خرید دفتر کار در امیر آباد

خرید دفتر کار امیر آباد مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

امیرآباد چهارراه فاطمی روبروی مهندسی ار..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

امیر آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

امیرآبادشمالی روبروی مسجد امیر نبش فکوری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

امیر آباد سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

امیرآبادشمالی روبروی بیمارستان قلب پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

امیر آباد مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۴ ساله

امیرآباد کوی رست..

قیمت کل: ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار امیر آباد مناسب کار

امیر آباد مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

امیرآباد شمالی بین پمپ بنزین و بیمارستان قلب روبروی کوی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار امیر آباد سند اداری قدیمی

امیرآباد شمالی کوی سوم موسسه زبان پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

فقط جهت کارهای نرم افزاری - فاقد تابلو

امیر آباد مناسب کار ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

امیرآبادنرسیده به بیمارستان قلب خ مظفری خواه طبقه فوقا..

قیمت کل: ۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور پکیج

بازدید با هماهنگی بازسازی شده

امیر آباد سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

امیرآباد روبروی بیمارستان قلب ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

امیر آباد مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

امیرآبادشمالی بالاتر از جلال خ هفت..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

امیر آباد مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

امیرآبادشمالی کوی سوم پلاک..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فروش دفتر کار امیر آباد مناسب کار نوساز

امیرآباد کوی پنج..

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

امیر آباد مناسب کار ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

امیرآباد شمالی روبروی بیمارستان قلب نبش مظفری خ..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز اسپلیت باز سازی شده

امیر آباد مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

امیرآباد شمالی مقابل پمپ بنزین خ گردآفر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

امیر آباد مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

امیرآبادشمالی بالاتر از پمپ ب..

قیمت کل: ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

امیر آباد سند اداری ۲۰۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

امیرآباد بلوار آزادگان خ بیستم نب..

قیمت کل: ۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار امیر آباد مناسب کار ۱۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

امیرآباد شمالی خ شکرالله پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

کلیدنخورده

امیر آباد سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

امیرآبادشمالی نبش فکور..

قیمت کل: ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دارای تجهیزات کامل

امیر آباد مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۲ ساله

امیرآباد شمالی تقاطع جمالزاده خ سامانی بن بست بدیع ز..

قیمت کل: ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

حیاط ۴۰ متری

امیر آباد مناسب کار ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

امیرآباد نبش مصطفی خواه پلاک..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شیرینی مشاور

امیر آباد مناسب کار ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

امیرآباد روبروی بیمارستان قلب نبش کوی طهیر..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فروش دفتر کار امیر آباد مسکونی اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۲ ساله

امیرآباد شمالی خ فرصت شیرازی خ امیراسماعیل سامانی بن بست بد..

قیمت کل: ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی- ۸ پله به پائین

امیر آباد مناسب کار ۲۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۷ ساله

امیرآبادشمالی کوی د..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۳۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

مورددوبلکس

امیر آباد سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

امیرآباد شمالی روبروی بیمارستا..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

امیر آباد مناسب کار ۴۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۸ ساله

امیرآباد میدان گلها خ مرداد نبش ..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

۳۲ متر انباری

امیر آباد مناسب کار قدیمی

امیرآباد شمالی بالاتر از مسجد امیرال..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

خرید دفتر کار امیر آباد مناسب کار ۱۰ ساله

امیرآباد شمالی خ آزادگان نبش ۲۶ پل..

قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

امیر آباد مناسب کار ۲۰ ساله

امیرآباد شمالی بلوار آزادگان نبش خ ۲۱ ش..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۸۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۳ بر

امیر آباد مناسب کار قدیمی

امیرآبادشمالی روبروی پمپ بنزین نبش گردآفری..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

مورد تک واحدی

امیر آباد مناسب کار ۵ ساله

امیرآبادشمالی نبش خ دهم ساختما..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در امیر آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در امیر آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر