خرید دفتر کار در فرجام شرقی

خرید دفتر کار فرجام شرقی مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

فرجام شرقی نرسیده به سراج پ..

قیمت کل: ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۴ واحدی

فرجام شرقی مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

فرجام شرقی روبروی خ اردیبهشت طبقه فوقانی بانک م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فرجام شرقی مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

فرجام شرقی بین چهارراه ولیعصر و چهارراه خ..

قیمت کل: ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار فرجام شرقی مناسب کار

فرجام شرقی مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

فرجام شرقی بین خاور و ولیعصر ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فرجام شرقی سند اداری ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

فرجام شرقی بین خیابان عبادی و ولیعصر ساختمان ا..

قیمت کل: ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج پارتیشن فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

معاوضه / فروش دفتر کار فرجام شرقی ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

فرجام شرقی ۱۷۲ غربی بین رشید و..

قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

فرجام شرقی سند اداری ۸۴ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

فرجام شرقی نرسیده به بزرگراه باقری روبروی مترو علم وصنعت..

قیمت کل: ۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور چیلر پارتیشن فروش با مستاجر

پارکینگ عمومی

فرجام شرقی مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

فرجام شرقی بین چهارراه خاور و..

قیمت کل: ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

فرجام شرقی مناسب کار ۹۴ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

فرجام شرقی چهارراه خاور بر..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

فرجام شرقی مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

فرجام شرقی بین عادل و زرین ..

قیمت کل: ۳,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار فرجام شرقی مناسب کار ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

فرجام شرقی بین خ عادل و زرین..

قیمت کل: ۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرجام شرقی سند تجاری ۴۵۰ متر طبقه: همکف نوساز

فرجام شرقی بین سراج و ولی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

فرجام شرقی مناسب کار ۵ ساله

فرجام شرقی بین حیدرخانی و آیت پل..

قیمت کل: ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام شرقی مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

فرجام شرقی بین باقری و اردیبهشت جنب تالار فردو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-مناسب همه مشاغل

فرجام شرقی مناسب کار ۱۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

فرجام شرقی نرسیده به چهارراه ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار فرجام شرقی مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۳ ساله

فرجام شرقی بین چهاررراه خاور و ولیعصر ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرجام شرقی سند تجاری ۱۸۴ متر طبقه: همکف ۵ ساله

تهرانپارس خ فرجام شرقی نرسیده به زرین ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فرجام شرقی سند اداری ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

فرجام شرقی بین خ رشید و زرین پل..

قیمت کل: ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

پایان کار اداری

فرجام شرقی مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

فرجام شرقی بین چهارراه خاور و ولیعصر س..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرجام شرقی دارای مغازه ۴۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: درکل ۲۵ ساله

فرجام بعد از سراج جنب قنادی خ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار فرجام شرقی مناسب کار ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

فرجام شرقی بین حیدرخانی و و..

قیمت کل: ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرجام شرقی مناسب کار ۱۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

فرجام شرقی جنب املاک محب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرجام شرقی مناسب کار ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

فرجام شرقی بین ولیعصر و حیدر..

قیمت کل: ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فرجام شرقی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

فرجام شرقی بین عادل وزرین نرسیده به ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

کلید نخورده

فرجام شرقی مناسب کار ۹۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

فرجام شرقی بین فلکه دوم و خ آهنی..

قیمت کل: ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار فرجام شرقی مناسب کار نوساز

فرجام شرقی سه راه طاهرخانی روبروی ..

قیمت کل: ۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

جای پارک ۲ ماشین

فرجام شرقی مناسب کار ۱۴ ساله

فرجام شرقی نرسیده به باقری پلا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فرجام شرقی مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

فرجام شرقی بین چهارراه خاور و ولیعصر ساختمان پزشکان..

قیمت کل: ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سوم سندی

فرجام شرقی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

فرجام شرقی نرسیده به باقری پلا..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

مناسب دفتر و مطب

فرجام شرقی مناسب کار ۱۲ ساله

فرجام شرقی بین عادل و زرین ..

قیمت کل: ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در فرجام شرقی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در فرجام شرقی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر