خرید دفتر کار در جمال زاده

خرید دفتر کار جمال زاده مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

جمالزاده نصرت نبش کوی ..

قیمت کل: ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

جمال زاده مناسب کار ۱۴۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

جمالزاده شمالی نبش والعصر کوی ..

قیمت کل: ۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

جمال زاده مناسب کار ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

جمالزاده شمالی خ نصرت پلاک..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۷۴,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مورد تک واحدی

جمال زاده مناسب کار ۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

جمالزاده نبش دانشور پلاک ..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۱۴۲,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

جمال زاده مناسب کار ۱۴۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

جمالزاده شمالی بالاتر از ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار جمال زاده مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

جمالزاده خ فرص..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جمال زاده مناسب کار ۱۳۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جمالزاده شمالی بالاترازنصرت پ..

قیمت کل: ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

موقعیت تجاری میباشد

جمال زاده مناسب کار ۱۳۴ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

جمالزاده خ فرصت نرسیده به کارگ..

قیمت کل: ۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جمال زاده سند اداری ۱۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

جمالزاده شمالی بن بست نادر پ..

قیمت کل: ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جمال زاده مناسب کار ۱۳۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جمالزاده شمالی بالاتراز چهارراه نصرت..

قیمت کل: ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار جمال زاده مناسب کار ۱۱۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

جمالزاده شمالی بالاتر از خ نصرت نبش..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جمال زاده سند اداری ۹۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

جمالزاده جنوبی کوچه رشتچی پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فروش با مستاجر

جمال زاده مناسب کار ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

جمالزاده فرصت شیرازی نرسیده به اسکندرشمال..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

جمال زاده ۱۱۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

جمالزاده جنب سینما مرکزی ک ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۳۳۸,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جمال زاده مناسب کار ۱۴۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

جمالزاده شمالی نبش والعصر ک ع..

قیمت کل: ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازسازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار جمال زاده سند اداری ۱۴۸ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

آزادی جمالزاده تقاطع دکتر قریب روبروی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

با آپارتمان طبقه اول نیز معاوضه میشود

جمال زاده مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

جمالزاده شمالی بالاتر از جمهوری پل..

قیمت کل: ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه / فروش دفتر کار جمال زاده مناسب کار ۱۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

جمالزاده جنوبی بین دیلمان و ساسان روبروی هتل پاس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

انباری داخل واحد

جمال زاده مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

جمالزاده خ فرص..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جمال زاده مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

جمالزاده جنوبی نبش دان..

قیمت کل: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

فروش دفتر کار جمال زاده مناسب کار ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

جمالزاده جنوبی کوی مهدی زاده پل..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۵۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

جمال زاده مناسب کار ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

جمالزاده بالاتر از بلوار کشاورز نبش صدوقی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دارای سوئیت ۲۰ متری که در قیمت محاسبه میشود-درکل ۱۵۰ متر- ۲ انباری

جمال زاده مناسب کار ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

جمالزاده شمالی جنب صد..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۳۰ متر ۲۰ متر سوئیت-انباری مشترک

جمال زاده مناسب کار ۱۳۴ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

جمالزاده خ فرصت نرسیده به..

قیمت کل: ۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جمال زاده سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

جمالزاده شمالی خ نص..

قیمت کل: ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار جمال زاده مناسب کار ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

جمالزاده فرصت شیرازی نرسیده به اسک..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

جمال زاده مسکونی اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

جمالزاده جنوبی روبروی کلهر روبروی با..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۱۸ متر قدرالسهم-اطلاع دقیق نداشتند

جمال زاده مناسب کار ۱۴۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

جمالزاده شمالی نبش والعصر ک علی خا..

قیمت کل: ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

جمال زاده مناسب کار ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

جمالزاده شمالی خ فرصت بعد از چهارراه قریب..

قیمت کل: ۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

جمال زاده مناسب کار ۱۳۴ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

جمالزاده خ فرصت نرسیده به..

قیمت کل: ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در جمال زاده آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در جمال زاده شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر