خرید دفتر کار در اختیاریه

خرید دفتر کار اختیاریه مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۴ ساله

اختیاریه روبروی خ رضائیان پلا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری مسترروم

اختیاریه مناسب کار ۶۵ متر طبقه: همکف ۱۲ ساله

اختیاریه شمالی خ فت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

اختیاریه مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

اختیاریه شمالی بالاتراز میدان خ دوقوز ..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۹ مترانباری

اختیاریه مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

اختیاریه جنوبی نرسیده به مسجد صاحب الزمان نبش محس..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اختیاریه مناسب کار ۲۴ متر طبقه: اول ۱۷ ساله

اختیاریه جنوبی خ پورعباس پلاک..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۱۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

انباری سندی

خرید دفتر کار اختیاریه مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

اختیاریه جنوبی کوی بانک ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

کلیدنخورده

اختیاریه مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

اختیاریه جنوبی نرسیده به میدان پل..

قیمت کل: ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۶۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

ورودی مستقل-همکف مغازه میباشد

اختیاریه مناسب کار ۶۵ متر طبقه: همکف ۱۲ ساله

اختیاریه شمالی خ فت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

اختیاریه مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

اختیاریه جنوبی خ بهار بن بست نیکبخ..

قیمت کل: ۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

اختیاریه مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

اختیاریه شمالی کوی ابهری ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶۵ مترتراس دارد

فروش دفتر کار اختیاریه مناسب کار ۱۳۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

اختیاریه شمالی خ عابدینی خ جهانی نیا طبقه فوقانی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

مناسب پزشکان و وکلا

اختیاریه سند اداری ۱۲۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

اختیاریه جنوبی نبش نصیریان پلا..

قیمت کل: ۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

اختیاریه مناسب کار قدیمی

اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور جنب پارک..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

همکف تجاری

اختیاریه مناسب کار ۳۰ ساله

اختیاریه جنوبی بالای میدان اختیاریه خ داور جنب ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت بصورت یکجا ۲ واحد

امکانات: کولر گاز

۲۵۰ متر تراس اختصاصی

اختیاریه مناسب کار قدیمی

اختیاریه شمالی خ تسلیمی خ داور جنب پارک..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت دوواحد باهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

۲۵۰ متربالکن-همکف تجاری میباشد

خرید دفتر کار اختیاریه مناسب کار قدیمی

اختیاریه خ تسلیمی پلاک ۱۵ طبقه فو..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

۲۵۰ متر تراس اختصاصی

اختیاریه مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

اختیاریه جنوبی بالاترازچهارراه دلبخواه جنب..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۶۶۶,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

اختیاریه سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

اختیاریه خ زرن..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

اختیاریه سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

اختیاریه شمالی خ زر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

اختیاریه مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

اختیاریه جنوبی نرسیده به م..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

معاوضه / فروش دفتر کار اختیاریه سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

اختیاریه طبقه فوقانی بانک قوامین پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

همکف بانک میباشد

اختیاریه مناسب کار ۳۵ ساله

اختیاریه شمالی طبقه فوقانی قنادی آنی یا..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحد یکجا

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۵۰ متر تراس اختصاصی-اطلاع دقیق نداشتند

اختیاریه مناسب کار ۱۵ ساله

اختیاریه شمالی خ تسلیمی جنب پارک داور ..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحد باهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۵۰ متربالکن-ملک روی مغازه واقع شده- ۲ واحد دارای یک سند

اختیاریه مناسب کار ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

اختیاریه شمالی خ تسلیمی جنب پارک داور ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحد باهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۵۰ متربالکن-ملک روی مغازه واقع شده- ۲ واحد دارای یک سند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در اختیاریه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در اختیاریه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر