خرید دفتر کار در دولت

خرید دفتر کار دولت مناسب کار ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

دولت چهارراه قنات نبش آقامیری کوچه بهرنگ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

واحدجنوب شرقی

دولت مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

دولت بین چهارراه قنات و دیباجی ساختمان ..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دولت مناسب کار ۴ ساله

دولت نبش یارمحمدی پلا..

زیربنا: ۶۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۶۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چند واحد زیربنا: ۹۶ خواب: ۳ قیمت کل: ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۷۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

کلید نخورده

دولت مناسب کار ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

دولت بعد ازچهاراه دلبخواه پلا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دولت مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری نبش ک هاشمی..

قیمت کل: ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت

خرید دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

دولت سه راه نشاط پلاک..

قیمت کل: ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دولت سند اداری نوساز

دولت سه راه نشاط خ اخلاقی غربی پل..

زیربنا: ۲۰۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۰۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دولت مناسب کار ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

دولت روبروی پمپ بنزین پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دولت مناسب کار ۱ ساله

دولت انتهای خ فکوریان نبش جفعری ن..

طبقه: دوم زیربنا: ۹۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

فقط موقعیت اداری فروخته میشود

دولت مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

دولت بین چهارراه دیباجی و قنات کوچه حسینی..

قیمت کل: ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار دولت مناسب کار ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

دولت کاوه پلاک هنگ..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دولت مناسب کار نوساز

دولت روبروی کیکاووس..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۴۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مسترروم

سفیدکاری-تحویل ۷ ماه آینده- ۷۰ % زمان عقد قرارداد -

دولت مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

دولت بین دیباجی جنوبی واختیاریه..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ساختمان پزشکان

دولت مناسب کار ۱۱۶ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۴ ساله

دولت کوی نوباوه روبروی نمایندگی ایران خود..

قیمت کل: ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

موقعیت اداری تجاری میباشد

دولت مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

دولت بین دیباجی و اختیار..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار دولت مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

دولت خ وارسته ضلع جنوبی فروشگاه..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دولت مناسب کار نوساز

دولت خ اصغرنعمتی پلاک ه..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دولت سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری پلا..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

آرایشگاه دولت ۲۰ متر طبقه: همکف

دولت نعمتی کوی د..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

جواز آرایشگاه مردانه-یک دهنه

دولت مناسب کار نوساز

دولت تقاطع چهارراه پاسداران پلا..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۴۷ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۴۷ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

فروش دفتر کار دولت مناسب کار ۱۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها قدیمی

دولت روبروی کیکاوو..

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

تحویل ۱ سال آینده - مرحله اتمام نازک کاری -سنددردست اقدام

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در دولت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در دولت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر