خرید دفتر کار در بلوار فردوس غرب

خرید دفتر کار بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

بلوارفردوس غرب ستاری حکیم شرق بالاتر از املاک خانه..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۵۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار بلوار فردوس غرب مناسب کار

بلوار فردوس غرب سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

بلوار فردوس غرب نبش بلوار شقایق ساخت..

قیمت کل: ۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بلوار فردوس غرب سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

بلوار فردوس غرب شمالی کوچه یکم غرب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

بلوار فردوس غرب خ ابراهیمی جنوبی ان..

قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۲ پارکینگ- بازدید با هماهنگی ۰۹۱۲۴۵۴۰۰۸۹

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

بلوارفردوس غرب خ ورزی شمالی کوی یکم غربی..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۵۷۱,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۲ ساله

بلوار فردوس غرب ورزی شمالی کوی یکم..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۴۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

بلوارفردوس غرب خ سازمان برنامه مرکزی..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۶۳۶,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

بلوار فردوس غرب سازمان برنامه مرکزی نبش ..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

بلوار فردوس غرب بین سازمان برنامه و لاله مرکز..

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دارای ۶ پارکینگ

بلوار فردوس غرب سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

بلوارفردوس غرب نبش خ شقایق ساختمان پر..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۵۶ متر طبقه: چهارم نوساز

بلوار فردوس غرب سازمان برنامه جنوبی کوی ۲۱ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

تعداد واحدها اطلاع نداشتند

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

بلوار فردوس غرب خ ابراهیمی جنوبی انتهای..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ- ۲ بالکن-تابلوخور

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

بلوارفردوس غرب بزرگراه ستاری بالاتراز فروشگاه کوروش نبش ب..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

بلوارفردوس غرب بین لاله و سازمان برنامه م..

قیمت کل: ۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

بلوار فردوس غرب سند اداری ۴۲ متر طبقه: اول ۲ ساله

بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوب..

قیمت کل: ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

فلت-پایان کار اداری

خرید دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

بلوارفردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش پانز..

قیمت کل: ۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار فردوس غرب سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

بلوار فردوس غرب روبروی درمانگاه کیمیا ..

قیمت کل: ۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

بلوارفردوس غرب نرسیده به سازمان برنامه شم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

بلوارفردوس غرب خ سازمان برنامه..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

بلوارفردوس غرب بزرگراه ستاری بالاتراز فروشگاه کوروش..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

فردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی تابلو خور

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

بلوارفردوس غرب خ شقایق مرکزی نبش کوی نهم..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

بلوارفردوس غرب خ پروانه شمالی ک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

بلوارفردوس غرب سازمان برنامه..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

بلوارفردوس غرب بین سازمان برنامه ولا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی

خرید دفتر کار بلوار فردوس غرب مناسب کار ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بلوار فردوس غرب نبش ابراهیمی جنوبی سا..

قیمت کل: ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۹۸۷,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار فردوس غرب سند اداری ۷۹ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

بلوار فردوس غرب جنب قنادی پائیزان بین پروانه ش..

قیمت کل: ۲,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

بلوار فردوس غرب مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

بلوارفردوس غرب بین لاله و سازمان ب..

قیمت کل: ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۱۴۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بلوارفردوس غرب شقایق جنوبی نبش ۲ ..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

قابل معاوضه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بلوار فردوس غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بلوار فردوس غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>