خرید دفتر کار در زرتشت

خرید دفتر کار زرتشت سند اداری ۱۶۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

زرتشت غربی نرسیده به ف..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

زرتشت سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

زرتشت غربی تقاطع فلسطین شمالی پل..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج

زرتشت مناسب کار ۱۶۸ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

زرتشت غربی جنب بانک..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

زرتشت سند اداری ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

زرتشت روبروی بیمارستان مهر پلا..

قیمت کل: ۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

زرتشت سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

زرتشت غربی کوی رامندی..

قیمت کل: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ بالکن

خرید دفتر کار زرتشت سند اداری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

زرتشت روبروی بیمارستان مهر پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

زرتشت سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

زرتشت غربی خ کبکانی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

ملک و سرقفلی- ۱۲ پله به پائین

زرتشت سند تجاری دارای مغازه ۱۳۵ متر ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲۵ متر انباری-بر و ارتفاع نمیداند

زرتشت سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: همکف قدیمی

ولیعصر زرتشت غربی خ کبکا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

زرتشت سند تجاری ۲۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار زرتشت سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

زرتشت شرقی ک یزدانی پلاک ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

زرتشت سند اداری ۱۶۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

زرتشت غربی نرسیده به فلسطی..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

زرتشت مناسب کار ۲۸۹ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

زرتشت روبروی مجتمع ک..

قیمت کل: ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

زرتشت سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

زرتشت غربی تقاطع فلسطین شمالی پل..

قیمت کل: ۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور پکیج

۲ انباری

زرتشت سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

زرتشت غربی روبروی ساختمان مهر سا..

قیمت کل: ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

از جهت ملک اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار زرتشت مسکونی اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

زرتشت غربی کوی کامبیز پل..

قیمت کل: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سوم رویتی

زرتشت سند اداری ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

زرتشت روبروی بیمارستان مهر پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

زرتشت مسکونی اداری ۲۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

زرتشت غربی ک مهدوی نبش ک موسوی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

زرتشت سند اداری ۱۶۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

زرتشت غربی نرسیده به ف..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

زرتشت سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

زرتشت غربی تقاطع فلسطین شمالی پل..

قیمت کل: ۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

فروش دفتر کار زرتشت سند اداری ۱۲۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

ولیعصر زرتشت روبروی فروشگاه مرکزی قدس جنب پمپ بنزین سا..

قیمت کل: ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

زرتشت سند اداری ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

زرتشت روبروی بیمارستان مهر پلا..

قیمت کل: ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

زرتشت مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

زرتشت غربی کوی یزد..

قیمت کل: ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج باز سازی شده

زرتشت مناسب کار ۲۸۹ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

زرتشت روبروی مجتمع ک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای موقعیت اداری

زرتشت سند اداری ۱۶۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

زرتشت غربی نرسیده به ف..

قیمت کل: ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار زرتشت سند تجاری ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

زرتشت مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۱۸ ساله

فاطمی زرتشت غربی نبش بیمارستان مهر خ مهدوی نبش کوچه ..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری مشاع

زرتشت سند تجاری ۲۵ ساله

زرتشت غربی روبروی هتل ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۳۵

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۲۵

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

زرتشت سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

زرتشت غربی تقاطع فلسطین شمالی پل..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در زرتشت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در زرتشت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر