خرید دفتر کار در امیر آباد

خرید دفتر کار امیر آباد مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

امیرآباد چهارراه فاطمی روبروی مهندسی ار..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

امیر آباد سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم قدیمی

امیرآبادشمالی بالاتر پمپ بنزین کوی لاله..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

امیر آباد مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

امیرآباد شمالی کوچه فردوس پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سالن اجتماعات

امیر آباد سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

امیرآبادشمالی روبروی بیمارستان قلب پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

امیر آباد مناسب کار ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

امیرآبادشمالی بالاترازپمپ بن..

قیمت کل: ۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار امیر آباد مناسب کار

خرید دفتر کار امیر آباد مناسب کار ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

امیر آباد بالاتراز جلال روبروی دانشکده تربیت مدرس..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

امیر آباد مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

امیرآباد شمالی بین پمپ بنزین و بیمارستان قلب روبروی کوی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

امیر آباد سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

امیرآباد روبروی بیمارستان شریعتی پ..

قیمت کل: ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

امیر آباد سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

امیرآبادشمالی بالاتر ازپمپ بنزین جنب قناد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

امیر آباد مناسب کار ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: ششم قدیمی

امیرآباد شمالی روبروی بیمارستان قلب ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

فروش دفتر کار امیر آباد مناسب کار ۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

امیرآباد کوی پروانه خ پرن..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

امیر آباد مناسب کار ۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

امیرآباد شمالی کوی پروانه خ پر..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۸۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

امیر آباد مناسب کار ۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

امیرآباد شمالی کوی پروانه پلا..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

امیر آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

امیرآبادشمالی روبروی مسجد امیر نبش فکوری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

امیر آباد سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

امیرآبادشمالی روبروی بیمارستان قلب پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار امیر آباد مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۴ ساله

امیرآباد کوی رست..

قیمت کل: ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار امیر آباد مناسب کار

امیر آباد سند اداری قدیمی

امیرآباد شمالی کوی سوم موسسه زبان پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

فقط جهت کارهای نرم افزاری - فاقد تابلو

امیر آباد مناسب کار ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

امیرآبادنرسیده به بیمارستان قلب خ مظفری خواه طبقه فوقا..

قیمت کل: ۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور پکیج

بازدید با هماهنگی بازسازی شده

امیر آباد سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

امیرآباد روبروی بیمارستان قلب ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

امیر آباد مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

امیرآبادشمالی بالاتر از جلال خ هفت..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار امیر آباد مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

امیرآبادشمالی کوی سوم پلاک..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

امیر آباد مناسب کار نوساز

امیرآباد کوی پنج..

زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

امیر آباد مناسب کار ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

امیرآباد شمالی روبروی بیمارستان قلب نبش مظفری خ..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز اسپلیت باز سازی شده

امیر آباد مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

امیرآباد شمالی مقابل پمپ بنزین خ گردآفر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

امیر آباد مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

امیرآبادشمالی بالاتر از پمپ ب..

قیمت کل: ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار امیر آباد سند اداری ۲۰۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

امیرآباد بلوار آزادگان خ بیستم نب..

قیمت کل: ۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

امیر آباد مناسب کار ۱۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

امیرآباد شمالی خ شکرالله پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

کلیدنخورده

امیر آباد سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

امیرآبادشمالی نبش فکور..

قیمت کل: ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دارای تجهیزات کامل

امیر آباد مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۲ ساله

امیرآباد شمالی تقاطع جمالزاده خ سامانی بن بست بدیع ز..

قیمت کل: ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

حیاط ۴۰ متری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در امیر آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در امیر آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بهروز شهبازپور شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۴

  باسلام و احترام. شهبازپور هستم. قصد خرید واحد اداری حدود صدمتری تک واحدی در منطقه قلهک را دارم. بودجه حدود 4/5تا5/5 است. لطفا موارد مناسب را پیشنهاد فرمایید.


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید