خرید دفتر کار در سنایی

خرید دفتر کار سنایی مناسب کار ۱۲۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۹ ساله

سنایی خ حسینی نبش دوم..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

سنایی سند اداری ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سنائی تقاطع میرزای شیرازی و مطهری جنب بانک پاس..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

سنایی سند اداری ۱۰۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

سنائی نبش نژادکی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده تابلو خور

بازدیدحتما با هماهنگی

سنایی مناسب کار ۱۲۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۹ ساله

سنایی خ حسینی نبش دوم..

قیمت کل: ۲,۹۸۸,۹۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

سنایی مناسب کار ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سنایی نبش کوی هجدهم پلاک ..

قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار سنایی مسکونی اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

سنائی قائم مقام کوی یکم پ..

قیمت کل: ۳,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سنایی مناسب کار ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سنائی نبش پانزدهم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

سنایی سند تجاری ۱۴۶ متر طبقه: اول قدیمی

سنائی بین خ دوازدهم و چهاردهم پل..

قیمت کل: ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

بازدید با هماهنگی روزهای زوج ۱۷ الی ۲۰

سنایی مناسب کار ۱۲۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۹ ساله

سنایی خ حسینی نبش دوم..

قیمت کل: ۲,۹۸۸,۹۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

سنایی مناسب کار ۱۲۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۹ ساله

سنایی خ حسینی نبش دوم..

قیمت کل: ۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار سنایی مناسب کار ۱۲۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۹ ساله

سنایی خ حسینی نبش دوم غربی..

قیمت کل: ۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

سنایی مناسب کار ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سنایی نبش کوی هجدهم پلاک ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سنایی سند اداری ۷۷ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۲ ساله

سنائی تقاطع شهیدی خدری پلا..

قیمت کل: ۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ- ۱۶ مترانباری

سنایی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

سنائی نبش چهارم غربی پلاک ۱ ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

سنایی مناسب کار ۱۲۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۹ ساله

سنائی پائین پل کریمخان خ حسینی نبش..

قیمت کل: ۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار سنایی مناسب کار ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سنائی بین کوی دوم وسوم پ..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سنایی نبش کوی چهارم پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سنائی کوی ۲۲ ..

قیمت کل: ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

سنایی مناسب کار ۳۲۰ متر طبقه: پنجم نوساز

سنائی کوچه ۲۲ ..

قیمت کل: ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل فلت

۴ پارکینگ سندی

سنایی مناسب کار ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

سنائی خ ۲۱ ..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

انباری داخل واحد

فروش دفتر کار سنایی مناسب کار ۳۲۰ متر طبقه: پنجم نوساز

کریمخان خ سنائی کوچه بیست ..

قیمت کل: ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت اعلام حریق اطفاء حریق برق اضطراری

۴ پارکینگ سندی-دارای منبع آب ۱۰۰۰۰ لیتری

سنایی مناسب کار ۱۱۱ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری خ سنائی دوم غ..

قیمت کل: ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۳۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

کریمخان خ سنائی خ ۲۲ پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

۴ پارکینگ

سنایی مناسب کار ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان خ سنائی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

مطهری خ سنائی خ ..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

انباری داخل واحد

خرید دفتر کار سنایی مناسب کار ۴ ساله

مطهری خ سنائی کوی ۲ ..

قیمت کل: ۱,۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

باکمیسیون کامل

سنایی مناسب کار ۲ ساله

سنایی خ یازده..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۴۱۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سنایی سند اداری ۲۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ سنائی خ نژا..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سنایی مسکونی اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری خ سنائی نبش پانزد..

قیمت کل: ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

سنایی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

مطهری خ سنائی کوی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سنایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سنایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر