خرید دفتر کار در پیروزی

خرید دفتر کار پیروزی سند تجاری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیروزی نبش بوستان منش پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

پیروزی سند اداری ۸۲ متر طبقه: دوم ۲۵ ساله

پیروزی خ زاهدگیلانی پلاک ..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

مورد ۲ واحدی

پیروزی مناسب کار ویلا ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیربنا قدیمی

پیروزی پاسدارگمنام کوی شکوری کو..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پیروزی مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

پیروزی نبش شکوفه..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

پیروزی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیروزی خ نبردشمالی نرسیده به چهارراه فر..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار پیروزی مناسب کار ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

پیروزی بالاتراز مترو شیخ الرئیس پل..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پیروزی مناسب کار ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

پیروزی جنب پمپ بنزین سلیمانیه طبقه فوقانی بانک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

پیروزی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

پیروزی بلوار ابوذر ساختما..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

پیروزی مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

پیروزی نبرد نرسیده به نبی اکرم کوی خزائی..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

پیروزی سند تجاری ۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

پیروزی بین پیچک و کلینی پلاک..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور داکت اسپلیت

فروش دفتر کار پیروزی مناسب کار ۲۵ ساله

پیروزی بزرگراه آهنگ خ محلاتی نرسیده پل ۱۷ شهریور رو..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

طبقه اول سند اداری

پیروزی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

پیروزی کوی مسلسل مترو شیخ الرئیس جنب موسسه اعتبا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۴۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

پیروزی مناسب کار ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

پیروزی بلوارابوذر پل چهارم نبش شمال شرقی چهارر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

پیروزی مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

پیروزی بلوارابوذر بین پل پنجم وششم پ..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مورد ۳ واحدی-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

پیروزی مناسب کار ۴۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیروزی محلاتی نبردجنوبی بلوارده حقی ..

قیمت کل: ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار پیروزی مناسب کار ۱۷ ساله

پیروزی محلاتی خ عارف جنو..

زیربنا: ۹۷ خواب: ۲

طبقه: درکل زیربنا: ۶۷ خواب: ۱

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار پیروزی مناسب کار

پیروزی مناسب کار ۸۸ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

پیروزی افراسیابی نبش کوی شهریور پل..

قیمت کل: ۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار پیروزی سند تجاری ۱۱۷ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

پیروزی صددستگاه ..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

ورودی مستقل- ۸ پله به پایین-سرقفلی و ملیکت

پیروزی مناسب کار ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیروزی خ نبردشمالی نبش خ ابدی پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

پیروزی سند تجاری ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۳ ساله

پیروزی بین پیچک و کلینی پلا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار پیروزی مناسب کار ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیروزی روبروی مترو نیروی هوایی پل..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مورد ۲ واحدی

پیروزی مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

پیروزی کنارگذربزرگراه امام علی بالاتراز بلوار نیکنام میدا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۸۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

پیروزی مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

پیروزی بالاتراز چهارراه کوکاکولا نرسیده به امام علی جنب بانک..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پیروزی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

پیروزی نبش بلوار ابوذر پل..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

پیروزی مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

پیروزی محلاتی خ میثم پلاک ..

قیمت کل: ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار پیروزی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

پیروزی خ نبردشمالی نرسیده به چهارراه فرزان..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پیروزی مناسب کار ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۹ ساله

پیروزی محلاتی خ عارف جنوبی پلا..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۷۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۷۵ متر قدرالسهم

خرید دفتر کار پیروزی مناسب کار

پیروزی مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

پیروزی ایستگاه چهارصددستگاه روبروی خ پیچک ضلع جنوبی خ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی درساعت اداری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در پیروزی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در پیروزی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر