خرید دفتر کار در شیراز

خرید دفتر کار شیراز مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

ونک شیراز شمالی نبش کوی نرگس پ..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شیراز مناسب کار ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

شیراز شمالی خ دانشور پل..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت

۲ پارکینگ

شیراز مناسب کار ۷۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شیراز جنوبی ضلع جنوبی بزرگراه همت کوچه ی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

شیراز سنداداری-تجاری ۱۹ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

شیراز جنوبی کوی لاله روبروی پاساژ..

قیمت کل: ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

سند دردست اقدام

شیراز سند تجاری ۱۸۲ متر طبقه: زیرهمکف ۲۳ ساله

شیرازجنوبی خ سامان..

قیمت کل: ۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر

خرید دفتر کار شیراز مسکونی اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

شیراز شمالی نبش کوی نرگس پ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۱۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

شیراز مناسب کار ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۶ ساله

شیراز جنوبی بن بست لاله پلاک..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

کاربری تجاری

شیراز مناسب کار ۲۵۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شیرازجنوبی کوچه سامان مجتمع ..

قیمت کل: ۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

شیراز مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۷ ساله

شیراز جنوبی کوچه می..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

شیراز مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

شیراز جنوبی خ سامان نبش یکم میثم پ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار شیراز مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

شیراز جنوبی کوی گرمسار کوی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شیراز جنوبی نبش اعظم پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

شیراز مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

شیراز جنوبی خ علیخانی پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز مناسب کار ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

شیراز خ سامان پلاک ۶ ..

قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز مناسب کار ۱۴ ساله

شیراز جنوبی ابتدای برزیل غ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۹۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بصورت یکجا هم فروخته میشود

خرید دفتر کار شیراز مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۹ ساله

شیراز شمالی خ دانشور پلا..

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار شیراز مناسب کار

شیراز مناسب کار ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شیراز خ برزیل غربی پلاک..

قیمت کل: ۵,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

۲ اسپلیت- ۲ پاسیو مسقف

شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

ملاصدرا خ شیراز جنوبی نبش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

شیراز مناسب کار ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

شیراز شمالی کوی وحدت پلاک ..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

شیراز مناسب کار ۱۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

شیراز شمالی کوی زاینده رود پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

فروش دفتر کار شیراز سند تجاری ۱۸۲ متر طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

شیراز جنوبی خ ۱۶ متری س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

۵ پله به پایین-بورس کاشی و سرامیک

شیراز سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: پنجم نوساز

شیراز جنوبی بن بست لا..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج فلت

شیراز مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

شیراز جنوبی کوی رضوان ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز مناسب کار ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

شیراز شمالی خ دانشور شرقی نبش خ دا..

قیمت کل: ۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

شیرازجنوبی بلوارعلیخا..

قیمت کل: ۱۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار شیراز مناسب کار ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

ملاصدرا شیراز جنوبی خ سامان پلا..

قیمت کل: ۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

شیراز مناسب کار ۲۵۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شیرازجنوبی کوچه سامان مجتمع ..

قیمت کل: ۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

شیراز سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

شیرازشمالی روبروی برج آفت..

قیمت کل: ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

ازتعداد واحدها اطلاع دقیق نداشتند

شیراز سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

شیرازشمالی خ زاینده رودغربی پلا..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

یک پارکینگ سندی+یک پارکینگ مزاحم

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در شیراز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در شیراز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر