خرید دفتر کار در فرحزاد

خرید دفتر کار فرحزاد مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۴ ساله

فرحزاد خ فخارمقدم نبش کوی بنفشه..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرحزاد مناسب کار ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

فرحزاد بالاتر از اریکه ایرانیان برج افق..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۵۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

فرحزاد مناسب کار ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ساله

بلوارفرحزادی بالاترازاریکه ای..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

ازسن بنا وجهت ملک اطلاع نداشتند

فرحزاد سند اداری ۱۸ ساله

فرحزاد خ ارغوان غربی نبش ک..

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۵۵ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

باواحدباهم فروخته میشود

فرحزاد مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

فرحزاد بلوارفرحزادی نرسیده به میدان کتاب نبش کوی ا..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۷۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

خرید دفتر کار فرحزاد مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

فرحزاد خ ایثارگران شمالی خ امامزاده داوود کوی فرح..

قیمت کل: ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فرحزاد مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۴ ساله

فرحزاد خ فخارمقدم نبش کوی بنفشه..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرحزاد مناسب کار ۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

فرحزادی روبروی اریکه ایرانیان کوی اناری..

قیمت کل: ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

فرحزاد مناسب کار ۵۲ متر طبقه: زیرهمکف ۲۴ ساله

فرحزاد بلوارفرحزادی نرسیده به میدا..

قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فرحزاد سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

فرحزادی اریکه ایرانیان پلاک..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر اسپلیت

فروش دفتر کار فرحزاد مناسب کار ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

فرحزاد خ گلستان دوم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فرحزاد مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

بلوارفرحزادی بلوارنورانی روبروی رستوران..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۶۰ مترقدرالسهم

فرحزاد مناسب کار ۱۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

فرحزاد روبروی اریکه ایرانیان کوجه حافظ جنوب..

قیمت کل: ۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج کولر گازی

فرحزاد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فرحزاد بالاتر ازنیایش جنب گلستان سوم..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

فرحزاد مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ساله

فرحزاد یادگار امام ایثارگران شمالی خ امامزاده داوود ن..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سن بنا اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار فرحزاد مناسب کار ۱۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

فرحزاد بلوارفرحزادی خ کوهستان خ امام صادق کو..

قیمت کل: ۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

باکمیسیون کامل- ۲ پارکینگ

فرحزاد مناسب کار ۱۰۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

فرحزاد بلوارفرحزادی ۱۸ متری مطهری خ گ..

قیمت کل: ۳,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

فرحزاد مسکونی اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

فرحزادی ۱۳ متری مطهر..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده فروش با مستاجر

در کل ۸ واحد

فرحزاد سند اداری نوساز

فرحزاد روبروی اریکه ایرانیان ..

زیربنا: ۳۸۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۳۸۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

فرحزاد مناسب کار ۱۵ ساله

فرحزاد خ حافظ پلاک هن..

طبقه: همکف زیربنا: ۳۰

طبقه: اول زیربنا: ۶۳ خواب: ۱

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هر۲واحدباهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور فلت مبله

فروش دفتر کار فرحزاد مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

بلوار فرحزادی هجده متری مط..

قیمت کل: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۵۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فرحزاد مناسب کار نوساز

شهرک غرب بلوار فرحزادی خ عباس..

طبقه: دوم زیربنا: ۸۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرحزاد سند اداری ۴۰۰ متر طبقه: واحدها نوساز

بلوار فرحزادی خ عباس اناری..

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

هرواحد ۳ پارکینگ- ۲ لاین آسانسور

فرحزاد مناسب کار ۸۰ متر طبقه: سوم ۱۳ ساله

بلوار فرحزاد بالاتر از پل نیایش نبش گلستان ۲ ..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت مبله

بازسازی شده

فرحزاد سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

شهرک غرب بلوارفرحزادی کوی ..

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

پایان کاراداری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در فرحزاد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در فرحزاد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر