خرید دفتر کار در نارمک

خرید دفتر کار نارمک مناسب کار ۱۲۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

نارمک نرسیده به چهارراه تلفنخانه نبش هشتم شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فروش با مستاجر

نارمک سند اداری ۵۸ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

نارمک دردشت ایستگاه مدرسه پلا..

قیمت کل: ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده فلت

موقعیت تجاری میباشد

نارمک مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

نارمک میدان هفت حوض خ ارجمند جنوبی جنب شهرداری من..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

مطب دندانپزشکی

خرید دفتر کار نارمک مناسب کار

نارمک سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

نارمک خ فرجام بین خاور و ول..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مورد تک واحدی- ۵ مترانباری

خرید دفتر کار نارمک سند اداری

نارمک مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

نارمک هفت حوض بن بست سجاد ساختمان..

قیمت کل: ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مناسب مطب

خرید دفتر کار نارمک مناسب کار ۹ ساله

نارمک هفت حوض خ بهمن شرقی طبقه فوقانی پا..

طبقه: دوم زیربنا: ۸۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نارمک مناسب کار ۱۵۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

نارمک میدان ۶۸ کوی عز..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نارمک مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

نارمک هفت حوض خ ۴۶ متری غربی روبروی بیمارس..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نارمک سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

نارمک ۳۰ متری تقاطع چهارراه غیاث..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نارمک مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

نارمک چهار راه تلفنخانه جنب دفتر پس..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

فروش دفتر کار نارمک سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

نارمک بین دردشت وباقری پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

آرایشگاه نارمک ۲۵ متر طبقه: اول

نارمک خ مدائن شمالی خ اخ..

قیمت کل: ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

نارمک مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

نارمک هفت حوض روبروی بیمارستان انصاری ساخ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

نارمک مناسب کار ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

نارمک خ صادقی پلاک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۸۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نارمک مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

نارمک خ گلبرگ بین سامان و سمنگان پ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

انباری داخل واحد-مورد ۴ واحدی

خرید دفتر کار نارمک مناسب کار ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

نارمک خ سامان شمالی بالاتراز مهرانپور ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۴ پارکینگ

معاوضه / فروش دفتر کار نارمک مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

نارمک ۴۶ متری شرقی روبروی خ مدائن نبش کوی مهریز..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

نارمک مناسب کار ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

نارمک میدان هلال احمر خ گلستان نبش کوی بی..

قیمت کل: ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار نارمک مناسب کار

نارمک مناسب کار ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

نارمک خ آیت تقاطع خ دماوند و ۳۰ متر..

قیمت کل: ۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نارمک سند اداری ۸۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

نارمک تقاطع آیت ودماوند روبروی سینما ماندانا جنب ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور پکیج

معاوضه / فروش دفتر کار نارمک سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

نارمک هفت حوض خ وحیدغربی پاس..

قیمت کل: ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه با اپارتمان

نارمک مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

نارمک بین سرسبز و مدائن پلاک..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تحویل ۳ ماه آینده

نارمک مناسب کار ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

نارمک نبش خ سامان پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نارمک مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

نارمک خ اولیائی پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تخلیه ماه آینده

نارمک مناسب کار ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک میدان هفت حو..

قیمت کل: ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

نارمک چهارراه سرسبز بالاترازمترو پ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مطب نارمک ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول

نارمک خ گلستان روبروی باشگاه ورزشی..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۸۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

اجاره فقط به مطب

نارمک سند اداری ۵۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

نارمک بالاتر از ۳۰ متری نارمک کو..

قیمت کل: ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده دوربین مداربسته

تابلو خور- ۵ مترانباری

نارمک مناسب کار ۹۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

نارمک ابتدای خ سمنگ..

قیمت کل: ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۱۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آنتن مرکزی

دارای ۲ سوئیت ۳۶ و ۲۲ متری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در نارمک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در نارمک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر