خرید دفتر کار در ستارخان

خرید دفتر کار ستارخان مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ستارخان شادمان نبش عینک فروش کس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

ستارخان مناسب کار ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

ستارخان نبش چهارراه خسرو مجتمع الماس غرب ورو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

خرید دفتر کار ستارخان مناسب کار

ستارخان سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

ستارخان نبش خ خسرو مجتمع اداری الم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲ / ۵ دانگ از واحد فوق بفروش میرسد

ستارخان مناسب کار ۶۵ متر طبقه: دوم قدیمی

ستارخان نرسیده به پل مجتمع..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ ت قیمت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

۲۳ مترقدرالسهم

ستارخان مناسب کار ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ستارخان خ شادمان نبش کوی سلامتی پل..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۷۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

ستارخان خ شادمهر خ وثوقی خ شادمان ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ستارخان مناسب کار ۱۵۵ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

ستارخان روبروی برق آلس..

قیمت کل: ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ستارخان مناسب کار ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ستارخان خ اکبریان آذر پلا..

قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ستارخان مناسب کار ۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

ستارخان سازمان آب جهانی نسب پلا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۱۲۵ مترقدرالسهم-موقعیت تجاری

ستارخان مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ستارخان بین فلکه دوم و بلوار شهدا پ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۶۰ مترقدرالسهم

فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

ستارخان خ شادمان خ علی تیموری خ آرام ..

قیمت کل: ۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

مورد ۳ واحدی- ۲ لاین آسانسور

ستارخان مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

ستارخان خ کوثر او..

قیمت کل: ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

ستارخان مناسب کار ۱۳۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

ستارخان تقاطع حبیب اللهی خ دهم د..

قیمت کل: ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فروش با مستاجر

ستارخان مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

ستارخان تقاطع پاک و رئیسی پلا..

قیمت کل: ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج

ستارخان سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۹ ساله

ستارخان نبش تهران ویلا برج چشم..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار ستارخان مناسب کار ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۱۴ ساله

ستارخان خ خسروشمالی روبروی شهر..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۸۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

ستارخان مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

ستارخان روبری برق آلستوم نبش کو..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۳۸ متر قدرالسهم

ستارخان سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

ستارخان خ شادمان خ تیموری شرقی نبش ک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۶۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

با اختلاف سطح

ستارخان مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ستارخان جنب پل روبروی چلوکبابی گل محمدی ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

قدرالسهم دارد

ستارخان مناسب کار ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

ستارخان بین فلکه اول و چهارراه اسدی مج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار ستارخان کلنگی زمین: ۲۵۶ متر بر: ۱۰ متر

ستارخان نرسیده به ۴ راه خسرو روبروی مجتم..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ستارخان مناسب کار ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

ستارخان پاتریس لومومبا خ اکبریان آذر ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ستارخان مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ستارخان جنب تالار گل محمدی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

ستارخان مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ستارخان روبروی دارائی خ برق آلستوم پ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

ستارخان مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

ستارخان شادمهر خ بهبودی پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه / فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۵ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

ستارخان بازار سنتی ستارخان فا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

اطلاع دقیق نداشتند-معاوضه با شمال

ستارخان دارای مغازه ۲۱ متر طبقه: همکف ۱۸ ساله

ستارخان میدان توحید بین کوثر یکم و..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ستارخان مناسب کار ۱۴۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ستارخان روبروی برق آلس..

قیمت کل: ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

ستارخان مناسب کار ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

ستارخان خ شادمهر نرسیده به صالحیان پ..

قیمت کل: ۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

ستارخان مناسب کار ۱۴۴ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

ستارخان بین رستوران گل محمدی وآجیل ف..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تجمیع ۲ واحد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در ستارخان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در ستارخان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر