خرید دفتر کار در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۱۲۴ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی بالاتر از پل سیدخندان جنب فروشگاه کفش آدینه پ..

قیمت کل: ۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور باز سازی شده

جهت اداری و آموزشی- ۱۷ سال سابقه آموزشگاه کامپیوتر

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۱۰۲ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی بالاترازحسینیه ارش..

قیمت روز

امکانات: گاز آیفون تصویری پکیج فلت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد جنب ک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۳۵ متر قدرالسهم

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

شریعتی خ زیبا پلاک هن..

قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۲۷۶ متر طبقه: زیربنا ۲۵ ساله

شریعتی بالاتراز میرداما..

قیمت کل: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

شریعتی ایستگاه میرداماد بن بست..

قیمت کل: ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۳۴۵ متر ۵ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۰ ساله

شریعتی بالاتر از میرداماد نبش به..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۷۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

شریعتی تقاطع میرداماد بن بست..

قیمت کل: ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

۳۱ مترقدرالسهم- ۲ پارکینگ

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: پنجم نوساز

شریعتی بالاتراز حسینیه ار..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۴ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شریعتی نرسیده به میرداماد جنب قنادی سان سیت..

قیمت کل: ۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

فروش دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ نوساز

شریعتی جنب حسینیه ارشاد پلاک..

قیمت کل: ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

معاوضه / فروش دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

شریعتی نرسیده به متروشریعتی ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۷۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه با آپارتمان سعادت آباد مناسب مشاغل پزشکی

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوچه هد..

قیمت کل: ۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پارتیشن

باپارتیشن ۳ خوابه

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی روبروی منظرنژاد پلا..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۹۶ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

شریعتی نرسیده به میرداماد ساختم..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۹۱۶,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شریعتی جنب سه راه میرداماد روبروی بانک شه..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

بیواسطه

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۱۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی بالاتر از میرداماد جنب مترو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تابلوخور

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد پلا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

شریعتی نرسیده به میرداماد جنب شهرداری منط..

قیمت کل: ۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

شریعتی بالاتر از سیدخندان روبروی پارک شریعتی کوی پی..

قیمت کل: ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مناسب انبار

فروش دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

شریعتی روبروی مترو شریعتی کوی زرین..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد پلا..

قیمت کل: ۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت

انباری داخل واحد

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند تجاری ۵۰ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

شریعتی بالاتر از پل سید خندان نرسیده به خواجه عب..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۱۲۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

شریعتی نرسیده به پاسداران..

قیمت کل: ۶,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار نوساز

شریعتی بالاترازمیرداماد بن بست یاس..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۱۲۷ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۱۷ ساله

شریعتی روبروی میرداما..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۸,۷۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار ۱۲۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی بالاتر از پل سیدخندان کوی لاد..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) مناسب کار نوساز

شریعتی روبروی میرداماد بهشت یکم بهشت بر..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر