خرید دفتر کار در شهرک غرب

خرید دفتر کار شهرک غرب سند تجاری دارای مغازه ۱۳۳ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

شهرک غرب میدان صنعت مرکز خرید ل..

قیمت کل: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

شهرک غرب مناسب کار ۱۰۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

شهرک غرب خ دادمان خ ایما..

قیمت کل: ۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

شهرک غرب مناسب کار نوساز

شهرک غرب بلوار خوردین توحید اول پل..

زیربنا: ۸۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۹۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خواب: ۳ قیمت کل: ۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شهرک غرب مناسب کار ۷۰۰ متر طبقه: زیرهمکف ۴ ساله

شهرک غرب بلوار دریا خ رامشه پلا..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

ورودی مجزا- باشگاه ورزشی

شهرک غرب مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شهرک غرب خ حافظی روبروی مدرسه برهان ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۵۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

شهرک غرب نبش بلوار دریا نبش گلها ت..

قیمت کل: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

شهرک غرب مناسب کار ۲۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم نوساز

شهرک غرب بلوار دادمان خوردین نرسیده به بلوار دریا خ توحید ی..

قیمت کل: ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مناسب کلینیک

شهرک غرب سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

شهرک غرب بلواردادمان روبروی پمپ..

قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهرک غرب مناسب کار ۱۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

شهرک غرب بلواردریا تقاطع پاک..

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

هر واحد ۲ پارکینگ- واحدها در طبقه اول موجود میباشد

شهرک غرب مناسب کار ۱۱۹ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

شهرک غرب خ ایران زمین جنوبی روبروی مسجد النبی..

قیمت کل: ۶,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

فروش دفتر کار شهرک غرب مناسب کار ۷۱ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

شهرک غرب اریکه ایرانیان خ تربیت معلم..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فروش با مستاجر

شهرک غرب مناسب کار ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

شهرک غرب بلوار دریا نبش پاکنژاد کوی گل آذی..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۸۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

شهرک غرب مناسب کار ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

شهرک غرب بلواردریا مطهری شمالی خ گل آذ..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

شهرک غرب مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

شهرک غرب بلوار دریا توحید سوم پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۱۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ واحدی- پارکینگ مشاع

شهرک غرب مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

شهرک غرب خ دادمان نرسیده به یادگار بن بست..

قیمت کل: ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار شهرک غرب مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شهرک غرب تقاطع درختی و سپهر کوی کوثر سا..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دارای مجوز تغییر کاربری از شهرداری

شهرک غرب مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

شهرک غرب بلواردادمان بن بس..

قیمت کل: ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار شهرک غرب مناسب کار

شهرک غرب مناسب کار ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

شهرک غرب گلستان جنوبی ساختم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

شهرک غرب مناسب کار ۲۵۵ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

شهرک غرب بلوار خوردین توحید اول پل..

قیمت کل: ۱۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

شهرک غرب مناسب کار ۱۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان پلاک..

قیمت کل: ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فروش با مستاجر

فروش دفتر کار شهرک غرب مناسب کار ۱۴۳ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ساله

شهرک غرب بلوار دریا خ رامشه نبش توحید ۵ ..

قیمت کل: ۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سن بنا اطلاع نداشتند

شهرک غرب مناسب کار ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

شهرک غرب فاز ۳ خ حسن سیف کوچه هفتم..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۴۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۹۵ مترقدرالسهم

شهرک غرب سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲ ساله

شهرک غرب جنب میلاد نور مرکز خرید ..

قیمت کل: ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

شهرک غرب مناسب کار ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

شهرک غرب بلواردریا چهارراه مطهری شمالی کوی گل ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱,۸۵۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۷۰ مترقدرالسهم

خرید دفتر کار شهرک غرب مناسب کار

شهرک غرب مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

شهرک غرب تقاطع سپهر خ فخارمقدم پل..

قیمت کل: ۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار شهرک غرب مناسب کار ۴۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

شهرک غرب خ بخشایش روبروی بیمارستان عر..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۹۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

مورد ۳ واحدی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در شهرک غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در شهرک غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر