خرید دفتر کار در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران داخل پاسا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری

انقلاب سند اداری ۱۶۸ متر طبقه: ۱۲ قدیمی

انقلاب تقاطع اسکندر..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

فلت

انقلاب سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان بازار بزرگ ک..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

انقلاب سند اداری ۱۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

انقلاب روبروی خ بهارجنوبی م..

قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انقلاب سند اداری ۱۵۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب بین بهار و شریعتی ساختما..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده تابلو خور

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۸ متر طبقه: چهارم نوساز

میدان انقلاب نرسیده به شهدای ژا..

قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری قدیمی

انقلاب ابتدای آزادی نبش کوی جنت..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴ قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴ قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه با آپارتمان

انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

انقلاب سند اداری ۹۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

انباری داخل واحد

انقلاب مناسب کار ۵۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب جنب ایستگاه مترو کوی جنتی پ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۸۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

انقلاب تقاطع فلسطین کوی پشند پل..

قیمت کل: ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

انقلاب مناسب کار ۱۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها ۱۲ ساله

انقلاب خ شهدای ژاندارمری بین منیریه جاوید و ۱۲ فرورد..

قیمت کل: ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ واحد که دارای یک سند

انقلاب مناسب کار قدیمی

انقلاب خ وحید نظری بین فروردین و ف..

طبقه: اول زیربنا: ۶۰ خواب: ۱

طبقه: همکف زیربنا: ۶۰ خواب: ۱

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۶۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ۳واحد یکجا

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

پارکینگ بصورت تجاری استفاده میشود- هر سه واحد دارای یک سند میباشند

انقلاب سند اداری ۳۰ متر طبقه: دوم ۳۰ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی ساختمان ۴۰ ستون..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز فلت

انقلاب سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۱۶ ساله

انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران مجتمع..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

خرید دفتر کار انقلاب مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

انقلاب نرسیده به چهارراه ولیعصر کوی مظفر..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

انقلاب مناسب کار ۱۹۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

انقلاب ضلع جنوب شرقی ساختمان مترجم..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

انقلاب سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان پلا..

قیمت کل: ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

انقلاب مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

انقلاب خ اردیبهشت(منیره جاوید) کوچه..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی مترو ساختمان..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار انقلاب سند تجاری ۴۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

انقلاب لاله زارنو جنب بانک کارآفرین ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

انقلاب سند اداری ۷۴ متر طبقه: همکف قدیمی

انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران ابتدای خ روشندلان جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

انقلاب سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی دانشگاه تهران نبش فخررازی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انقلاب مناسب کار ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب منیری جاوید پلاک ..

قیمت کل: ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

انقلاب مناسب کار ۱۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

انقلاب چهارراه کالج ک البرز پلا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار انقلاب سند تجاری ۱۳۲ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب نرسیده به چهارراه ولیعصر کوی آراکلیان کوی اتفاق س..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انقلاب سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی پل..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر