خرید دفتر کار در اشرفی اصفهانی

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار ..

قیمت کل: ۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۳۸ مترقدرالسهم

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۵ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم بر..

قیمت کل: ۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر ازهمت نبش گلستان شرق..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

اشرفی اصفهانی نرسیده به همت جنب مسجد امام..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

اشرفی اصفهانی نبش گلستان چهاردهم برج..

قیمت کل: ۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده مبله

بصورت غیرمبله نیز اجاره داده میشود

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۵ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از ح..

قیمت کل: ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

اشرفی اصفهانی مجتمع تیراژه ساخت..

قیمت کل: ۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

کلیدنخورده

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش کوی ۵ ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

اشرفی اصفهانی خروجی دوم نیایش نبش کوی دوم ط فوقانی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۶ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

اشرفی اصفهانی فکوری ک بانک شهر پل..

قیمت کل: ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

اشرفی اصفهانی شهرک هماجنب مسجد امام ..

قیمت کل: ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

اشرفی اصفهانی خ ناطق نوری ..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱,۰۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از سه راه باغ فیض جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

اشرفی اصفهانی نبش شهباز ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۴۲ مترقدرالسهم

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

اشرفی اصفهانی ۳۵ متری گلستان (مخبری) ..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱,۳۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتراز همت نبش کوی طب..

قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

اشرفی اصفهانی خ گلستان شرقی مجتمع امید و ..

قیمت کل: ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

اشرفی اصفهانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۱ ساله

اشرفی اصفهانی باهنر روبروی بلوار اب..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲ ساله

اشرفی اصفهانی میرزابابایی روبروی پ..

قیمت کل: ۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

معاوضه / فروش دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۵۷ متر طبقه: همکف ۵ ساله

اشرفی اصفهانی خ مخبری پل..

قیمت کل: ۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

معاوضه با واحد کوچکتر در پونک

فروش دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۹۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

اشرفی اصفهانی ابتدای ناطق نوری جنوب تیر..

قیمت کل: ۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

اشرفی اصفهانی کلنگی زمین: ۲۱۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی خ ۲۲ ب..

قیمت کل: ۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

اشرفی اصفهانی نبش بلوار مرزداران ساختمان ..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

همکف تجاری

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش فک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار پل..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش فکوری ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اشرفی اصفهانی سند اداری دارای مغازه ۳,۶۰۰ متر طبقه: درکل ۹ ساله

اشرفی اصفهانی ناطق نوری نبش چها..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۸۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۱۱۵ متر تجاری-سند اداری تجاری مسکونی

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری دارای مغازه

اشرفی اصفهانی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

اشرفی اصفهانی جنب خ گلزار یکم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

با وسایل آرایشگاه

اشرفی اصفهانی مناسب کار ۲ ساله

اشرفی اصفهانی معین نبش کوهسارسوم شرقی ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر