایی مناسب کار ۱۲۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۹ ساله

سنائی پائین پل کریمخان خ حسینی نبش..

قیمت کل: ۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سنائی بین کوی دوم وسوم پ..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سنایی نبش کوی چهارم پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سنائی کوی ۲۲ ..

قیمت کل: ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

فروش دفتر کار سنایی مناسب کار ۳۲۰ متر طبقه: پنجم نوساز

سنائی کوچه ۲۲ ..

قیمت کل: ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل فلت

۴ پارکینگ سندی

سنایی مناسب کار ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

سنائی خ ۲۱ ..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

انباری داخل واحد

سنایی مناسب کار ۳۲۰ متر طبقه: پنجم نوساز

کریمخان خ سنائی کوچه بیست ..

قیمت کل: ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت اعلام حریق اطفاء حریق برق اضطراری

۴ پارکینگ سندی-دارای منبع آب ۱۰۰۰۰ لیتری

سنایی مناسب کار ۱۱۱ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری خ سنائی دوم غ..

قیمت کل: ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۳۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

کریمخان خ سنائی خ ۲۲ پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

۴ پارکینگ

خرید دفتر کار سنایی مناسب کار ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان خ سنائی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

مطهری خ سنائی خ ..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

انباری داخل واحد

سنایی مناسب کار ۴ ساله

مطهری خ سنائی کوی ۲ ..

قیمت کل: ۱,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

باکمیسیون کامل

سنایی مناسب کار ۲ ساله

سنایی خ یازده..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۴۱۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سنایی سند اداری ۲۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ سنائی خ نژا..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار سنایی مسکونی اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری خ سنائی نبش پانزد..

قیمت کل: ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

مطهری خ سنائی کوی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سنایی مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سنائی نرسیده به چهارراه ش..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

سنایی مسکونی اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری خ سنائی نبش پانزد..

قیمت کل: ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

کریمخان خ سنائی خ..

قیمت کل: ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

۱۵۰ مترانباری

خرید دفتر کار سنایی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

مطهری خ سنائی نبش خضری پل..

قیمت کل: ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

سنایی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ سنائی پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سنایی سند اداری ۲۱۲ متر ۷ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

میرزای شیرازی خ سنائی خ نژادکی پل..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز هواساز

۲ پارکینگ - ۶۵ متر سوئیت

سنایی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کریمخان خ سنائی نرسیده به م..

قیمت کل: ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سنایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سنایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>