خرید دفتر کار در بلوار کشاورز

خرید دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۴۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز روبروی بیمارستان پارس پ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۸۰۸,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بلوار کشاورز مناسب کار ۳۰ ساله

بلوارکشاورز بالاتراز خ فلسطین نرسیده به م..

طبقه: هشتم زیربنا: ۶۶ خواب: ۳

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۶ خواب: ۳

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۲۸ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

بلوارکشاورز خ دائمی نرسیده به بیمارستان ساسا..

قیمت کل: ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

بلوار کشاورز مناسب کار ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز فلسطین شمالی نبش پروی..

قیمت کل: ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز نبش جمال ز..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۷۵ مترقدرالسهم

خرید دفتر کار بلوار کشاورز مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بلوارکشاورز خ فلسطین شمالی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

همکف تجاری میباشد- سرقفلی- موقعیت اداری تجاری

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

بلوارکشاورز خ کبکانیان پلاک..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

کلیدنخورده

بلوار کشاورز سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

بلوار کشاورز ضلع جنوبی ب..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۷۶,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

بلوار کشاورز ک رویان پلاک ..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بلوار کشاورز سند اداری ۱۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز ابتدای فلسطین جنو..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش با مستاجر

فروش دفتر کار بلوار کشاورز مناسب کار ۱ ساله

بلوار کشاورز خ د..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

بلوارکشاورز کوی رویان پ..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

بلوار کشاورز سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز بین فلسطین و م ولیعصر..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

بلوارکشاورز خ کبکانیان پلا..

قیمت کل: ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

بلوار کشاورز مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۲۵ ساله

بلوار کشاورز خ فخررازی خ نظری..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار بلوار کشاورز مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

بلوارکشاورز کوی رویان پلاک..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

کلیدنخورده-دارای پارکینگ اضافه

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز تقاطع خ جمالزاده شمالی ساختما..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ پارکینگ

بلوار کشاورز مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

بلوار کشاورز خ فرصت شیرازی نرسیده به..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار کشاورز دارای مغازه ۲۳۶ متر طبقه: زیر همکف نوساز

بلوار کشاورز نبش جمالزاده رستوران ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۵۵۹,۰۰۰ ت

۳ انباری- ۱۵ متر دفترکار-با لوازم

بلوار کشاورز مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۲۵ ساله

بلوار کشاورز خ فخررازی خ نظری پل..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار بلوار کشاورز مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز بین فلسطین و م ولیعصر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

بلوار کشاورز سند اداری قدیمی

بلوار کشاورز ضلع جنوب بلوار سیده ب..

طبقه: اول زیربنا: ۶۵ خواب: ۳

طبقه: اول زیربنا: ۶۵ خواب: ۳

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بلوار کشاورز سند تجاری دارای مغازه ۲۳۶ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

بلوار کشاورز نبش جمالزاده رستوران ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوار کشاورز بعداز وصال جنب بانک ملی ..

قیمت کل: ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ساختمان پزشکان بلوار کشاورز ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

بلوار کشاورز بالاتراز تقاطع جمالزاده ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار بلوار کشاورز مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

بلوار کشاورز ۱۲ فروردین چهارراه ژاندارمری خ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بلوار کشاورز مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوار کشاورز میدان توحید خ امیرلو پ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بلوار کشاورز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بلوار کشاورز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر