خرید دفتر کار در فرجام غربی

خرید دفتر کار فرجام غربی مناسب کار ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

فرجام غربی خ آیت پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۲۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

فرجام غربی سند اداری ۱۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فرجام غربی بین عادل و گلشنی پلا..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فرجام غربی مسکونی اداری ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

فرجام غربی بین حیدرخانی و برادران باقر..

قیمت کل: ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرجام غربی سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

فرجام غربی چهار راه خاور روبروی مسجد وحد..

قیمت کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت پکیج

فرجام غربی سند تجاری ۱۳۰ متر طبقه: همکف نوساز

فرجام غربی چهارراه خاور روبروی مسجد وحدت..

قیمت کل: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید دفتر کار فرجام غربی سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

فرجام غربی چهار راه خاور خ حیدر خانی شمال..

قیمت کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

فرجام غربی مناسب کار ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

فرجام غربی بین حیدرخانی و ولیعصر ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

فرجام غربی مناسب کار ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

فرجام غربی خ حیدرخانی پل..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام غربی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

فرجام غربی جنب تالار فرد..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

فرجام غربی مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

فرجام غربی بین هنگام و آ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

خرید دفتر کار فرجام غربی مناسب کار

فروش دفتر کار فرجام غربی مناسب کار ۱۲۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

فرجام غربی بین ولیعصر و سراج جنب مهد فرش..

قیمت کل: ۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ- ۲ آسانسور

فرجام غربی مناسب کار ۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

فرجام غربی بین چهارراه ولیعصر و عبادی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بازدید باهماهنگی

فرجام غربی سند تجاری ۲۴ متر طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

فرجام غربی نبش شمالی غربی باقری پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

فرجام غربی مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

فرجام غربی بین چهارراه خاور و و..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۵۰ مترقدرالسهم

فرجام غربی مناسب کار ۱۲۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

فرجام غربی بین حیدرخانی و ولیعص..

قیمت کل: ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار فرجام غربی مناسب کار نوساز

فرجام غربی جنب مهدفر..

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۸ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۲۱ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ لاین آسانسور

فرجام غربی سند اداری ۱۵ ساله

فرجام غربی بین عبادی و ولی..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۸ خواب: ۳ قیمت کل: ۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

طبقه ۴ پارتیشن بندی شده

فرجام غربی سند اداری قدیمی

فرجام غربی خ حیدرخانی پلاک..

طبقه: دوم زیربنا: ۴۰

طبقه: اول زیربنا: ۴۰

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

فرجام غربی مناسب کار ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

فرجام غربی نبش حیدرخانی پلاک..

قیمت کل: ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

فرجام غربی مناسب کار ۱۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

فرجام غربی بین باقری و سراج روبروی شیرینی پاگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک روی مغازه واقع شده

فروش دفتر کار فرجام غربی مناسب کار ۱۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

فرجام غربی نبش آیت مجتمع م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فرجام غربی مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

فرجام غربی بین ولیعصر و عبادی ساختمان خلیج ف..

قیمت کل: ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فرجام غربی مناسب کار ۱۳۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

فرجام غربی خ آیت ساختمان م..

قیمت کل: ۴,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فرجام غربی مسکونی اداری ۱۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

فرجام غربی نبش خ آیت پلاک ۹ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

فرجام غربی مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

فرجام غربی نرسیده به سراج پ..

قیمت کل: ۱,۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار فرجام غربی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

فرجام غربی خ حیدرخان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

فرجام غربی مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

فرجام غربی بین خاور و ولی..

قیمت کل: ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۵۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در فرجام غربی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در فرجام غربی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر