خرید دفتر کار در دولت

خرید دفتر کار دولت مناسب کار نوساز

دولت روبروی تهیه غذای فارسی پلا..

طبقه: زیربنا زیربنا: ۱۳۲

زیربنا: ۱۳۲

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دولت مناسب کار ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

دولت چهارراه قنات نبش آقامیری کوچه بهرنگ..

قیمت کل: ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

واحدجنوب شرقی

دولت مناسب کار دارای مغازه ۷۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: درکل قدیمی

دولت ۴ راه قنات..

قیمت کل: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵۰ متر بنا ۵۰۰ متر سوله-دارای پایان کار تجاری-قیمت زمین

دولت مناسب کار ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

دولت تقاطع کاوه ساختمان پزشکان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دولت مناسب کار ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۹ ساله

دولت بالاتر از چهارراه قنات خ مطهری ..

قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

خرید دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

دولت سه راه نشاط پلاک..

قیمت کل: ۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن تابلو خور

۲۵ متر تابلوخور

خرید دفتر کار دولت سند اداری

دولت سند اداری ۱۹ ساله

دولت بین قناب و کاوه خ مطهری جنب بانک..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۹۸ قیمت کل: ۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۱۱ متر تابلو خور واحد ۹۸ متری- - ۵۸ متری انباری داخل واحد- ۹۸ متری فلت

دولت مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری نبش ک هاشمی..

قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت

دولت مناسب کار نوساز

دولت تقاطع چهارراه پاسداران پلا..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۴۷ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۴۷ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

دولت مناسب کار نوساز

دولت خ اصغر نعمت..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار دولت مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

دولت خ وارسته ضلع جنوبی فروشگاه..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دولت سند اداری ۱,۰۴۲ متر ۷ خوابه طبقه: درکل نوساز

دولت سه راه نشاط پلاک ه..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دولت مناسب کار ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

دولت خ فکوریان نبش جفعری نجف..

قیمت کل: ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

فقط موقعیت اداری فروخته میشود

دولت مناسب کار ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

دولت چهارراه قنات نبش کوی هاشمیان پ..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دولت سند اداری ۳,۱۰۰ متر طبقه: درکل نوساز

دولت بعد از چهارراه دیب..

قیمت کل: ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل

۷۰۰ متر تجاری-قابل تهاتر

خرید دفتر کار دولت مناسب کار ۱۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

دولت نرسیده به جلالی روبروی کلانتری..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دولت مناسب کار ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

دولت نرسیده به سه راه نشاط پل..

قیمت کل: ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دولت مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری نبش ک هاشمی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دولت مناسب کار ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دولت خ فکوریان نبش نجف آبادی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دولت مناسب کار ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

دولت چهارراه پاسدار..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

فروش دفتر کار دولت مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

دولت بین چهارراه دیباجی و قنات کوچه حسینی..

قیمت کل: ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

دولت مسکونی اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

دولت کیکاووس خ ۱۲ متری بخ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مسکونی اداری

خرید دفتر کار دولت مسکونی اداری

دولت مناسب کار ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

دولت چهارراه کاوه ساختما..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

دولت مناسب کار ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

دولت انتهای خ فکوریان نبش جعفری ن..

قیمت کل: ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دولت مناسب کار ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

دولت روبروی پمپ بنزین پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در دولت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در دولت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر