خرید دفتر کار در گلبرگ شرقی

خرید دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۲ متر طبقه: اول ۶ ساله

گلبرگ شرقی هفت حوض خ مصطفوی پ..

قیمت کل: ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گلبرگ شرقی بین چهارراه مهر و مدائن بالاتر از تق..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

۲ بالکن

گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

گلبرگ شرقی روبروی آزمایشگاه حقیقت ساخ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی سند اداری ۱۳۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

گلبرگ شرقی لادن جنو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

دارای ۲ بالکن- ۲۰ متر پارکینگ

گلبرگ شرقی دارای مغازه ۴۰ متر طبقه: همکف قدیمی

گلبرگ شرقی بین مهر و مدا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

زیر زمین هنگام معامله ۱۰ متر محاسبه میشود

خرید دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۲۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

نارمک گلبرگ شرقی بالاترازتقاطع مصطفوی ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

گلبرگ شرقی خ لادن جنوبی ..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۱ ساله

گلبرگ شرقی روبروی بانک مسکن..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۶ متر طبقه: دوم قدیمی

گلبرگ شرقی خ درشت جنوبی نرسیده به خ دقی..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ساله

گلبرگ شرقی بین مهر و در..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک گلبرگ شرقی بالاترازچهارراه مدائن ..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای قدرالسهم

گلبرگ شرقی مناسب کار ۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

گلبرگ شرقی بین خ مهر و در..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

انباری ۴۰ متری بصورت یک واحد مستقل

گلبرگ شرقی مناسب کار ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گلبرگ شرقی بین مهر و مدائن پلا..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

گلبرگ شرقی دارای مغازه قدیمی

نارمک هفت حوض گلبرگ شرقی بین مهر و..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

زیر زمین هنگام معامله ۱۰ متر محاسبه میشود

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۵ ساله

گلبرگ شرقی نبش کوی لادن پل..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار قدیمی

نارمک گلبرگ شرقی نبش مدائن پلا..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

گلبرگ شرقی خ مهر جنوبی (رودب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

گلبرگ شرقی خ مصطفو..

قیمت کل: ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک گلبرگ شرقی بالاترازچهارراه..

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

نارمک میدان هفت حوض ابتدا گلبر..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار قدیمی

نارمک گلبرگ شرقی خ رودباری جنوبی بن ب..

طبقه: دوم زیربنا: ۲۲ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۴۰

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲ واحد دارای یک سند

گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

گلبرگ شرقی خ مصطفو..

قیمت کل: ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۹ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

گلبرگ شرقی بین ۱۱۳ و باق..

قیمت کل: ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

گلبرگ شرقی سند تجاری ۳۸۰ متر طبقه: همکف نوساز

گلبرگ شرقی نبش رش..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فروش با مستاجر

۱۰ پارکینگ

گلبرگ شرقی سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

گلبرگ شرقی تقاطع گلبرگ و رشید جنب لوکس طلائ..

قیمت کل: ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

گلبرگ شرقی نبش میدان ۳۳ ساختم..

قیمت کل: ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

گلبرگ شرقی سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

نارمک گلبرگ شرقی روبروی جانبو ساخ..

قیمت کل: ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده

گلبرگ شرقی مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

نارمک هفت حوض ابتدای گلبرگ شرقی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

گلبرگ شرقی خ مصطفوی خ بر..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۷۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در گلبرگ شرقی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در گلبرگ شرقی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>