خرید دفتر کار در بلوار فردوس شرق

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱ ساله

بلوار فردوس شرق ستاری ک دو..

زیربنا: ۱۹۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۹۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

بلوارفردوس شرق روبروی مجتمع تجاری آیریک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه با آپارتمان- ۲۵ مترقدرالسهم

بلوار فردوس شرق سنداداری-تجاری ۸۸ متر طبقه: پنجم ۲ ساله

بلوار فردوس شرق نبش وفاآذر آی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

۲ لاین آسانسور

بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

بلوارفردوس شرق بین رامین و وفاآذرشمالی ..

قیمت کل: ۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده دوربین مداربسته

درکل ۱۴ واحد

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۷۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

بلوارفردوس شرق بین سلیمی جهرمی و گلست..

قیمت کل: ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش اعتمادیان ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار فردوس شرق مناسب کار نوساز

بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی و علی حسینی جن..

زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

بلوار فردوس شرق بین حسینی و ابراهیم..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آرایشگاه بلوار فردوس شرق دارای مغازه ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان پا..

قیمت کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

آرایشگاه مردانه فعال

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۵ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ طاهریا..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۱۷ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق مناسب کار ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

بلوار فردوس شرق روبروی آموزش و پروش سا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۷۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

بلوار فردوس شرق بین سلیمی جهرمی و گلستا..

قیمت کل: ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بلوارفردوس شرق روبروی مجتمع ورزشی خادم ..

قیمت کل: ۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری دوربین مداربسته

دارای ۳۰ مترقدرالسهم

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

بلوار فردوس شرق روبروی حسن آباد مج..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده مسترروم

یک خواب مستر- ۲ بالکن

بلوار فردوس شرق سند تجاری دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

بلوارفردوس شرق بین وفا آذر و عقیل ربروی ..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲۰۰ متر انباری-اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱ ساله

بلوار فردوس شرق بین خ گلستان و..

طبقه: سوم زیربنا: ۹۳ قیمت کل: ۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۵ قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت فروش با مستاجر

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

بلوار فردوس شرق بالاتر از چهارراه مخابر..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۳۶ مترقدرالسهم

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

بلوار فردوس شرق بین وفاآذر و علی حسینی جنب آ..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۱۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

در کل ۲۲ واحد

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۹۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

بلوار فردوس شرق بالاتر از خ عقیل پ..

قیمت کل: ۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار فردوس شرق سند تجاری دارای مغازه ۷۳ متر ۲۰ ساله

بلوار فردوس شرق نبش خ گلستا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دوبر بر دیگر ۹

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱۰۹ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

بلوار فردوس شرق تقاطع رامین پ..

قیمت کل: ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار فردوس شرق سند اداری ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

بلوارفردوس شرق خ سازمان آب پلاک هنگا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۱۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

بلوار فردوس شرق طبقه فوقانی بان..

قیمت کل: ۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بلوار فردوس شرق مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار فردوس شرق جنب کوی زمانی پل..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

قدرالسهم

بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر کوی اع..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر