خرید دفتر کار در شهر زیبا

خرید دفتر کار شهر زیبا سند اداری ۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

شهرزیبا بلوار تعاون ۱۲ متری مرادی پ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهر زیبا مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

شهرزیبا خ مخابرات بالاتر از پل لاله نبش جنوبی کوی..

قیمت کل: ۵,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

شهر زیبا سند اداری ۲ ساله

شهرزیبا بلوار تعاون آلاله شرقی عدالت نبش سرو سوم روبروی ..

طبقه: سوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی

شهر زیبا مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

شهرزیبا جنب میدان کودک پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

متراژ فوق در ۲ سوئیت ۴۰ متری- مناسب تجاری

شهر زیبا مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهرزیبا نبش اندیشه جن..

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸۹ م قدرالسهم موقعیت اداری

خرید دفتر کار شهر زیبا مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

شهر زیبا بلوارتعاون خ فرسادغربی ساختمان ک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۳۱۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهر زیبا سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شهرزیبا بلوارتعاون ساختمان..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

آرایشگاه فعال

شهر زیبا مناسب کار ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۱۴ ساله

شهر زیبا ابتدای بلوار تعاون مجتمع تج..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

شهر زیبا سند اداری ۶۹ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهرزیبا بلوار شربیانی..

قیمت کل: ۲,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

شهر زیبا مناسب کار ۱۱۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

شهر زیبا بلوار تعاون نرسیده به کوی مقصود مجتم..

قیمت کل: ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا ۸۸ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

شهر زیبا ضلع شمال میدان بل..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۱۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

شهر زیبا مناسب کار ۵ ساله

شهرزیبا بلوار تعاون مجتمع تجا..

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هفتم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

شهر زیبا مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

شهرزیبا بلوار تعاون کوی مقصود پل..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۸۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

شهر زیبا مناسب کار ویلا یک طبقه ۱۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: درکل قدیمی

شهرزیبا نرسیده به میدان الغدیر کو..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

شهر زیبا مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

شهر زیبا خ مخابرات بن بست پزشکا..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور دوربین مداربسته

خرید دفتر کار شهر زیبا ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهر زیبا نبش اندیشه ج..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸۹ م قدرالسهم موقعیت اداری

شهر زیبا مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

شهرزیبا بلوارتعاون خ آلاله غربی پل..

قیمت کل: ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۵ انباری

شهر زیبا مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

شهرزیبا انتهای خ کاشانی پلاک..

قیمت کل: ۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ لاین آسانسور

شهر زیبا مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شهرزیبا حکیم غرب روبروی بازا..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

شهر زیبا سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شهر زیبا بلوار تعاون نرسیده به حکی..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج تابلو خور

آرایشگاه فعال

فروش دفتر کار شهر زیبا سند اداری ۱۱۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

شهر زیبا بلوار تعاون مجتمع تجار..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهر زیبا مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهر زیبا نبش اندیشه ج..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸۹ م قدرالسهم موقعیت اداری

شهر زیبا مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

شهر زیبا ابتدای بلوار تعاون مجتمع تج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

شهر زیبا مناسب کار ۹۱ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

شهر زیبا بلوارتعاون جنب بانک مسکن ساختم..

قیمت کل: ۲,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل باز سازی شده

شهر زیبا مناسب کار قدیمی

شهرزیبا ضلع شمال میدان بل..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۰

طبقه: همکف زیربنا: ۸۰ خواب: ۴

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

دارای یک سند یکجا

خرید دفتر کار شهر زیبا ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهرزیبا نبش اندیشه جن..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸۹ م قدرالسهم موقعیت اداری

شهر زیبا مناسب کار ۸۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهرزیبا ضلع شمال میدان روبروی کیوسک پلیس بلوک ۸ ورودی ۲ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۴۵۴,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پارکینگ حیاط

خرید دفتر کار شهر زیبا مناسب کار
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در شهر زیبا آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در شهر زیبا شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر