خرید دفتر کار در حافظ

خرید دفتر کار حافظ مناسب کار ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

حافظ روبروی بازار موبایل نبش کوی سیمی ..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

حافظ مناسب کار ۱۱۹ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

حافظ پائین تراز جمهوری خ بیمارستان شرکت نف..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

حافظ مسکونی اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

حافظ خ جامی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

حافظ سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۶ ساله

حافظ مقابل سازمان بورس نبش ک سیمی ..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

حافظ مسکونی اداری ۱۴۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

حافظ خ جامی خ محمدب..

قیمت کل: ۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار حافظ سند تجاری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

حافظ نرسیده به رودس..

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

۳ دهنه-جوازمکانیکی- چال مکانیکی سرقفلی

حافظ سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۶ ساله

حافظ مقابل سازمان بورس نبش ک سیمی ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

حافظ سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

حافظ نرسیده به جمهوری کوی..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

کلیدنخورده

خرید دفتر کار حافظ سند اداری

حافظ سند اداری ۱۸۰ متر ۷ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

هفت تیر حافظ روبروی بازار موبایل ای..

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

حافظ سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۶ ساله

حافظ مقابل سازمان بورس نبش ک سیمی ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار حافظ سند اداری قدیمی

حافظ پائین تراز ساختمان بورس بن بست ایرانیا..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۴ خواب: ۳ قیمت کل: ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۴ خواب: ۳ قیمت کل: ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

هرواحددارای ۳ دانگ سند مجزامیباشد

حافظ سند اداری قدیمی

حافظ میدان حسن آباد پلاک ..

قیمت کل: ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

همکف تجاری میباشد

حافظ سند اداری ۱۴ ساله

حافظ میدان حسن آباد خ دامادی کوی آزمایش..

قیمت کل: ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

حافظ مناسب کار قدیمی

ولیعصر خ حافظ خ جام..

قیمت کل: ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

حافظ مناسب کار ۳ ساله

حافظ نرسیده به کریمخان بن ب..

قیمت کل: ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار حافظ سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

حافظ خ میردامادی کوی آز..

قیمت کل: ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

حافظ مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

حافظ نبش کوی حور..

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اسپیلت

حافظ سند اداری ۲۶ ساله

حافظ مقابل سازمان بورس نبش کوی سیمی..

طبقه: دوم زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۵ قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۴ قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

حافظ سند اداری ۴۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

حافظ نرسیده به جمهوری کوی اشتری..

قیمت کل: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

حافظ سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

حافظ میدان حسن آباد خ میردامادی کو..

قیمت کل: ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

فروش دفتر کار حافظ مناسب کار ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

کریمخان خ حافظ خ استادشهریار ..

قیمت کل: ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

حافظ مناسب کار ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

طالقانی بالاتر از چهارراه ولیعصر خ ح..

قیمت کل: ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۱۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

۲ پارکینگ- ۲۳ مترانباری

حافظ مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

کریمخان خ حافظ نبش کوی ح..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۹۲۲۵۱۱۰۵ آقای رضایی

حافظ مناسب کار ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

حافظ زیرپل نرسیده به کریم خان کوی رض..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۷۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

حافظ مناسب کار نوساز

حافظ روبروی بیمارستان پوست ..

زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار حافظ سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: همکف قدیمی

کریمخان خ حافظ..

قیمت کل: ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده فلت

حافظ سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

کریمخان خ حافظ چهارراه کالج پلا..

قیمت کل: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در حافظ آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در حافظ شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>