خرید دفتر کار در دولت

خرید دفتر کار دولت مناسب کار ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

دولت کاوه پلاک هنگ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۴۷۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دولت مناسب کار ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

دولت نبش خ عفیف مصم..

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور چیلر پکیج

دولت مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

دولت سه راه نشاط پلاک ه..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دولت مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری نبش ک هاشمی..

قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت

دولت مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

دولت بعد ازچهاراه دلبخواه پلا..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۸,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار دولت مناسب کار ۴ ساله

دولت نبش یارمحمدی پلا..

زیربنا: ۷۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۶ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۶۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

کلید نخورده

دولت مناسب کار ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

دولت بین یارمحمدی و دیباجی پل..

قیمت کل: ۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت

دولت مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری نبش ک هاشمی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دولت سند اداری ۸۶ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

دولت بین بلوارکاوه و چهارراه قنات ..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۲۳۲,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت

دولت مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

دولت بین قنات و سنجابی جنب بانک سپه ..

قیمت کل: ۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار دولت مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شریعتی ابتدای دولت جنب تهیه غذای پارسی ..

قیمت کل: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۷۰ مترقدرالسهم

دولت مناسب کار ۱۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

دولت روبروی کلانتر..

قیمت کل: ۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دولت مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱ ساله

دولت بین سه راه نشاط و شریعتی پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج فروش با مستاجر

لابی من

دولت مناسب کار ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

دولت تقاطع کاوه ساختمان پزشکان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دولت سند اداری ۱,۰۴۲ متر ۷ خوابه طبقه: درکل نوساز

دولت سه راه نشاط پلاک ه..

قیمت کل: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار دولت دارای مغازه ۷۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: درکل قدیمی

دولت چهارراه قنا..

قیمت کل: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ متر بنا ۵۰۰ متر سوله-دارای پایان کار تجاری-قیمت زمین

دولت مناسب کار ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۹ ساله

دولت بالاتر از چهارراه قنات خ مطهری ..

قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

دولت مناسب کار ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

دولت نبش بلوار کاوه ساختمان پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دولت مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

دولت نرسیده به کیکاووس پلاک..

قیمت کل: ۹,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دولت سند اداری ۱۹ ساله

دولت بین قناب و کاوه خ مطهری جنب بانک..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۹۸ قیمت کل: ۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۱۱ متر تابلو خور واحد ۹۸ متری- - ۵۸ متری انباری داخل واحد- ۹۸ متری فلت

فروش دفتر کار دولت مناسب کار نوساز

دولت خ اصغر نعمت..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: سوم زیربنا: ۸۰ خواب: ۱

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۰ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دولت سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری پلا..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دولت سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

دولت سه راه نشاط پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن تابلو خور

۲۵ متر تابلوخور

خرید دفتر کار دولت سند اداری

دولت مناسب کار ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

دولت نرسیده به سه راه نشاط پل..

قیمت کل: ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۸۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دولت سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دولت چهارراه قنات نبش بن بست هاشمیا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در دولت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در دولت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر