خرید دفتر کار در خواجه عبدالله

خرید دفتر کار خواجه عبدالله مناسب کار ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

خواجه عبدالله انصاری روبروی کوچ..

قیمت کل: ۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

خواجه عبدالله مناسب کار ۱۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

خواجه عبدالله خ ابوذرغفاری پلا..

قیمت کل: ۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خواجه عبدالله سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

خواجه عبدالله نبش خ ه..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خواجه عبدالله مسکونی اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

خواجه عبدالله خ بیستم بن بست م..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۴ پله به پایین

خواجه عبدالله مناسب کار ۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

خواجه عبدالله خ ۱۴ کوی ..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار خواجه عبدالله مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

خواجه عبدالله نبش هفتم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

خواجه عبدالله مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری پلا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دارای قدرالسهم

خواجه عبدالله سند اداری ۱۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

خواجه عبدالله طبقه فوقانی رستوران توا..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خواجه عبدالله مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

خواجه عبدالله روبروی عراقی طبقه فوقانی اتوبن..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فروش با مستاجر

خواجه عبدالله مناسب کار ۱۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

خواجه عبدالله خ ابوذرغفاری پلا..

قیمت کل: ۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار خواجه عبدالله مناسب کار قدیمی

خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری شمالی پ..

طبقه: دوم زیربنا: ۶۰ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۵۰ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دو واحد دارای یک سند میباشد- همکف مغازه میباشد

خواجه عبدالله مناسب کار ۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

خواجه عبدالله خ ۱۴ کوی ..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خواجه عبدالله سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

خواجه عبدالله کوی ش..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پایان کار اداری

خواجه عبدالله سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

خواجه عبدالله نبش خ ه..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خواجه عبدالله مناسب کار نوساز

خواجه عبدالله انصاری روبروی بانک پ..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

همکف تجاری

خرید دفتر کار خواجه عبدالله مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

خواجه عبدالله نبش هفتم پلاک..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۵۰,۰۰۰ ت امضا

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

خواجه عبدالله سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

خواجه عبدالله کوی ش..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پایان کار اداری

خواجه عبدالله مناسب کار نوساز

خواجه عبدالله انصاری روبروی بانک پ..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

همکف تجاری

خواجه عبدالله مناسب کار ۱۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

خواجه عبدالله نبش خ شانزدهم ..

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

خواجه عبدالله مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

خواجه عبدالله روبروی شهید عراقی طبقه فوقانی اتو..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فروش با مستاجر

معاوضه / فروش دفتر کار خواجه عبدالله مسکونی اداری ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

خواجه عبدالله جنب نیرو م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خواجه عبدالله مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری شمالی..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

خواجه عبدالله سند تجاری ۱۳۶ متر طبقه: همکف قدیمی

خواجه عبدالله جنب تالار س..

قیمت کل: ۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

خواجه عبدالله مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

خواجه عبدالله خ ابوذر غفاری شمالی..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

خواجه عبدالله مناسب کار ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

خواجه عبدالله کوی ۱۴ کوی زروان پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در خواجه عبدالله آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در خواجه عبدالله شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر