خرید دفتر کار در نارمک

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

نارمک خ فاطمیه پ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نارمک مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

نارمک بین عبادی و ولیعصر جنب مهدفرش ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نارمک مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

نارمک نرسیده به چهاراه تلفنخانه بین جویبار و چه..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

دارای قدرالسهم

خرید دفتر کار نارمک مناسب کار

معاوضه / فروش دفتر کار نارمک مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

نارمک ۴۶ متری شرقی روبروی خ مدائن نبش کوی مهریز..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

نارمک مناسب کار ۳۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

نارمک خ آیت نرسیده به چهارراه تل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۸۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

نارمک تقاطع آیت ودماوند روبروی سینما ماندانا جنب ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور پکیج

نارمک مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

نارمک هفت حوض بن بست سجاد ساختمان..

قیمت کل: ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مناسب مطب

نارمک مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

نارمک خ آیت نرسیده به جویبارغربی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دارای قدرالسهم تجاری

معاوضه / فروش دفتر کار نارمک سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

نارمک هفت حوض خ وحیدغربی پاس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه با اپارتمان

نارمک سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

نارمک هفت حوض روبروی تصویر برداری..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار نارمک سند اداری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نارمک هفت حوض خ آیت خ کیانی ثابت(وحیدشرقی)مجتمع ت..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

نارمک مناسب کار ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک میدان هفت حو..

قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نارمک مناسب کار ۱۲۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نارمک خ جانبازان غربی بین رحمتی و عادل زاده جنب د..

قیمت کل: ۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نارمک مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

نارمک خ گلبرگ بین سامان و سمنگان پ..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

انباری داخل واحد-مورد ۴ واحدی

نارمک مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک روبروی مترو فدک پلاک..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار نارمک مسکونی اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

نارمک میدان هلال احمر پلا..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۲ انباری( ۱۱ متر سندی)

نارمک مناسب کار ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

نارمک خ سامان شمالی بالاتراز مهرانپور ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۴ پارکینگ

نارمک مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

نارمک نرسیده به چهارراه تلفنخانه نبش کوی عبادی اس..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نارمک مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

نارمک هفت حوض خ ۴۶ متری غربی روبروی بیمارس..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نارمک مسکونی اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

نارمک بین سرسبز و مدائن پلاک..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار نارمک سند تجاری ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک هفت حوض جنب شهرک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مناسب رستوران-آرایشگاه-اطلاع دقیق نداشتند

نارمک مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

نارمک ۴۶ متری غربی روبروی بیمارستان انصا..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نارمک مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

نارمک ۴۶ متری روبروی بیمارستان انصا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۳۳ مترانباری

نارمک سند تجاری ۱۶۰ متر طبقه: همکف ۴ ساله

نارمک ۴۶ متری نارمک روبروی خ مهر رستو..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

یک دهنه

نارمک مناسب کار نوساز

نارمک ۴۵ متری رسالت نرسیده به چهارراه سرسبز..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

طبقه: ششم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

در مرحله سفیدکاری - تحویل ۷ ماه آینده

خرید دفتر کار نارمک مناسب کار ۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نارمک خ خاموشی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نارمک سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

نارمک روبروی مترو فدک مجتمع پ..

قیمت کل: ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۸۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود-ازتعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

نارمک مناسب کار ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

نارمک نبش خ سامان پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در نارمک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در نارمک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر