خرید دفتر کار در حسینیه ارشاد

خرید دفتر کار حسینیه ارشاد مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

حسینیه ارشاد ک نسترن جنب با..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

بازسازی شده

حسینیه ارشاد مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

حسینیه ارشاد روبروی شهرداری منطقه ۳ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

حسینیه ارشاد مناسب کار نوساز

حسینیه ارشادگل نبی ناطق نوری نبش دشت..

زیربنا: ۸۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۰۹ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۷ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

حسینیه ارشاد مناسب کار ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

حسینیه ارشاد کوی ارشاد پلاک..

قیمت کل: ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

حسینیه ارشاد مناسب کار ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شریعتی روبروی حسینه ارشاد ک نسترن جنب ب..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بازسازی

خرید دفتر کار حسینیه ارشاد مناسب کار نوساز

حسینیه ارشاد روبروی شهرداری منطقه ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمیسیون کامل- دارای یک پارکینگ معلول- ۲ پارکینگ

حسینیه ارشاد سند اداری ۱۵ ساله

پاسداران حسینیه ارشاد بن بست ارشا..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

حسینیه ارشاد مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

حسینیه ارشاد بن بست ار..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

۲ پارکینگ

حسینیه ارشاد مناسب کار ۵۵ متر طبقه: سوم نوساز

شریعتی حسینیه ارشاد نرسیده به میرداماد جنب..

قیمت کل: ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

داکت

حسینیه ارشاد مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد بن ..

قیمت کل: ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار حسینیه ارشاد مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

شریعتی حسینیه ارشاد کوچه ارشاد سا..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

حسینیه ارشاد سند اداری ۱۱۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

شریعتی حسینیه ارشاد کوی ویرا پل..

قیمت کل: ۲,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

حسینیه ارشاد مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

شریعتی حسینیه ارشاد ک ارشاد ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

حسینیه ارشاد مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شریعتی حسینیه ارشاد کوی ویرا ..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

حسینیه ارشاد مناسب کار ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد ک..

قیمت کل: ۱,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار حسینیه ارشاد مناسب کار ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: همکف نوساز

شریعتی حسینیه ارشاد خ گل..

قیمت کل: ۱,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

کمیسیون کامل

حسینیه ارشاد مناسب کار ۹۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد نبش ک کام..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

حسینیه ارشاد سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: واحدها نوساز

شریعتی بالاتراز حسینیه ار..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

حسینیه ارشاد مناسب کار ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: همکف نوساز

شریعتی حسینیه ارشاد گل نبی روبروی درب ج..

قیمت کل: ۱,۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

حسینیه ارشاد مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی حسینیه ارشاد کوی نسترن جنب با..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

فروش دفتر کار حسینیه ارشاد سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: واحدها نوساز

شریعتی بالاتراز حسینیه ار..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

حسینیه ارشاد مناسب کار ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

شریعتی حسینیه ارشاد کوی ویرا ..

قیمت کل: ۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در حسینیه ارشاد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در حسینیه ارشاد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر