خرید دفتر کار در آیت الله کاشانی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی مناسب کار دارای مغازه ۵۵ متر طبقه: دوم قدیمی

آیت الله کاشانی نبش خ سازمان برنام..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی مناسب کار دارای مغازه

آیت الله کاشانی مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

آیت الله کاشانی بزرگراه ستاری نبش بنفشه ۳ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۴ متر طبقه: اول ۶ ساله

آیت الله کاشانی نبش گلستان و بوستان یکم..

قیمت کل: ۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

آیت الله کاشانی مناسب کار ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

آیت الله کاشانی بین عقیل و وفاآذر روبروی ادا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

آیت الله کاشانی سند اداری ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی روبروی شهرداری برج البر..

طبقه: ۹ زیربنا: ۵۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

۶۷ مترسندمسکونی:--/ ۳۶ م متری

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی ستاری شمالی بالاتر از کوروش ..

قیمت کل: ۷,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

آیت الله کاشانی مناسب کار ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

آیت الله کاشانی بین سازمان برنامه شمالی و محر..

قیمت کل: ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۲۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

آیت الله کاشانی مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

آیت الله کاشانی شاهین شمالی قواره سوم ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

آیت الله کاشانی سند اداری ۱ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین کوی دوم و چ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۹۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی مناسب کار ۱۳۹ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۱ ساله

آیت الله کاشانی نبش میدان نور کوی عزتی پو..

قیمت کل: ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

طبقه: چهارم زیربنا: ۷۸ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

بازدید با هماهنگی قبلی- ۲ طبقه تجاری ۴ ط اداری

آیت الله کاشانی مناسب کار ۱۱ ساله

آیت الله کاشانی بین بلوار آسیا و ک..

زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

همکف بانک میباشد -درحال بازسازی

آیت الله کاشانی مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان ابن سینا..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش عطاران سا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله کاشانی مناسب کار ۷۳ متر طبقه: هشتم ۱۹ ساله

آیت الله کاشانی روبروی شهرکتاب نور س..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه مرکزی ابتدای بزرگراه حکیم بین ف..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده درب ضد سرقت دوربین مداربسته

۱۰ مترانباری

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی مناسب کار

آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذرگلدشت روبروی بیمارستان پیامبران..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان ابن سین..

قیمت کل: ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

آیت الله کاشانی سند اداری ۱۱۴ متر طبقه: چهارم ۱ ساله

آیت الله کاشانی جنب بلوار اباذر پل..

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بازدید ازساعت ۹ صبح -بازدیدهمه روز بجر ایام تعطیل- بازدید با هماهنگی-فلت

آیت الله کاشانی مناسب کار ۱۰۵ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی بین اباذر و..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده- پارکینگ حیاط

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی مناسب کار ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی خ گلهای یک..

قیمت کل: ۳,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور نیمه مبله

معاوضه / فروش دفتر کار آیت الله کاشانی مناسب کار ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

آیت الله کاشانی خ شهید الهی پ..

قیمت کل: ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

آیت الله کاشانی سند اداری ۷۶ متر طبقه: هفتم نوساز

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ پیامبر شرقی تقاطع خ گ..

قیمت کل: ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

آیت الله کاشانی مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آیت الله کاشانی بین اباذر و مهر..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۵۴ متر قدرالسهم

آیت الله کاشانی مناسب کار ۱۰۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی بین ابوذر و مهران پلاک ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۷۷ مترقدرالسهم

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>