خرید دفتر کار در صادقیه

خرید دفتر کار صادقیه مناسب کار ۱۱۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

صادقیه بین فلکه اول ودوم جنب بانک..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۷۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

انباری داخل واحد-پارکینگ جهت فروش موجود میباشد

صادقیه مناسب کار ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

صادقیه فلکه دوم پشت پارک استقلال مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

صادقیه مناسب کار ۱۰۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

صادقیه خ سازمان آب روبروی خ اسدی جنب شی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

صادقیه سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

صادقیه ضلع جنوب غربی فلکه دوم ساختم..

قیمت کل: ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

صادقیه مناسب کار نوساز

صادقیه فلکه دوم خ سازمان آب بین کاشا..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۵

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۵

قیمت کل: ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

درمرحله نازک کاری-تحویل ۵ ماه آینده

خرید دفتر کار صادقیه مناسب کار ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

صادقیه بین اسدی و خسرو روبروی خانه ف..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

صادقیه مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

صادقیه خ گلاب پل..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

صادقیه مناسب کار ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

صادقیه فلکه اول خ گلنازشمالی نبش خ پانز..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

صادقیه مناسب کار ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

صادقیه بین اسدی و خسرو پلا..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۵۷ مترقدرالسهم

صادقیه مسکونی اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

صادقیه خ مرودشت پلاک ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

فروش دفتر کار صادقیه سند اداری ۳۰ متر طبقه: هشتم ۱۴ ساله

صادقیه فلکه دوم برج گل..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارکینگ عمومی

صادقیه سند اداری ۳۸ متر طبقه: هفتم ۱۳ ساله

صادقیه برج گلدیس..

قیمت کل: ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

صادقیه سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۰ ساله

صادقیه فلکه اول برج گلدیس طبقه ..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

صادقیه سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

صادقیه فلکه اول پاساژ پر..

قیمت کل: ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

صادقیه سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

صادقیه فلکه دوم خ طاهریان پلا..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مورد ۴ واحد

خرید دفتر کار صادقیه مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۷ ساله

صادقیه خ خسرو شمالی روبروی شهروند مج..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

صادقیه سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

صادقیه فلکه اول برج مر..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده مبله

صادقیه مناسب کار ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

صادقیه بین اسدی و خسرو پلا..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۵۷ مترقدرالسهم

صادقیه مناسب کار ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

صادقیه بین فلکه اول ودوم پ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۶۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

۴۵ مترقدرالسهم

صادقیه مناسب کار ۱۴۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

صادقیه فلکه اول بلوار شهید گلاب بلوار چوب تراش ..

قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار صادقیه مناسب کار ۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

صادقیه خ اسدی ساختم..

قیمت کل: ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

مورد ۴ واحدی- در حال حاضر مطب

صادقیه مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

صادقیه فلکه دوم خ گلستان یکم پل..

قیمت کل: ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار صادقیه مناسب کار

صادقیه مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

صادقیه خ اعتمادیان پشت بیمارستان ابن سینا..

قیمت کل: ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دارای کد تغییر کاربری اداری

صادقیه سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

صاقیه فلکه دوم برج گل..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

صادقیه مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

صادقیه فلکه دوم روبروی گلدیس پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

خرید دفتر کار صادقیه مناسب کار ۶۶ متر طبقه: ۱۳ ۸ ساله

صادقیه جنب آیت الله کاشانی بین بیمارستان ابن سین..

قیمت کل: ۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

صادقیه سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

صادقیه فلکه اول مجتمع پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

همکف تجاری

صادقیه سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

صادقیه فلکه دوم مرکزخرید..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پارکینگ--/ ۱۵۰ م جداگانه محاسبه میشود-از تعداد واحدهااطلاع دقیق نداشتند

صادقیه مناسب کار ۱۱۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

صادقیه بین فلکه اول ودوم جنب بانک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

انباری داخل واحد-پارکینگ جهت فروش موجود میباشد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در صادقیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در صادقیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>