خرید دفتر کار در سعادت آباد

خرید دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

سعادت آباد بلوار فرهنگ زیر پل مدیریت روبر..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

سعادت آباد مناسب کار ۱۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

سعادت آباد بلوار دریا نرسیده به ..

قیمت کل: ۱۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج فلت

سعادت آباد سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

سعادت آباد بالاتر ازمیدان کاج نبش خ هفتم ساختم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ- ۴ آسانسور

سعادت آباد مناسب کار ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سعادت آباد میدان کاج مجتمع سر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۴۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

سعادت آباد مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

سعادت آباد خ ۲۲ علامه شم..

قیمت کل: ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سعادت آباد خ علامه جنوبی ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سعادت آباد سند تجاری ۴۳ متر طبقه: همکف قدیمی

سعادت آباد سروغربی بالاترازمیدان شهرداری نرسیده به چهار..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

۲ بر- ۲۰۰ مترگذر قابل استفاده

سعادت آباد سند اداری ۳۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۶ ساله

سعادت آباد خ علامه جنوبی روبروی بانک صادرا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

سعادت آباد مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۴ ساله

سعادت آباد میدان سرو خ ۱۳ متری ..

قیمت کل: ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سعادت آباد مناسب کار ۲۳۰ متر طبقه: سوم نوساز

سعادت آباد نبش بلوار بهزاد پلا..

قیمت کل: ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

فروش دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۸ ساله

سعادت آباد نبش خ ۱۸ غربی پ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور چیلر

مورد ۲ واحدی

سعادت آباد سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

سعادت آباد میدان کاج خ علی اکبر..

قیمت کل: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۱۳ مترتابلوخور

سعادت آباد سند اداری ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سعادت آباد میدان کاج خ اکبری ..

قیمت کل: ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ مشاع

سعادت آباد مناسب کار دارای مغازه ۴,۷۰۰ متر طبقه: زیربنا نوساز

سعادت آباد خ حافظی پلاک ..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۵۰۰ مترتجاری

سعادت آباد مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

سعادت آباد خ حق طلب غربی ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۴۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

۱۵ مترانباری

خرید دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

سعادت آّباد بلوار دریا خ مطهری شمالی ..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سعادت آباد مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

سعادت آباد خ علامه جنوبی خ حق ط..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۴۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲ پارکینگ و ۲ انباری

سعادت آباد مناسب کار ۱۳۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سعادت آباد خ پاکنژاد جنوبی خ ۱۸ متری مطهری..

قیمت کل: ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

۵۵ مترقدرالسهم

سعادت آباد مناسب کار ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

سعادت آباد پاکنژاد چهارراه سرو آسمان..

قیمت کل: ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سعادت آباد مناسب کار ۴ ساله

سعادت آباد خ دریا روبروی خ ص..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

فروش دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

سعادت آباد خ ۳۰ غدیری ..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

سعادت آباد مناسب کار ۸۲ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

سعادت آباد چهارراه سرو آسمان دوم شر..

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سعادت آباد مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم نوساز

سعادت آباد میدان شهرداری پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

سعادت آباد مناسب کار ۱۲۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سعادت آباد خ کوهستان ک گل آذین ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سعادت آباد سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

سعادت آباد کوی فراز روبروی سازمان زند..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سعادت آباد بلوار دریا خ انا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

سعادت آباد مناسب کار ۱۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

سعادت آباد بلوار دریا صرافهای جنوبی..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سعادت آباد مناسب کار ۱۷۰ متر طبقه: واحدها ۱ ساله

سعادت آباد بلوار دریا بین پاکنژاد و فرحزاد..

قیمت کل: ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سعادت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سعادت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر