خرید دفتر کار در شیخ بهایی

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

شیخ بهایی جنوبی نبش خ اعظم ..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور چیلر

کلیدنخورده

شیخ بهایی مناسب کار ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

شیخ بهائی خ سامان پل..

قیمت کل: ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیخ بهایی مناسب کار ۱۵۲ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

شیخ بهائی جنوبی کوی اعظم ..

قیمت کل: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باانباری

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیرینی به مشاور- ۲۰۵ متر انباری

شیخ بهایی مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شیخ بهائی جنوبی بن بست چهارم..

قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۵۰ مترقدرالسهم

شیخ بهایی مناسب کار ۹۳ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۴ ساله

شیخ بهائی ضلع شمال غربی میدان ب..

قیمت کل: ۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل لابی

۳ لاین آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار شیخ بهایی سنداداری-تجاری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاتر از پل همت برج..

قیمت کل: ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند-درمرحله ساخت-تحویل ۱۸ ماه آینده

شیخ بهایی مناسب کار ۲۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شیخ بهایی شمالی بن بست مهران پل..

قیمت کل: ۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۶ پارکینگ

شیخ بهایی مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

شیخ بهائی ابتدای سئول پلاک..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۷۹۱,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شیخ بهایی مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۴ ساله

شیخ بهائی بالاتر از میدان جنب بانک م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیخ بهایی مناسب کار ۱۶۲ متر ۳ خوابه طبقه: درکل ۷ ساله

شیخ بهایی شمالی ک ۱۲ متری ی..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار شیخ بهایی مناسب کار ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

شیخ بهایی کوی برنا پلاک ..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده - مناسب مطب

شیخ بهایی مناسب کار ۱۵۷ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

شیخ بهائی خ گرمسار غر..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۹,۱۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

۸۵ مترقدرالسهم- ۱۳ مترانباری

شیخ بهایی مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: درکل ۴ ساله

ونک میدان شیخ بهایی بن بست چهارم پ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیخ بهایی مناسب کار ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

شیخ بهائی نرسیده به ملاصدرا کوی برنا ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

بازدید با هماهنگی

شیخ بهایی مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

شیخ بهائی شمالی خ اوستا بالاتر ازدانشگاه الزهرا ابتدا..

قیمت کل: ۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تحویل ۵ ماه آینده - مرحله اتمام اسکلت-همکف تجاری

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۸۴ متر طبقه: چهارم نوساز

شیخ بهایی شمالی بالاتر از میدان..

قیمت کل: ۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

۲ پارکینگ سندی

شیخ بهایی مناسب کار ۸ ساله

شیخ بهائی ضلع شرقی میدان جنب با..

زیربنا: ۲۲۰ خواب: ۴ قیمت کل: ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

شیخ بهایی سند اداری ۱۳۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

شیخ بهائی ابتدای خ سئول پل..

قیمت کل: ۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

شیخ بهایی مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شیخ بهایی طبقه فوقانی بانک تجارت پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

شیخ بهایی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

شیخ بهائی جنوبی روبروی سامان نبش اعظ..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری

فروش دفتر کار شیخ بهایی مناسب کار ۱۵۲ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

شیخ بهائی جنوبی کوی اعظم ..

قیمت کل: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باانباری

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیرینی به مشاور- ۲۰۵ متر انباری

شیخ بهایی مناسب کار ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

شیخ بهایی کوی برن..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیخ بهایی ۹۳ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۰ ساله

شیخ بهایی ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی..

قیمت کل: ۴,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیخ بهایی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شیخ بهایی نبش اعظم پل..

قیمت کل: ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل

۲ پارکینگ

شیخ بهایی مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۴ ساله

شیخ بهائی بالاتر از میدان جنب بانک ملی برج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار شیخ بهایی مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

شیخ بهائی ضلع شمال شرقی میدان جنب داروخانه سئو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج فروش با مستاجر

شیخ بهایی مناسب کار ۹۳ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۰ ساله

شیخ بهایی ضلع غربی میدان برج..

قیمت کل: ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شیخ بهایی سند اداری ۸۴ متر طبقه: چهارم نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاترازمیدان کو..

قیمت کل: ۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در شیخ بهایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در شیخ بهایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر