خرید دفتر کار در نظام آباد شمالی

خرید دفتر کار نظام آباد شمالی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

نظام آبادشمالی روبروی مترو فدک مجتمع تجا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

نظام آباد شمالی مناسب کار نوساز

نظام آباد شمالی خ طاو..

زیربنا: ۸۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۷۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۹۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نظام آباد شمالی سند تجاری قدیمی

نظام آباد شمالی نرسیده به مترو..

زیربنا: ۱۰۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

نظام آباد شمالی مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نظام آباد شمالی نبش کوی طیرانی روبروی سازمان مالیاتی و ..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

نظام آباد شمالی مناسب کار ۹۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

نظام آبادشمالی نرسیده به وحیدیه کوی م..

قیمت کل: ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فروش با مستاجر

خرید مطب نظام آباد شمالی ۳۹ متر ۱ خوابه طبقه: همکف

نظام آبادشمالی خ طاووسی بن بست شهریا..

قیمت کل: ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی

خرید مطب نظام آباد شمالی

نظام آباد شمالی مسکونی اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم نوساز

نظام آباد خ مدنی شمالی بالاتر از پاساژ امیر..

قیمت کل: ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دو کله

نظام آباد شمالی مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

نظام آباد شمالی جنب مترو فدک پل..

قیمت کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

انباری با توافق-سیستم ایمنی و آتش نشانی و امنیتی

نظام آباد شمالی مناسب کار ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

نظام آباد شمالی خ وحیدیه خ داوودی پ..

قیمت کل: ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نظام آباد شمالی سند اداری نوساز

نظام آباد شمالی جنب مترو فدک پل..

زیربنا: ۸۴ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۲ خواب: ۱

متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور چیلر

همکف تجاری میباشد

فروش دفتر کار نظام آباد شمالی مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

نظام آبادشمالی چهارراه سبلان بین وحیدیه و ارباب مهدی کوچه ..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نظام آباد شمالی مناسب کار ۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نظام آباد شمالی روبروی قنادی گل..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

نظام آباد شمالی مناسب کار ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نظام آباد شمالی نرسیده به میدان رسالت نبش ۱۴ ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۳ بالکن- ۲۰ مترانباری-همکف تجاری

نظام آباد شمالی مناسب کار ۲۸ متر طبقه: دوم ۲۰ ساله

نظام آباد شمالی نرسیده به مترو سبلان خ فتاح..

قیمت کل: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فلت

نظام آباد شمالی مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

نظام آباد شمالی روبروی پارک..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

همکف تجاری

خرید دفتر کار نظام آباد شمالی مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

نظام آبادشمالی بالاترازوحیدیه پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فروش با مستاجر

مناسب مطب

نظام آباد شمالی مناسب کار نوساز

نظام آبادشمالی سبلان جنوبی خ انصارالحسین جنب ف..

زیربنا: ۳۶ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۳۶ خواب: ۱

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

نظام آباد شمالی سند تجاری دارای مغازه ۵۸ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

مدنی شمالی روبروی مترو ف..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز آتلیه

نظام آباد شمالی مناسب کار ۱۳ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

نظام آباد شمالی خ بخت آزاد پلا..

قیمت کل: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

نظام آباد شمالی سند تجاری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

نظام آباد شمالی روبروی مترو فدک پلاک..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

یک دهنه - جواز عکاسی-سرقفلی و ملکیت

فروش دفتر کار نظام آباد شمالی سند اداری نوساز

نظام آبادشمالی روبروی مترو فدک پل..

قیمت کل: ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اسپلیت

کلیدنخورده

نظام آباد شمالی مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نظام آباد بین وحیدیه و سب..

قیمت کل: ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دارای ۶۱ متر قدرالسهم زمین ، قیمت فوق برای قدرالسهم میباشد

نظام آباد شمالی مناسب کار ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نظام آباد شمالی نبش کوی ۱ ..

قیمت کل: ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل

نظام آباد شمالی مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه ۱۰ ساله

نظام آباد شمالی بالاترازوحیدیه روبروی ب..

متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در نظام آباد شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در نظام آباد شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>