خرید دفتر کار در بلوار کشاورز

خرید دفتر کار بلوار کشاورز ۷۱۰ متر ۱۲ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

بلوار کشاورزبین کارگر و جما..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

پارکینگ حیاط

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز تقاطع خ جمالزاده شمالی ساختما..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ پارکینگ

بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوارکشاورز بالاتر از وصال جنب بانک ملی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز نبش جمال زاده..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۷۵ متر قدرالسهم-- بازدید با هماهنگی

بلوار کشاورز مناسب کار ۷۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

بلوارکشاورز نبش بیمارستان ساسان کوی رویان..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ سندی-پارکینگ دوم جداگانه محاسبه میشود:--/ ۲۷۰ م - ۲ لاین آسانسور

خرید دفتر کار بلوار کشاورز مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز بین فلسطین و م ولیعصر بر بلو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

بلوار کشاورز مسکونی اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز فلسطین شمالی نبش پرویز روش..

قیمت کل: ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بلوار کشاورز مناسب کار ۷۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

بلوارکشاورز کوی سرگاه جنب بیمارستان ساسان..

قیمت کل: ۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار کشاورز مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

بلوارکشاورز خ جویبار خ غفاری ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۷۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۳۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

بلوار کشاورز نرسیده به جمال..

قیمت کل: ۳,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

فروش دفتر کار بلوار کشاورز مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بلوارکشاورز خ فلسطین شمالی..

قیمت کل: ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

همکف تجاری میباشد

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

بلوار کشاورز خ طالقانی خ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ساختمان پزشکان بلوار کشاورز ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

بلوار کشاورز بالاتراز تقاطع جما..

قیمت کل: ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار کشاورز سند اداری ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز روبروی بیمارستان..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۷ متر انبار اداری

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

بلوارکشاورز خ کبکانی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار بلوار کشاورز مناسب کار ۷۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

بلوار کشاورز نرسیده به بیمارستان سامان ..

قیمت کل: ۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مناسب مطب

بلوار کشاورز مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز بین فلسطین و م ولیعصر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

بلوار کشاورز خ طالقانی خ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بلوارکشاورز خ فلسطین جنوبی..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بلوار کشاورز مناسب کار ۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

بلوار کشاورز خ نادری نبش ا..

قیمت کل: ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوار کشاورز بعداز وصال جنب بانک ملی ..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار کشاورز مناسب کار ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

بلوار کشاورز خ دائمی کوی مرتضوی پل..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

بلوار کشاورز سند اداری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم نوساز

بلوارکشاورز نرسیده به تقاطع اسکندر..

قیمت کل: ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

بلوار کشاورز مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

بلوار کشاورز خ رستاک ساختمان پز..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

بلوارکشاورز خ کبکانیان کوی فرگا..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

کلیدنخورده- ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار بلوار کشاورز مناسب کار ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز خ دکتر قریب شمالی..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۴۲ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

بلوار کشاورز نبش خ جمالز..

قیمت کل: ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

بلوار کشاورز کوچه کبکان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز خ فلسطین شمالی ک حجت دوست س..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۹۵,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار کشاورز مناسب کار ۱۷۲ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز خ قریب پلاک ..

قیمت کل: ۲,۸۷۲,۴۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

۱۷۲ متری در ۲ واحد دارای یک سند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بلوار کشاورز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بلوار کشاورز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر