خرید دفتر کار در گلبرگ شرقی

خرید دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار ۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گلبرگ شرقی نرسیده به درد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

گلبرگ شرقی نرسیده به باق..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

گلبرگ شرقی روبروی آزمایشگاه حقیقت ساخ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

گلبرگ شرقی نرسیده به رشیدن..

قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

جهت مطب دندانپزشکی

مطب گلبرگ شرقی ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم

گلبرگ شرقی نرسیده به مدائن پل..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار گلبرگ شرقی سند اداری ۱۳۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

گلبرگ شرقی لادن جنو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

دارای ۲ بالکن- ۲۰ متر پارکینگ

گلبرگ شرقی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

گلبرگ شرقی بین دردشت و باقری پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

گلبرگ شرقی بین رشید و باقری پلا..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

گلبرگ شرقی مناسب کار ۶ ساله

گلبرگ شرقی هفت حوض خ مصطفوی پ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۲

طبقه: اول زیربنا: ۶۲

قیمت کل: ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

گلبرگ شرقی نبش ملکی پ..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

گلبرگ شرقی تقاطع رودبا..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۹۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج

گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

گلبرگ شرقی روبروی آزمایشگاه حقیقت ساخ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۲۴ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم نوساز

گلبرگ شرقی بالاترازتقاطع مصطفوی پل..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۵۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی سند اداری ۸ ساله

گلبرگ شرقی بالاتراز چهارراه رشید ب..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۲۶ قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۲۶ قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سنداداری

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

واحدمسکونی با موقعیت اداری:---/ ۶۰ م

گلبرگ شرقی مناسب کار ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۱ ساله

گلبرگ شرقی روبروی آزمایشگاه ح..

قیمت کل: ۱,۶۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

گلبرگ شرقی نرسیده به رشیدن..

قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

گلبرگ شرقی ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۶ ساله

گلبرگ شرقی جنب پزشک قانونی پلا..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۵۵۸,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گلبرگ شرقی بین چهارراه مهر و مدائن بالاتر از تق..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

۲ بالکن

گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۲ متر طبقه: اول ۶ ساله

گلبرگ شرقی هفت حوض خ مصطفوی پ..

قیمت کل: ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

گلبرگ شرقی نرسیده به فلکه اول طبقه فوقانی شیرینی ن..

قیمت کل: ۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

جواز آرایشگاه زنانه و لوازم

فروش دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

گلبرگ شرقی روبروی بانک مسکن پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فروش با مستاجر

گلبرگ شرقی مناسب کار ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۶ ساله

گلبرگ شرقی جنب پزشک قانونی پلا..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۹۳ متر رویتی

گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

گلبرگ شرقی روبروی برج سبز پلا..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۳۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۱۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

گلبرگ شرقی بالاترازتقاطع مصطفوی پل..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۲۴ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم نوساز

گلبرگ شرقی بالاترازتقاطع مصطفوی پل..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ترجیحا اجاره به پزشک یا وکیل

خرید دفتر کار گلبرگ شرقی مناسب کار ۶۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

گلبرگ شرقی نبش رودباری پلا..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

مورد ۲ واحدی

گلبرگ شرقی دارای مغازه ۴۰ متر طبقه: همکف قدیمی

گلبرگ شرقی بین مهر و مدا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

زیر زمین هنگام معامله ۱۰ متر محاسبه میشود

گلبرگ شرقی مناسب کار ۱۲۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

نارمک گلبرگ شرقی بالاترازتقاطع مصطفوی ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در گلبرگ شرقی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در گلبرگ شرقی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بهروز شهبازپور شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۴

  باسلام و احترام. شهبازپور هستم. قصد خرید واحد اداری حدود صدمتری تک واحدی در منطقه قلهک را دارم. بودجه حدود 4/5تا5/5 است. لطفا موارد مناسب را پیشنهاد فرمایید.


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید