خرید دفتر کار در هنگام

خرید دفتر کار هنگام مناسب کار قدیمی

هنگام نبش کوی پن..

طبقه: دوم زیربنا: ۴۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۴۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

هنگام مناسب کار ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

هنگام بالاتراز م الغدیر جنب با..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

هنگام مناسب کار ۱۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

هنگام ۳۰ متری اول..

قیمت کل: ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

هنگام مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

هنگام بالاتر از میدان الغدیر جنب بانک ..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

همکف تجاری

هنگام مناسب کار ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

هنگام چهارراه استقلال خ جمال لو نبش گلستان غر..

قیمت کل: ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط- ورودی مستقل- ۳ پله به پائین

خرید دفتر کار هنگام مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

هنگام چهارراه استقلال بلواراستقلال خ جمال لو نبش گ..

قیمت کل: ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۷۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

درب مجزا

هنگام مسکونی اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

رسالت خ هنگام بالاتراز ۳۰ متری دوم نبش کوی دوازدهم مر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۶ پله به پائین

معاوضه / فروش دفتر کار هنگام سند تجاری ۱۰۷ متر طبقه: اول قدیمی

هنگام بالاتر از میدان الغدیر روبروی تالار پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه با کلنگی و آپارتمان

هنگام مناسب کار ۱۳۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

رسالت هنگام ۳۰ متری اول ساختما..

قیمت کل: ۴,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ- ۱۳ مترانباری

خرید دفتر کار هنگام مناسب کار

هنگام مسکونی اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

هنگام میدان الغدیر کوی سوم..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار هنگام سند تجاری ۳۵۰ متر طبقه: همکف نوساز

هنگام بالاتر از ۳۰ متری دوم بین ۱۱ و ۱۲ مرکز..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

هنگام مناسب کار ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

هنگام جنب بانک پاسارگادنبش کوی هشتم ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

هنگام مناسب کار ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

هنگام نبش کوی بیهقی پلاک ..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۱۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

هنگام مناسب کار ۳۱ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

هنگام کوی هامون جنب مینی سوپر هامون ..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

هنگام مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

هنگام کوی سهند پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار هنگام مسکونی اداری ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی ضلع جنوبی چهاردهم م..

قیمت کل: ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

هنگام مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

هنگام خ سهند ساختمان طبقه فوقانی..

قیمت کل: ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج مبله

هنگام مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

هنگام جنب بانک پاسارگاد پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

همکف مغازه

هنگام مناسب کار ۱۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

هنگام بالاترازمیدان الغدیر خ دلواری..

قیمت کل: ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار هنگام مناسب کار

هنگام مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

هنگام نرسیده به فرجام ساختمان عتیق ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار هنگام مناسب کار ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

رسالت خ هنگام خ طاهرخانی روبروی شهرداری منطق..

متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۱۳ متر بالکن- ۵۲ متر قدر السهم

هنگام سند تجاری ۵۰۰ متر طبقه: درکل ۳۰ ساله

هنگام ۳۵ متری استقلال بین سراج و سروش ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز چیلر آب و برق

۱۶۵ متر طبقه همکف + ۱۶۵ متر اول- ۱۶۵ متر زیرزمین که در قیمت کلی محاسبه شده اند

هنگام سند اداری نوساز

هنگام بالاتراز فرجا..

زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

هنگام مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

هنگام تقاطع فرجام ضلع شمال شرقی چهارر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

هنگام سند تجاری ۲۳۸ متر طبقه: همکف قدیمی

هنگام ۳۵ متری استقلال بعد از ۱۶ متری دوم..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه -جوازآزاد

خرید دفتر کار هنگام مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

هنگام ۳۵ متری استقلال خ والائیان شمالی ..

قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

هنگام مناسب کار ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

هنگام خ طاهرخانی روبروی شهرداری ..

قیمت کل: ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

هنگام مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

هنگام نبش کوی پن..

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در هنگام آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در هنگام شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر