خرید دفتر کار در سردار جنگل

خرید دفتر کار سردار جنگل مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

سردارجنگل شمالی خ پنج..

قیمت کل: ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سردار جنگل مناسب کار ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

سردارجنگل شمالی نبش کوچه یکم و دوم شرقی..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

سردار جنگل سند اداری ۶ ساله

سردار جنگل بهار غربی جنب نانوائی مجتمع ..

طبقه: دوم زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۵۱ قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

سردار جنگل مناسب کار ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سردارجنگل ایران زمین شمال غربی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فروش با مستاجر

۱۵۰ متر قدرالسهم

سردار جنگل مناسب کار ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

سردار جنگل خ یاسمن اق..

قیمت کل: ۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار سردار جنگل مناسب کار ۱۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

سردار جنگل شمالی خ پنج تن بلوار قدس نبش کوچه سوم ..

قیمت کل: ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سردار جنگل مناسب کار ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

سردارجنگل بلوارپنج تن س..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

سردار جنگل مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

سردارجنگل شمالی خ ۵ تن روبروی بزرگراه نی..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سردار جنگل سند اداری ۴ ساله

سردارجنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل فروش با مستاجر

سردار جنگل مناسب کار ۵ ساله

سردار جنگل شمالی خ پنج تن ۳۵ متری ..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار سردار جنگل مناسب کار ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

سردار جنگل نرسیده به مخبری مجتمع پز..

قیمت کل: ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۵ دارای قدرالسهم

سردار جنگل مناسب کار ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

سردار جنگل ۵ تن ساخ..

قیمت کل: ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

سردار جنگل مسکونی اداری ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سردار جنگل ایران رمین ش خ غروی غربی ..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

قدرالسهم

سردار جنگل مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سردارجنگل نرسیده به همت مجتمع پزش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تابلوخور

سردار جنگل مناسب کار ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سردار جنگل جنب بانک پارسیان ..

قیمت کل: ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

سوم سندی

مشارکت / فروش دفتر کار سردار جنگل مناسب کار ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سردارجنگل ایران زمین شمال غربی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فروش با مستاجر

قیمت قدرالسهم

سردار جنگل مناسب کار ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سردارجنگل نرسیده به ۳۵ متری گلستان مج..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سردار جنگل ۱۲۳ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

سردار جنگل خ غروی پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج آب اضطراری

سردار جنگل مناسب کار ۳۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیربنا ۲۵ ساله

سردار جنگل خ بهار غ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده فروش با مستاجر

سردار جنگل سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: سوم ۱ ساله

سردارجنگل نبش سعیدی ..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج فلت

فروش دفتر کار سردار جنگل مسکونی اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سردارجنگل شمالی خ پنج تن خ قد..

قیمت کل: ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سردار جنگل سند اداری ۶ ساله

سردارجنگل جنوبی نرسیده به اداره گاز ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ساختمان پزشکان سردار جنگل

سردار جنگل جنوبی بالاترازحیدری مقدم سا..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

شیرینی به مشاور:--/ ۵ م

سردار جنگل مناسب کار ۱۰ ساله

سردار جنگل غروی شرق..

قیمت کل: ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج برق 3 فاز

موقعیت تجاری- از کل واحدها اطلاع نداشند

سردار جنگل مناسب کار ۱۰ ساله

سردارجنگل خ قروی پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار سردار جنگل مناسب کار ۱۹ ساله

سردارجنگل بالاترازپمپ بنزین خ شقایق نبش ..

قیمت کل: ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۱۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سردار جنگل آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سردار جنگل شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>