خرید دفتر کار در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب مناسب کار ۱۰۰ متر طبقه: چهارم ۲۵ ساله

انقلاب پشت پارک دانشجو کوی پرتوی پ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

انقلاب مناسب کار ۱۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب حافظ خ شهریار پلا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

انقلاب دارای مغازه ۵۶ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

انقلاب خ دکتر قریب چهارراه..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انقلاب سند اداری ۷۸ متر طبقه: سوم نوساز

میدان انقلاب نرسیده به شهدای ژا..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

انقلاب سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی دانشگاه تهران نبش فخررازی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۶۳ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

انقلاب خ ابوریحان نرسیده به روانم..

قیمت کل: ۳,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

انقلاب مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

انقلاب خ ژاندارمری بین کارگر و اردیبهشت..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

انقلاب سند اداری ۹۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۲۵۸,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

انباری داخل واحد

انقلاب مناسب کار ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

انقلاب خ فخررازی نبش کوی الوند..

قیمت کل: ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار انقلاب سند تجاری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران ساخت..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار انقلاب سند تجاری

انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو بن بس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

انقلاب مناسب کار ۱۱۰ متر طبقه: چهارم نوساز

انقلاب خ خارک کوی صائب پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

انقلاب مناسب کار ۱۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب خ شهدای ژاندارمری بن بست ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انقلاب سند اداری ۸۰ متر طبقه: ششم نوساز

انقلاب فردوسی شمالی مرکز..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر مبله پارتیشن

پارتیشنبندی

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۱۶ ساله

انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران مجتمع ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

انقلاب سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

انقلاب روبروی سینما فردوسی مجتمع الون..

قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

انقلاب مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب خ بزرگمهر خ صبای شمالی روبرو..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

باز سازی

انقلاب مناسب کار ۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم قدیمی

انقلاب خ بهارجنوبی برج ب..

قیمت کل: ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر پارتیشن

انقلاب سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار انقلاب مناسب کار ۳۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی ایستگاه مترو کوی..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور مبله کولر گازی

دارای جواز کسب و پیشه از شهرداری

خرید دفتر کار انقلاب مناسب کار

انقلاب سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی طبقه ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انقلاب سند اداری ۷۴ متر طبقه: همکف قدیمی

انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران ابتدای خ روشندلان جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

میدان انقلاب نبش ک جنتی ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انقلاب سند تجاری دارای مغازه ۱۶۰ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

انقلاب خ فخررازی خ شهدای ژاندارمری پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جهت انبار

خرید دفتر کار انقلاب مناسب کار ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب منیری جاوید پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

انقلاب سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب خ اسکو پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

انقلاب سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: درکل ۲۰ ساله

انقلاب بین پیچ شمرون و بهار بن ..

قیمت کل: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۵ پارکینگ

انقلاب مناسب کار ۱۴۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

انقلاب خ فخررازی ک وحید نظری غربی ..

قیمت کل: ۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انقلاب سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان بازار بزرگ ک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر