خرید دفتر کار در آرژانتین

خرید دفتر کار آرژانتین مناسب کار ۱۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

آرژانتین خ الوند نبش کوی س..

قیمت کل: ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۲ بالکن

آرژانتین مناسب کار ۲۲۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

آرژانتین خ ۱۸ ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۱۵ مترقدرالسهم

آرژانتین مناسب کار قدیمی

آرژانتین خ بیهقی خ چهاردهم..

طبقه: اول زیربنا: ۸۰ خواب: ۲

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۹۱ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

آرژانتین سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۷ ساله

آرژانتین بلوار بیهقی نبش دوازدهم شر..

قیمت کل: ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

آرژانتین مناسب کار ۱۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

آرژانتین خ بیهقی بعد از خ ۸ ..

قیمت کل: ۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

خرید دفتر کار آرژانتین مناسب کار قدیمی

آرژانتین خ الوند کوی..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۱۶ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۶ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

آرژانتین مناسب کار ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

آرژانتین الوند بن بست آفرین ساختما..

قیمت کل: ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

آرژانتین مناسب کار ۲۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۸ ساله

آرژانتین خ الوند خ ۳۷ غربی پلا..

قیمت کل: ۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آرژانتین مناسب کار ۲۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آرژانتین خ الوند پل..

قیمت کل: ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

آرژانتین مسکونی اداری ۱۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

میدان آرژانتین بلوار بی..

قیمت کل: ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار آرژانتین مناسب کار ۱۲۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

آرژانتین خ الوند کوچه ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

آرژانتین مناسب کار ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

آرژانتین خ بهاران خ ۲۳ جنب..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

آرژانتین مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آرژانتین الوند کوی برمک ..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور چیلر باز سازی شده

آرژانتین مناسب کار ۱۴۱ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۴ ساله

آرژانتین بین خ ۳۷ و ۳۵ پلاک ..

قیمت کل: ۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

آرژانتین مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

آرژانتین خ الوند روبروی بیمارستان کسری کوی آریا ساخ..

قیمت کل: ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار آرژانتین مناسب کار ۱۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آرژانتین بلوار بیهق..

قیمت کل: ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

آرژانتین مناسب کار ۱۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

آرژانتین خ الوند خ ۳۷ شرقی پلا..

قیمت کل: ۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

کلیدنخورده - ۲ پارکینگ

آرژانتین سند اداری ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ بیهقی کوی دهم شرقی پ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

آرژانتین سند اداری ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آرژانتین ابتدای خ الوند ساختمان پزشکا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

۲۵ سال سابقه دندانپزشکی- ۲ آسانسور

آرژانتین سند اداری ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آرژانتین ابتدای خ الوند ساختمان..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

۲۵ سال سابقه دندانپزشکی- ۲ آسانسور

فروش دفتر کار آرژانتین مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

میدان آرژانتین الوند ک ب..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور چیلر

بازسازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار آرژانتین مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۷ ساله

آرژانتین خ بیهقی انتهای خ ۱۴ شرق..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ساختمان پزشکان آرژانتین ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول

آرژانتین خ الوند بعداز بیمارستان کسری بن بست آفرین..

قیمت کل: ۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

آرژانتین مناسب کار ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

آرژانتین خ الوند کوی ۳۳ پلاک ۸ ..

قیمت کل: ۴,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

آرژانتین مناسب کار ۱۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

آرژانتین خ الوند نبش کوی س..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۲ بالکن

خرید دفتر کار آرژانتین مناسب کار

خرید دفتر کار آرژانتین مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

آرژانتین خ الوند روبروی بیمارستان کسری بن بست آری..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

آرژانتین مناسب کار ۱۲۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

آرژانتین خ الوند کوچه ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

آرژانتین سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

آرژانتین خ بهاران خ ۲۳ جنب سفارت..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در آرژانتین آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در آرژانتین شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر