خرید دفتر کار در پاسداران

خرید دفتر کار پاسداران مناسب کار نوساز

پاسداران خ گل نب..

زیربنا: ۸۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

پاسداران سند تجاری ۳۰ متر طبقه: اول قدیمی

پاسداران روبروی گلستا..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پاسداران مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

پاسداران نبش بوستان پن..

قیمت کل: ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

قابل معاوضه- ۵۰ مترقدرالسهم

پاسداران سند تجاری ۱۳۵ متر طبقه: همکف ۵ ساله

پاسداران شمالی سه راه اقد..

قیمت کل: ۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

پاسداران مناسب کار ۱۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پاسداران خ دشتستان سوم پ..

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری استخر سونا جکوزی آنتن مرکزی مسترروم

خرید دفتر کار پاسداران مناسب کار

خرید دفتر کار پاسداران مسکونی اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

پاسداران بوستان دوم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پاسداران مناسب کار ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

پاسداران خ زمرد نبش دشتستان..

قیمت کل: ۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

پاسداران مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

پاسداران نبش سروستان چهارم ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پاسداران سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

پاسداران بالاتراز گل نبی مجتم..

قیمت کل: ۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

پاسداران سند اداری ۲۴۹ متر طبقه: پنجم ۳ ساله

پاسداران بوستان هشتم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت دوربین مداربسته

۳ پارکینگ

فروش دفتر کار پاسداران سند اداری نوساز

پاسداران تقاطع خ گلستان پنجم خ داوود اسلا..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری

پاسداران مناسب کار نوساز

پاسداران خ گل نبی پلاک ه..

طبقه: اول زیربنا: ۸۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۷۷ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پاسداران مناسب کار ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

پاسداران بالاتراز گل نبی ساخت..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز مبله

پاسداران کلنگی زمین: ۲۶۲ متر بر: ۹ متر

پاسداران نگارستان..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

موقعیت اداری/برق تک فاز/دارای ۱ باب مغازه ۵۰ متری ملکیت سرقفلی

پاسداران سند اداری نوساز

پاسداران خ گل نبی نبش ناطق..

طبقه: اول زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

طبقه اول سند اداری بقیه طبقات موقعیت اداری -هرواحد ۴ پارکینگ

خرید دفتر کار پاسداران مناسب کار ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

پاسداران خ گل نبی برج زم..

قیمت کل: ۵,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

پاسداران مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

پاسداران شمالی نرسیده به سه راه اقدسیه ک..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۸,۱۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آرایشگاه پاسداران ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم

پاسداران خ گلستان سوم نبش خ پایدارفر..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

درحال حاضر آرایشگاه میباشد-با وسایل آرایشگاه :قیمت روز

پاسداران مناسب کار ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

پاسداران میدان نوبنیاد پلاک..

قیمت کل: ۴,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

پاسداران مناسب کار ۱۴۰ متر طبقه: ششم ۱ ساله

پاسداران بوستان پنجم پلاک ..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار پاسداران مناسب کار ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۲ ۱۰ ساله

پاسداران گل نبی برج ز..

قیمت کل: ۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

پاسداران سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

پاسداران بوستان هفت..

قیمت کل: ۷,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

معاوضه / فروش دفتر کار پاسداران مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

پاسداران بین سروستان سوم و..

قیمت کل: ۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

پاسداران مناسب کار ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

پاسداران شمالی پایین تر از سه راه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر