خرید دفتر کار در ستارخان

خرید دفتر کار ستارخان مناسب کار ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

ستارخان سازمان آب جهانی نسب پلا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۱۲۵ مترقدرالسهم-موقعیت تجاری

ستارخان مناسب کار ۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

ستارخان بین نیایش و شهرآراء پلا..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ستارخان مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ستارخان جنب تالار گل محمدی ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

ستارخان مناسب کار ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ستارخان روبروی باقرخان خ اکبریان آ..

قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

ستارخان مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

ستارخان فلکه اول صادقیه نرسیده به اسد..

قیمت کل: ۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۵ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

ستارخان بازار سنتی ستارخان فا..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

اطلاع دقیق نداشتند

ستارخان سند اداری ۲۵ ساله

ستارخان خ توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه فوقانی رستور..

زیربنا: ۱۷۵ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۷۵ خواب: ۱

متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور چیلر پکیج باز سازی شده

ستارخان سند اداری ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ستارخان ابتدای خ تهران ویلا برج اداری تجار..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت باز سازی شده

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

ستارخان مناسب کار ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

ستارخان خ شادمان نرسیده به چهاررا..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

ستارخان مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ستارخان بین فلکه اول و دوم روبروی مسجد جام..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

ستارخان میدان خبرنگار پاساژ آ..

قیمت کل: ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

انباری داخل واحد

ساختمان پزشکان ستارخان ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم

ستارخان بین شادمان وبهبودی روبروی برجهای سه قلو ساخت..

قیمت کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی داکت اسپلیت اسپلیت

خرید ساختمان پزشکان ستارخان

ستارخان سند اداری ۱۹۷ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

ستارخان خ شادمان خ تیموری کوچه آرا..

قیمت کل: ۷,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری سالن اجتماعات

کلیدنخورده

ستارخان مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

ستارخان خ خسرو جنوبی شهید کریمی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ستارخان مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

ستارخان بین چهارراه اسدی و خسرو بر..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج مبله

خرید دفتر کار ستارخان مناسب کار ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ستارخان خ شادمان جنب نیک ..

قیمت کل: ۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

ستارخان سند اداری ۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

ستارخان نرسیده به فلکه اول پاس..

قیمت کل: ۲,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بازسازی

ستارخان سند تجاری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

ستارخان خ شادمان نرسیده به آزادی جنب دارو..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

ستارخان مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۷ ساله

ستارخان خسرو شمالی مجتمع ب..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

ستارخان سند تجاری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

ستارخان خ شادمان نرسیده به آزادی جنب دارو..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار ستارخان مناسب کار ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

ستارخان نیایش نبش ک محمدی پلا..

قیمت کل: ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یک درصد کمیسیون

ستارخان مناسب کار ۳ ساله

ستارخان خ نمازی او..

طبقه: اول زیربنا: ۷۲ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۷۲ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه / فروش دفتر کار ستارخان سند تجاری قدیمی

ستارخان نرسیده به میدان توحید خ نصرت شرقی روبروی درب خروجی بی..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۱۰

طبقه: همکف زیربنا: ۱۰۰

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۶ دهنه -جواز سوپر مارکت- آب و برق و گاز مستقل-معاوضه با آپارتمان در منطقه ۱ و ۲

ستارخان سند اداری ۶۷ متر طبقه: اول ۴ ساله

ستارخان بازارسنتی مرکزخرید آپادانا پ..

قیمت کل: ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

ستارخان سند اداری ۱۸ متر طبقه: دوم ۳ ساله

ستارخان بین سازمان آب و بلوارجلال م..

قیمت کل: ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت فلت

از واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار ستارخان مسکونی اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

ستارخان نبش کوی غلامی طبقه فوقانی دارو..

قیمت کل: ۴,۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی

ستارخان مناسب کار ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

ستارخان خ نیایش..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تک واحدی- ۲ بالکن

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در ستارخان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در ستارخان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر