خرید دفتر کار در هنگام

خرید دفتر کار هنگام سند اداری ۳۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

هنگام بالاتراز میدان الغدیر نبش فتح آبادی طبقه فوق..

قیمت کل: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

هنگام مناسب کار ۱۰۴ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

خ هنگام بالاتر از فرج..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

هنگام مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

هنگام نبش سهند پلاک ..

قیمت کل: ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

هنگام مناسب کار ۱۶۰ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

هنگام نرسیده به بانک ملی کوی شیری..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

هنگام مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

هنگام جنب بانک پاسارگاد پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

همکف مغازه

خرید دفتر کار هنگام مناسب کار ۴ ساله

هنگام نرسیده به دانشگاه جنب فروشگاه ا..

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۱ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۷۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۷۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

هنگام مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

هنگام دلاوران روبروی پارک سمیه پل..

قیمت کل: ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری لابی

۲ دانگ اوقاف

هنگام مناسب کار ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

هنگام کوچه هامون غر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

قابل معاوضه با مطب دندانپزشکی

هنگام مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

هنگام روبروی بیمارستان الغدیر ضلع غربی میدان الغ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مطب

هنگام مناسب کار ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

هنگام خ دلاوران پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار هنگام مسکونی اداری ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

هنگام دلاوران خ تکاوران شمالی ضلع جنوبی چهاردهم م..

قیمت کل: ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

هنگام مناسب کار ۳۱ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

هنگام کوی هامون جنب مینی سوپر هامون ..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

هنگام مناسب کار ۱۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

هنگام بالاترازمیدان الغدیر خ دلواری..

قیمت کل: ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار هنگام مناسب کار

هنگام مسکونی اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

رسالت خ هنگام بالاتراز ۳۰ متری دوم نبش کوی دوازدهم مر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۶ پله به پائین

هنگام سند اداری ۱۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

هنگام بالاتراز فرجا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

به صورت یکجا

خرید دفتر کار هنگام سند تجاری ۵۰۰ متر طبقه: درکل ۳۰ ساله

هنگام ۳۵ متری استقلال بین سراج و سروش ..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر آب و برق

۱۶۵ متر طبقه همکف + ۱۶۵ متر اول- ۱۶۵ متر زیرزمین

هنگام مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

هنگام کوی سهند پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

هنگام مناسب کار ۱۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

هنگام ۳۰ متری اول..

قیمت کل: ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ - کلیدنخورده

هنگام مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

هنگام بالاتر از میدان الغدیر جنب بانک ..

قیمت کل: ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

همکف تجاری

هنگام سند تجاری ۲۳۸ متر طبقه: همکف قدیمی

هنگام ۳۵ متری استقلال بعد از ۱۶ متری دوم..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه -جوازآزاد

فروش دفتر کار هنگام مناسب کار ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

رسالت خ هنگام خ طاهرخانی روبروی شهرداری منطق..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۱۳ متر بالکن- ۵۲ متر قدر السهم

هنگام مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

هنگام ۳۵ متری استقلال خ والائیان شمالی ..

قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

هنگام مسکونی اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

هنگام میدان الغدیر کوی سوم..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

هنگام مناسب کار قدیمی

هنگام نبش کوی پن..

طبقه: دوم زیربنا: ۴۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۴۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

هنگام مناسب کار ۲ ساله

هنگام نبش کوی کری..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۳ خواب: ۳

طبقه: اول زیربنا: ۸۳ خواب: ۳

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۱۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در هنگام آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در هنگام شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر