خرید دفتر کار در بلوار مرزداران

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

بلوارمرزداران خ ابوالفضل پلاک..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بلوار مرزداران سند تجاری نوساز

مرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابرات بر..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۰ قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۳۰ قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

بلوار مرزداران سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: اول ۵ ساله

مرزداران خ حضرت ابوالفضل جنب کوی بهارآز..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

بلوار مرزداران سند تجاری ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

مرزداران خ البرز سه راه دانش پل..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

بلوار مرزداران سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۵ ساله

مرزداران روبروی مخابرات برج ا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

بلوار مرزداران نرسیده به یادگار پل..

قیمت کل: ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار مرزداران سند اداری ۱۴۰ متر طبقه: ۹ نوساز

بلوارمرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابرا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

بلوار مرزداران مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

مرزداران جلال آل احمد پل آزمایش پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فروش با مستاجر

بلوار مرزداران مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

مرزداران شهرک ژاندارمری جلال آل احمد ابتدای پل آزمایش م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فروش با مستاجر

بلوار مرزداران مناسب کار نوساز

بلوار مرزداران بالاتراز پل آزمایش خ مهدی اول..

قیمت کل: ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

کلیدنخورده

فروش دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۴۰ متر طبقه: ۹ نوساز

بلوارمرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابرا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

بلوار مرزداران مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

مرزداران خ ابراهیمی خ میثاق ست..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج

بلوار مرزداران مناسب کار ۱۴ ساله

مرزداران بین سرسبز و البرز پلا..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۹ خواب: ۳ قیمت کل: ۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۵۹ خواب: ۳ قیمت کل: ۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۶,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار بلوار مرزداران مناسب کار

بلوار مرزداران سند اداری ۱۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۹ نوساز

مرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکز مخابرات بر..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

بلوار مرزداران سند اداری ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

مرزداران روبروی مخابرا..

قیمت کل: ۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار بلوار مرزداران مناسب کار نوساز

مرزداران بزرگراه جلال آل احمد ضلع شرقی پل یا..

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

بلوار مرزداران مناسب کار ۱۲۰ متر طبقه: دوم ۳ ساله

مرزداران نرسیده به اطاعتی شمالی پل..

قیمت کل: ۵,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فن کوئل فلت

بلوار مرزداران مناسب کار ۱۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

مرزداران خ البرز ک البر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار مرزداران سند اداری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

بلوار مرزداران خ ابراهیم..

قیمت کل: ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فلت

سند دردست اقدام

بلوار مرزداران کلنگی زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

مرزداران تقاطع ایثار روبرو..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

فروش دفتر کار بلوار مرزداران مناسب کار ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

بلوار مرزداران جنب اشرفی اصفهانی کوچه محمد..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۱۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بلوار مرزداران مناسب کار ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

مرزداران شهرک ژاندارمری بلوار جانبازان نبش کمال ل..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر فن کوئل پکیج

بلوار مرزداران مناسب کار نوساز

مرزداران اطاعتی جنوبی خ مهدی..

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۷۷ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بلوار مرزداران سنداداری-تجاری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

مرزداران خ ابراهیمی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

پارکینگ عمومی

بلوار مرزداران دارای مغازه ۱۴۰ متر طبقه: همکف ۲ ساله

بلوارمرزداران انتهای خ اطاعتی جنوبی نبش ..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

ارتفاع ۴ . ۳ متر

خرید دفتر کار بلوار مرزداران مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

بلوار مرزداران شهرک آزمایش بالاتر از ..

قیمت کل: ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بلوار مرزداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بلوار مرزداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر