خرید دفتر کار در دولت

خرید دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

دولت سه راه نشاط پلاک..

قیمت کل: ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دولت مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

دولت روبروی قلندری نبش بانک کشاورزی ساختمان بی..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دولت مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

دولت نبش دیباجی و اختیاریه کو..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دولت مناسب کار ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

دولت چهارراه قنات نبش کوی هاشمیان پ..

قیمت کل: ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دولت مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری نبش ک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار دولت مناسب کار نوساز

دولت تقاطع چهارراه پاسداران پلا..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

دولت مناسب کار ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری نبش بن بست هاشمی..

قیمت کل: ۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

آرایشگاه دولت ۲۰ متر طبقه: همکف

دولت نعمتی کوی د..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

جواز آرایشگاه مردانه-یک دهنه

دولت سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری پلا..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دولت مناسب کار ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

دولت روبروی پمپ بنزین پلاک..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار دولت مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

دولت نرسیده به سه راه نشاط طبقه فوقانی بانک آی..

قیمت کل: ۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

دولت مناسب کار قدیمی

دولت روبروی کیکاوو..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۴۳ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۴۹ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

تحویل ۱ / ۵ سال آینده - مرحله اتمام تیغه چینی -سنددردست اقدام

دولت مناسب کار ۱۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

دولت نرسیده به جلالی روبروی کلانتری..

قیمت کل: ۶,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دولت مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

دولت راه قنات خ آقامیری نبش ک..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دولت مناسب کار ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

دولت خ اصغرنعمتی پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار دولت مناسب کار ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

دولت تقاطع دولت و بلوار کاوه نرسیده به ش..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دولت مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

دولت نبش کوی جلا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فن کوئل باز سازی شده

ساختمان پزشکان دولت ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم

دولت نرسیده به اختیاریه ساختمان پز..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دولت مناسب کار دارای مغازه ۴۸۰ متر ۸ خوابه طبقه: درکل نوساز

دولت بین دیباجی و اختیاریه جنب بانک ملی نبش ..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۲۰۰ م تجاری متری

دولت مناسب کار ۵۴ متر طبقه: اول نوساز

شریعتی روبروی خ دولت نبش کوی میرزاتار..

قیمت کل: ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت پکیج فلت تابلو خور

همکف مغازه میباشد- ۲۰ متر تابلو خور--------/ ۹۰ م وام مسکن

فروش دفتر کار دولت مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

دولت بعد ازچهاراه دلبخواه پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دولت مناسب کار ۱۱۶ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۴ ساله

دولت کوی نوباوه روبروی نمایندگی ای..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

موقعیت اداری تجاری میباشد

خرید دفتر کار دولت مناسب کار

دولت سند تجاری ۳۲۴ متر طبقه: همکف نوساز

دولت سه راه نشاط ابتدای اخلاقی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دولت مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم نوساز

دولت نبش خ عفیف مصمم پلاک ..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

کلید نخورده

دولت سند اداری ۲۰۰ متر طبقه: واحدها نوساز

دولت سه راه نشاط خ اخلاقی غربی پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

خرید دفتر کار دولت سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دولت چهارراه قنات نبش بن بست ..

قیمت کل: ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در دولت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در دولت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>