خرید دفتر کار در ستارخان

خرید دفتر کار ستارخان مناسب کار ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

ستارخان خ خسرو جنوبی شهید کریمی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ستارخان سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

ستارخان فلکه اول نرسیده به چهارراه اسدی م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

ستارخان مناسب کار ۱۵۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

ستارخان خ شادمان نبش آزادی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارکینگ مشترک

ستارخان سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

ستارخان بین چهارراه خسرو و پل یادگارامام مجت..

قیمت کل: ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ستارخان سند تجاری ۶۷ متر طبقه: اول قدیمی

ستارخان خ شادمان نرسیده به چهارراه نیک روش فرد جنب عینک..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

کمیسیون ۲ درصد

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ستارخان ابتدای خ تهران ویلا برج اداری تجار..

قیمت کل: ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت باز سازی شده

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

ستارخان سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

ستارخان خ شادمهر خ وثوقی خ شادمان ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ستارخان مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴۰ ساله

ستارخان نبش خ نهم دریان نو ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ستارخان مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ستارخان بین کوثر ۱ و ۲ پل..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار ستارخان مناسب کار ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

ستارخان روبروی برجهای ستارخان خ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور چیلر

فروش دفتر کار ستارخان مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

ستارخان فلکه اول صادقیه نرسیده به اسد..

قیمت کل: ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ستارخان سند اداری ۳۸ متر طبقه: دوم ۳ ساله

ستارخان زیرپل یادگار مرکزخرید پا..

قیمت کل: ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر اسپلیت فلت

ستارخان مناسب کار ۱۳۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

ستارخان تقاطع حبیب اللهی خ دهم د..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فروش با مستاجر

ستارخان سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

ستارخان خ شادمان خ تیموری شرقی ن..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

ستارخان سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

ستارخان سه راه تهران ویلا پلا..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار ستارخان مناسب کار ۱۳۷ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

ستارخان بعد از پل یادگار امام بین بازار سن..

قیمت کل: ۴,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

ستارخان مناسب کار ۲۹ ساله

ستارخان خسرو شمالی خ سازمان آب پل..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۳ خواب: ۳

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۳ خواب: ۳

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

هر واحد دو انباری - ۶۲ متر قدرالسهم

ستارخان مناسب کار ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

ستارخان خ بهبودی خ بقال باشی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ستارخان سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

ستارخان نبش چهارراه خسرو مجتمع الماس غرب ورو..

قیمت کل: ۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

۲ پارکینگ سندی

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری

ستارخان مناسب کار ۲۹ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

ستارخان پل تاج خ عب..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

تخفیف

فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

ستارخان خ شادمان خ علی تیموری خ آرام ..

قیمت کل: ۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

مورد ۳ واحدی- ۲ لاین آسانسور

ستارخان مناسب کار ۱۴۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

ستارخان خ شادمان کوی گلسرخ پلا..

قیمت کل: ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

قدرالسهم

ساختمان پزشکان ستارخان ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم

ستارخان بین شادمان وبهبودی روبروی برجهای سه قلو ساخت..

قیمت کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی داکت اسپلیت اسپلیت

خرید ساختمان پزشکان ستارخان

معاوضه / فروش دفتر کار ستارخان مناسب کار قدیمی

ستارخان روبروی دارائی پلاک..

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۶ قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحد باهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

معاوضه با ملک و ویلا باغ تهران یا شمال

ستارخان مناسب کار ۲۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

ستارخان بالاتر از پل روبروی خشکبار ایوب ن..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار ستارخان مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ستارخان بین فلکه اول و دوم روبروی مسجد ج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

موقیعیت اداری تجاری

ستارخان مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ستارخان روبروی خ سپهر ساختمان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

ستارخان سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

ستارخان نبش چهارراه خسرو مجتمع اداری الماس غر..

قیمت کل: ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

درکل ۵۴ واحد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در ستارخان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در ستارخان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>