خرید دفتر کار در جنت آباد

خرید دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

جنت آباد جنوبی لاله ش..

قیمت کل: ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جنت آباد مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

جنت آباد مرکزی روبروی ۲۰ متری گلستان..

قیمت کل: ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

جنت آباد مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

جنت آباد مرکزی نبش کوچه اقاقیا ..

قیمت کل: ۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

۲ آسانسور

جنت آباد سند اداری ۷۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

جنت آباد مرکزی مخبری بین شاهین و ستاری ..

قیمت کل: ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جنت آباد مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی خ مشعوف خ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

خرید دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

جنت آباد شمالی نبش خ بهارستان ۵ ساختم..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

جنت آباد مناسب کار ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی ۱۶ متری اول شمالی ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۵۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مورد ۲ واحدی- شومینه

جنت آباد مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

جنت آباد مرکزی روبروی ۲۰ متری گلستان کوی عسگر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

جنت آباد مناسب کار ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

جنت آباد شمالی بالاتراز ایرانپارس نبش بهار..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۹۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

جنت آباد مناسب کار ۱۴۲ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

جنت آباد شمالی پیامبر مرکزی مطهری کوی عزت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

جنت آباد مرکزی روبروی ۲۰ متری گلست..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

جنت آباد سند اداری ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

جنت آباد بالاترازهمت نرسیده به ۳۵ متری گلستان نبش کوی ..

قیمت کل: ۴,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ لاین آسانسور- ۲ پارکینگ

جنت آباد مناسب کار ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

جنت آباد مرکزی نرسیده به ۳۵ متری گلستان سا..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

جنت آباد مناسب کار ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف نوساز

جنت آباد چهارراه ایرانپارس جنب ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

۴۵ متر قدرالسهم

جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان بین شاهین و ستاری جنب پارک..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۹ ساله

جنت آباد جنوبی خ ۲۰ متری گل..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۹۴۰,۰۰۰ ت امضا

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جنت آباد مناسب کار ۱۳۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

جنت اباد مرکزی بلوار شاهین شمالی روبروی نیرو انتظامی شرک..

قیمت کل: ۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

جنت آباد سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: سوم ۱ ساله

جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد مرکزی بالاتر از ۳۵ متری گلستان نبش..

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۰ قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۸۰ قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد مرکزی بالاتر از ۳۵ متری گلستان نبش..

زیربنا: ۸۰ قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۰ قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

فروش دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان حد فاصل ستاری و ..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سند در دست اقدام

جنت آباد سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: پنجم ۱ ساله

جنت آباد جنوبی مجتمع ا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

جنت آباد مناسب کار ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

جنت آباد مرکزی خ شاهین شمالی ۳۵ متری گلستا..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

کلیدنخورده

جنت آباد مناسب کار نوساز

جنت آباد بالاتر از مجتمع کوروش ۳۵ متری لاله ن..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۴۸ قیمت کل: ۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۴۳ قیمت کل: ۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

جنت آباد مناسب کار ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

جنت آباد جنوبی بر بلوار جنت آباد نبش ک چهارم..

قیمت کل: ۳,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر پکیج

خرید دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

جنت آباد مرکزی بالاتراز بلوار بعثت طبقه فوقانی شه..

قیمت کل: ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

جنت آباد مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

جنت آباد جنوبی بالاتر از همت پل..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>