خرید دفتر کار در بلوار فردوس شرق

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

بلوارفردوس شرق بین رامین و وفاآذر پ..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج

بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۲ متر طبقه: سوم ۷ ساله

بلوار فردوس شرق بین وفاآذرشمالی و درختی ساختمان آی سنت..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

بلوار فردوس شرق خ رامین ..

قیمت کل: ۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

بلوار فردوس شرق بین وفاآذر و علی حسینی جنب آ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

در کل ۲۲ واحد

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۹ ساله

بلوار فردوس شرق جنب آیدی س..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۳۰۷,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲ واحدی

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ طاهریان پ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

بلوار فردوس شرق بین خ ولیعصر ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۶۱۹,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

بلوار فردوس شرق بین رامین و وفاآذر شمالی..

قیمت کل: ۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

بلوار فردوس شرق بین وفاآذر و ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بلوارفردوس شرق نرسیده به خ ولیعصر..

قیمت کل: ۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۹۸ متر طبقه: پنجم ۶ ساله

بلوار فردوس شرق نبش وفاآذرجنوبی مجتمع آ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

بلوارفردوس شرق روبروی حسن آباد پ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بلوار فردوس شرق جنب گل فروشی میلا..

قیمت کل: ۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

بلوار فردوس شرق بین ولیعصر قبادی پ..

قیمت کل: ۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۲۰ ساله

بلوار فردوس شرق بین قبادی و ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۶۳ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۸۳ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

بلوارفردوس شرق خ ابراهیمی شمالی نبش کوچه شش..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۲۷,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش خ اعتمادیان سا..

قیمت کل: ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۴۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱۰ ساله

بلوارفردوس شرق بین وفاآذر و ر..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۰۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت مبله

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۱۵ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی و علی حسینی جن..

قیمت روز

امکانات: کولر آسانسور پکیج

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند تجاری ۲۴۰ متر طبقه: همکف نوساز

بلوارفردوس شرق بالاترازابراهیمی جنوبی جنب بانک سرمایه وگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

بلوار فردوس شرق بالاتر از چهارراه مخابر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۱,۱۱۱,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۳۶ مترقدرالسهم

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۲۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

بلوار فردوس شرق بین خ ابراهیمی و خ ع..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۹۰ متر قدرالسهم

بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

بلوار فردوس شرق بین قبادی و و..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

بلوار فردوس شرق بین خ عقیل و حسن آباد ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۹۳ متر طبقه: سوم ۱ ساله

بلوار فردوس شرق بین خ گلستان و..

قیمت کل: ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۴ متر طبقه: سوم نوساز

بلوارفردوس شرق نرسیده به حسن آباد پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

بلوار فردوس شرق روبروی مخا..

قیمت کل: ۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر