خرید دفتر کار در بخارست

خرید دفتر کار بخارست مناسب کار ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

بخارست کوی چهار..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بخارست مناسب کار ۲۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بخارست کوی دوازده..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

۹۹ مترقدرالسهم

بخارست سند اداری نوساز

بخارست خ دوازده..

زیربنا: ۲۶۴

طبقه: درکل زیربنا: ۲۶۴

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

بخارست مناسب کار ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بخارست نبش خ هفده..

قیمت کل: ۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بخارست مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

بخارست کوی یکم پلاک..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۷۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار بخارست سند اداری ۲۰۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

بخارست خ نهم پلاک یک واح..

قیمت کل: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده فلت

۴ پارکینگ

بخارست مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بخارست خ ششم..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بخارست مناسب کار ۱۵ ساله

آرژانتین بخارست نبش کوی چهاردهم ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳

طبقه: اول زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

بخارست مناسب کار ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

بخارست خ دوم ..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری لابی

بخارست مناسب کار ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

بخارست کوی چهار..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار بخارست مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بخارست خ ششم..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بخارست مناسب کار ۲۶۵ متر طبقه: سوم نوساز

بخارست کوی دوم..

قیمت کل: ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ

بخارست مناسب کار ۲۵۳ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بخارست ک ۱۲ ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار بخارست مناسب کار

بخارست سند اداری ۲۰۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

بخارست خ نهم پلاک یک واح..

قیمت کل: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

بخارست سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

بخارست نبش هجدهم ساختمان..

قیمت کل: ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار بخارست مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

بخارست ک ۶ ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بخارست مناسب کار قدیمی

آرژانتین بخارست نبش کوی چهاردهم ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۴

طبقه: دوم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۴

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

بخارست مناسب کار قدیمی

آرژانتین بخارست نبش کوی چهاردهم ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۴

طبقه: دوم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۴

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

بخارست مناسب کار ۵۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

آرژانتین خ بخارست خ یازدهم بن بست نیلو..

قیمت کل: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت ۳۶ متر

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۳۶ متر از متراز فوق- ۴ دانگ از ۶ دانگ بفروش میرسد

بخارست سند اداری ۹۳ متر ۴ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

آرژانتین خ بخارست کوچه یازدهم..

قیمت کل: ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار بخارست مناسب کار ۱۸ ساله

بخارست خ یکم واح..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بخارست مناسب کار ۱۵ ساله

بخارست کوی ششم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بخارست مناسب کار ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بخارست خ هشتم کوی گلشن دوست..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۴۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

بخارست سند اداری نوساز

بخارست خ ۴ ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۹۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بخارست مناسب کار ۱۱۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بخارست کوی دوم پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ انباری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بخارست آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بخارست شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر