خرید دفتر کار در جمال زاده

خرید دفتر کار جمال زاده مناسب کار ۱۳۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جمالزاده شمالی بالاترازنصرت کوچه شاهین ..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

موقعیت تجاری میباشد

جمال زاده مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

جمالزاده بالاتر از بلوار کشاورز نبش صدوقی..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای سوئیت ۲۰ متری

جمال زاده مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

جمالزاده جنوبی خ زارع تقاط..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۱۸۱,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار جمال زاده مناسب کار

جمال زاده مناسب کار ۱۳۴ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

جمالزاده شمالی خ فرصت نرسیده ..

قیمت کل: ۲,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

جمال زاده مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

جمالزاده شمالی جنب صدو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

انباری مشترک-دارای ۲۰ متر سوئیت

خرید دفتر کار جمال زاده مسکونی اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

جمالزاده جنوبی پایین تر از کلهر روبروی ب..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۳,۰۰۰ ت

۱۸ متر قدرالسهم-قیمت قدرالسهم

جمال زاده مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

جمالزاده شمالی بالاتر از جمهوری پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

جمال زاده مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوارکشاورز تقاطع جمالزاده شما..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲ پارکینگ

جمال زاده مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

جمال زاده جنوبی نبش دان..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

جمال زاده مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

جمالزاده خ فرص..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار جمال زاده مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

جمالزاده جنوبی روبروی آش نیک..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جمال زاده مناسب کار ۱۴۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

جمالزاده جنوبی کوی رش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۹۲ مترقدرالسهم

جمال زاده سند اداری ۱۲۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

جمالزاده تقاطع ولیعصر روبروی پارک..

قیمت کل: ۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش دفتر کار جمال زاده سند اداری ۱۴۸ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

آزادی جمالزاده تقاطع دکتر قریب روبروی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جمال زاده مسکونی اداری ۳۳ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

جمالزاده شمالی خ نصرت شرقی خ ای..

قیمت کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۹۶۹,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار جمال زاده سند اداری ۹۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

جمالزاده جنوبی کوچه رشتچی پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فروش با مستاجر

جمال زاده سند اداری ۱۳۶ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

جمالزاده شمالی بن بست نادر پ..

قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جمال زاده مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

جمالزاده نصرت نبش کوی ..

قیمت کل: ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

جمال زاده سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

جمالزاده شمالی خ نص..

قیمت کل: ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جمال زاده مناسب کار ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

جمالزاده فرصت شیرازی نرسیده به اسکند..

قیمت کل: ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

فروش آرایشگاه جمال زاده ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول

جمالزاده خ نصرت شرقی بالاتر از مسجد امیرالمو..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

آرایشگاه زنانه فعال

جمال زاده مناسب کار ۱۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

جمالزاده جنوبی بین دیلمان و ساسان روبروی هتل پاس..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

جمال زاده مناسب کار ۱۴۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

جمالزاده شمالی نبش والعصر کوی ..

قیمت کل: ۱,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار جمال زاده سند اداری ۱۴۸ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

جمالزاده تقاطع دکتر قریب روبروی ب..

قیمت کل: ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

با ملک اداری هم انجام میشود

جمال زاده مناسب کار ۱۴۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

جمالزاده شمالی بالاتر از ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار جمال زاده مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

جمالزاده شمالی نبش خ قدر پلا..

قیمت کل: ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جمال زاده مناسب کار ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

جمالزاده شمالی بالاترازنصرت روبروی نمایشگاه هیو..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۵۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

جمال زاده مناسب کار ۱۱۷ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

جمالزاده شمالی بالاتر از خ نصرت نبش..

قیمت کل: ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جمال زاده مناسب کار ۸۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

جمالزاده فرصت شیرا..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جمال زاده مناسب کار ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

جمالزاده بالاتر از بلوار کشاورز نبش صدوقی ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای سوئیت ۲۰ متری که در قیمت محاسبه میشود-درکل ۱۵۰ متر-بازسازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در جمال زاده آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در جمال زاده شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر