خرید دفتر کار در شیراز

خرید دفتر کار شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

شیرازجنوبی نبش اع..

قیمت کل: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ-کلیدنخورده

شیراز مناسب کار ۱۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

ملاصدرا شیراز جنوبی (فلاحی) پ..

قیمت کل: ۵,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

شیراز جنوبی کوی رضوان ..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شیراز جنوبی نبش اعظم پلا..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

شیراز سند تجاری ۱۸۲ متر طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

شیراز جنوبی خ ۱۶ متری س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

۵ پله به پایین-بورس کاشی و سرامیک

خرید دفتر کار شیراز مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۷ ساله

ونک خ شیراز جنوبی کوچه ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۵۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

شیراز مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شیراز خ برزیل غرب..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ اسپلیت- ۲ پاسیو مسقف

شیراز مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

شیراز خ سامان پلاک ۶ ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز مناسب کار ۱۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

شیراز شمالی کوی زاینده رود پ..

قیمت کل: ۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

شیراز سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۸ ساله

شیراز شمالی خ دانش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل فروش با مستاجر

فروش دفتر کار شیراز سند اداری ۱۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شیراز جنوبی بلوار آقاعلی خانی طبقه فوقانی بانک پا..

قیمت کل: ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز مناسب کار ۱۹ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

شیراز جنوبی کوی لاله جنب پاساژ نبکنام ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

شیراز مناسب کار ۲۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شیراز شمالی کوی زاینده رود ک..

قیمت کل: ۷,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۹۴ متر قدرالسهم

شیراز سند اداری ۱۴۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شیراز جنوبی ک فلا..

قیمت کل: ۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شیراز مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

ملاصدرا خ شیراز خ گرمسار شرقی بن ب..

قیمت کل: ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار شیراز سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: پنجم نوساز

شیراز جنوبی بن بست لا..

قیمت کل: ۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج فلت

شیراز سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

شیرازجنوبی بلوارعلیخا..

قیمت کل: ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

ملاصدرا خ شیراز جنوبی نبش..

قیمت کل: ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

شیراز مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۹ ساله

شیراز شمالی خ دانشو..

قیمت کل: ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

شیراز مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

شیراز جنوبی خ سامان نبش یکم میثم پ..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سند مادر تفکیک نشده است بصورت قولنامه ای فروخته میشود-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار شیراز مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شیراز جنوبی کوچه سرو پل..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر اسپلیت باز سازی شده

۶۳ متر قدرالسهم

شیراز مناسب کار ۱۱۴ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

شیرازشمال بن بست کاج ..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پارتیشن بندی

شیراز مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

شیراز کوی لاله آخرین قواره پلا..

قیمت کل: ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

شیراز سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها ۱۲ ساله

ونک خ شیراز جنوبی خ گرمسار..

متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شیراز مناسب کار ۷۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

شیراز جنوبی ضلع جنوبی اتوبان همت کوچ..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار شیراز مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۹ ساله

ملاصدرا شیراز شمالی خ دانشور..

قیمت کل: ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فروش با مستاجر

فروش با مستاجر

شیراز مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

ونک خ شیرازجنوبی کوی ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بیواسطه

شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شیراز ج نبش اع..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

شیراز مناسب کار ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

شیرازجنوبی نبش رضوان پلاک ..

قیمت کل: ۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در شیراز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در شیراز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>