خرید دفتر کار در سعادت آباد

خرید دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۱۵۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

سعادت آباد خ ۲۵ قره تپ..

قیمت کل: ۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سعادت آباد مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

سعادت آباد بلوار فرهنگ زیر پل مدیریت روبر..

قیمت کل: ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پایان کارنداردملک سندندارد درحال حاضر

سعادت آباد مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سعادت آباد خ علامه جنوبی ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سعادت آباد سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

سعادت آباد کوی فراز روبروی سازمان زندانها سا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سعادت آباد سند اداری ۱۰۶ متر طبقه: چهارم ۲ ساله

سعادت آباد بلوار دریا بالاتراز ..

قیمت کل: ۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج فلت

خرید دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

سعادت آباد خ یادگار جنب آزمایشگاه ایثار..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سعادت آباد مناسب کار ۲۴۰ متر طبقه: اول نوساز

سعادت آباد انتهای بلوار بهزاد شمالی جنب یاد..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

سعادت آباد مناسب کار نوساز

سعادت آباد صرافهای جنوبی نبش ۳۱ پل..

زیربنا: ۱۴۷ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۴۷ خواب: ۳

قیمت کل: ۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

خرید دفتر کار سعادت آباد مناسب کار

سعادت آباد سنداداری-تجاری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

سعادت آباد خ علامه جنوبی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

اطلاع دقیق نداشتند

سعادت آباد سند اداری ۲۱۰ متر طبقه: ۱۲ نوساز

سعادت آباد میدان کتاب مجتمع ا..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

۲ پارکینگ - مالک اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۱۹ ساله

سعادت آباد خ علامه جنوبی پلاک..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۳۲ خواب: ۵

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۲ خواب: ۵

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور هواساز

همکف تجاری - دارای ۹۰ متر سوئیت دراختیار

سعادت آباد مناسب کار ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سعادت آباد میدان کاج مجتمع سر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۴۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

سعادت آباد مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۸ ساله

سعادت آباد نبش خ ۱۸ غربی پ..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور چیلر

مورد ۲ واحدی

سعادت آباد سند اداری ۷ ساله

سعادت آباد بالاتر ازمیدان کاج نبش خ هفتم ساختم..

طبقه: پنجم زیربنا: ۵۳ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ- ۴ آسانسور

سعادت آباد مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

سعادت آباد میدان کاج ساختمان شهریار ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

جواز آرایشگاه

خرید دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

سعادت آباد بلوار دریا بین رامشه و گلها ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

سعادت آباد سند تجاری ۱۴۰ متر طبقه: همکف ۷ ساله

سعادت آباد بلوار دریا نرسیده به مطه..

قیمت کل: ۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

سعادت آباد مناسب کار ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

سعادت آباد بلوار در..

قیمت کل: ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

سعادت آباد مناسب کار ۴ ساله

سعادت آباد خ دریا روبروی خ ص..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

سعادت آباد مناسب کار ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

سعادت آباد کوی ۱ ..

قیمت کل: ۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

مرحله نازک کاری - تحویل ۶ ماه آینده

فروش دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

سعادت آباد خ بخشایش پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سعادت آباد مناسب کار ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

سعادت آباد بین خ ۳۰ و ۳۲ پلاک..

قیمت کل: ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

سعادت آباد مناسب کار ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

سعادت آباد م سرو خ ۱۸ متری مطهری ساخ..

قیمت کل: ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

۲ نبش

سعادت آباد سند اداری نوساز

سعادت آباد نرسیده به میدان کاج نبش پانزدهم شر..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۵۰

زیربنا: ۲۲۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

هرواحد ۲ پارکینگ

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سعادت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سعادت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر