خرید دفتر کار در شهر زیبا

خرید دفتر کار شهر زیبا مناسب کار ۹۱ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

شهرزیبا بلوار تعاون طبقه فوقانی ب..

قیمت کل: ۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهر زیبا مناسب کار ۸۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهرزیبا ضلع شمال میدان روبروی کیوسک پلیس بلوک ۸ ورودی ۲ ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پارکینگ حیاط

خرید دفتر کار شهر زیبا مناسب کار

شهر زیبا مسکونی اداری ویلا یک طبقه ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: درکل قدیمی

شهرزیبا نبش خ ۲۰۰ دستگاه کو..

قیمت کل: ۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شهر زیبا مناسب کار ۵۰۰ متر طبقه: درکل ۶ ساله

شهر زیبا بلوار تعاون خ ر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

شهر زیبا مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

شهر زیبا بلوارتعاون نبش فرسادغربی ساخ..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل باز سازی شده

خرید دفتر کار شهر زیبا سند اداری ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

شهر زیبا بلوار تعاون نبش ک نوبهار ساخ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

شهر زیبا سند اداری ۶۹ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهرزیبا بلوار شربیانی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

شهر زیبا مناسب کار ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

شهرزیبا خ مخابرات بالاتر از پل لاله نبش جنوبی کوی..

قیمت کل: ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

شهر زیبا مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شهرزیبا نبش اندیشه جن..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸۹ م قدرالسهم

شهر زیبا سند اداری ۲ ساله

شهرزیبا بلوار تعاون آلاله شرقی عدالت نبش سرو سوم روبروی ..

طبقه: سوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار شهر زیبا مناسب کار ویلا یک طبقه ۱۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: درکل قدیمی

شهرزیبا نرسیده به میدان الغدیر کو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

شهر زیبا مسکونی اداری ۶۹ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

شهرزیبا خ شربیانی شرقی پلا..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۲۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

شهر زیبا مناسب کار ۱۳۸ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

شهران بلوارکوهسار نبش ادهمی پل..

قیمت کل: ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

آرایشگاه شهر زیبا ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم

شهرزیبا بلوار تعاون نبش ک نوبهار ساختما..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

شهر زیبا مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

شهر زیبا تعاون نبش اندیشه جنوبی ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۸۹ متر قدرالسهم

معاوضه / فروش دفتر کار شهر زیبا مسکونی اداری ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

شهرزیباحکیم بالاتر از پل باکری نرسیده به سازمان برنامه مرکز..

قیمت کل: ۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شهر زیبا مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

شهرزیبا خ مخابرات بالاتر از پل لاله نبش جنوبی کوی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

شهر زیبا سند اداری ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

شهر زیبا بلوار تعاون نبش ک نوبهار ساخ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

شهر زیبا مسکونی اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

شهرزیبا حکیم خ بهنام خ بهنام دوازدهم پ..

قیمت کل: ۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مورد ۶ واحدی

شهر زیبا مناسب کار ۸۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

شهرزیبا ضلع شمال میدان ب..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار شهر زیبا مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

شهر زیبا بلوارتعاون خ فرسادغربی ساختمان ک..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شهر زیبا مناسب کار نوساز

شهر زیبا خ احمدکاشا..

زیربنا: ۶۵ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۵۲ خواب: ۱

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهر زیبا مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شهر زیبامیدان کودک خ مخابرات نبش ک پ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

شهر زیبا مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شهرزیبا بلوار مخابرات جنب دادگاه خانواده شهید مفتح نبش کوی..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

شهر زیبا مناسب کار ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۹ ساله

شهرزیبا بلوار شربیانی شر..

قیمت کل: ۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فروش با مستاجر

۱۴ متر بالکن- مبلغ ۶۰۰ هزار اجاره و-----/ ۱۸۰ م ودیعه مستاجر میباشد

خرید دفتر کار شهر زیبا مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

شهر زیبا حکیم غرب بالاتراز سازمان برنامه شمالی نرسی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شهر زیبا مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

شهر زیبا نبش بلوارتعاون پلاک..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

شهر زیبا مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

شهرزیبا خ مخابرات بالاتر از پل لاله نبش جنوبی کوی..

قیمت کل: ۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در شهر زیبا آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در شهر زیبا شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر