خرید دفتر کار در شهرک غرب

خرید دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

شهرک غرب میدان صنعت روبروی میلاد نور مجتمع ادار..

قیمت کل: ۱۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ اختصاصی

شهرک غرب مناسب کار ۱۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان خ فخ..

قیمت کل: ۲۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شهرک غرب مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان بن بست..

قیمت کل: ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شهرک غرب مناسب کار ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

شهرک غرب بلواردریا مطهری شمالی خ گل آذ..

قیمت کل: ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

شهرک غرب مسکونی اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

شهرک غرب بلواردریا خ مطهری جنوبی کوی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار شهرک غرب مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان بن ب..

قیمت کل: ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شهرک غرب مناسب کار ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

شهرک غرب خ سپهر پلاک ه..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

شهرک غرب سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

شهرک غرب نبش بلوار دریا نبش گلها ت..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

شهرک غرب مناسب کار نوساز

شهرک غرب بلوار دریا نبش ..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

در مرحله نازک کاری- تحویل ۶ ماه آینده

شهرک غرب سند اداری ۱۱۲ متر طبقه: چهارم ۲۰ ساله

شهرک غرب تقاطع فرحزادی و حسن سیف پ..

قیمت کل: ۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

فروش دفتر کار شهرک غرب مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۹ ساله

شهرک غرب ضلع شمال شرقی تقاطع سپهر و فخار مقد..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهرک غرب مناسب کار ۴ ساله

شهرک غرب خ توحیداول نبش ۲۰ متری رامشه ..

طبقه: دوم زیربنا: ۲۵۰ خواب: ۶ قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

شهرک غرب مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

شهرک غرب تقاطع سپهر خ فخارمقدم پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهرک غرب مناسب کار ۱۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

بلوار دریا نرسیده به پاک..

قیمت کل: ۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت شمالی

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج فلت

واحد جنوبی ۷۵ متری

شهرک غرب سند اداری ۶۸ متر طبقه: سوم نوساز

شهرک غرب روبروی میلاد ن..

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت فروش با مستاجر

۲ پارکینگ-

خرید دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۶۴ متر طبقه: چهارم ۸ ساله

شهرک غرب بلوار فرحزادی خ عباس ا..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت فروش با مستاجر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

شهرک غرب مناسب کار ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

شهرک غرب بلوار دریا خ بهاران شک..

قیمت کل: ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

شهرک غرب مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

شهرک غرب بلوار دادمان خوردین نرسیده به بلوار د..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

شهرک غرب مناسب کار ۱۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

شهرک غرب خ شهید حافظی پل..

قیمت کل: ۱۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

شهرک غرب مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شهرک غرب فرحزاد خ درختی (حافظی) روبروی اریکه ..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت پکیج باز سازی شده

درحال حاضر آژانس هواپیمائی-کمیسیون یک درصد

فروش دفتر کار شهرک غرب مناسب کار ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۴ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان نبش خ ج..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۹,۳۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

شهرک غرب مناسب کار ۲۵۵ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

شهرک غرب بلوار خوردین توحید اول پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

شهرک غرب مناسب کار ۷۰۰ متر طبقه: زیرهمکف ۴ ساله

شهرک غرب بلوار دریا خ رامشه پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

ورودی مجزا- باشگاه ورزشی

شهرک غرب مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۷ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان خ گلسار خ گل افشان ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

شهرک غرب مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

شهرک غرب بلواردادمان بن بس..

قیمت کل: ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار شهرک غرب مناسب کار

خرید دفتر کار شهرک غرب مناسب کار ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

شهرک غرب انتهای بلوار درختی پلا..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ بالکن

شهرک غرب مناسب کار ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

شهرک غرب بلوار پاکنژاد نبش گل آذین پ..

قیمت کل: ۵,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده فروش با مستاجر

شهرک غرب مناسب کار ۲۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم نوساز

شهرک غرب بلوار دادمان خوردین نرسیده به بلوار دریا خ توحید ی..

قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مناسب کلینیک

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در شهرک غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در شهرک غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر