خرید دفتر کار در پیروزی

خرید دفتر کار پیروزی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیروزی خ نبردشمالی نرسیده به چهارراه فرزان..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف تجاری

پیروزی مناسب کار ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

پیروزی میدان ۴۰۰ دستگاه برج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

پیروزی مناسب کار ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

پیروزی نبردشمالی نبش خ قیمی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پیروزی مناسب کار ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

پیروزی نرسیده به سه راه شکوفه پل..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

پیروزی مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

پیروزی خ نبردشمالی تقاطع ائمه اطها..

قیمت کل: ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار پیروزی مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

یپروزی بالاتراز بزرگراه امام علی بین پیچک و..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پیروزی مناسب کار ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

پیروزی بلوارابوذر پل پنجم خ وحدت خ فرج ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مورد ۲ واحدی

پیروزی مناسب کار ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

پیروزی ۴۰۰ دستگاه ساختمان ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

پیروزی مناسب کار ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

پیروزی جنب پمپ بنزین سلیمانیه طبقه فوقانی بانک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

پیروزی سند اداری ۱۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیروزی میدان ۱۳ آبان جنب کوی آخوندی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

همکف تجاری

فروش دفتر کار پیروزی مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

پیروزی بلوارابوذر بین پل پنجم وششم پ..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مورد ۳ واحدی-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

پیروزی سند تجاری ۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

پیروزی بین پیچک و کلینی پلاک..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور داکت اسپلیت

پیروزی مناسب کار ۱۵ ساله

پیروزی خ مجاهدین اسلام ک ..

طبقه: پنجم زیربنا: ۷۳ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۷۳ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

پیروزی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیروزی خ افراسیابی نرسیده به ۱۳ آبان ..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

پیروزی سند تجاری ۱۱۰ متر طبقه: زیرهمکف ۴ ساله

پیروزی بلوار محلاتی خ عارف شمالی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار پیروزی مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

پیروزی ۴۰۰ دستگاه برج س..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پیروزی مناسب کار ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

پیروزی پاسدارگمنام خ صالحی کوی ..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ تا پارکینگ اختصاصی

پیروزی مناسب کار ۱۷ ساله

پیروزی محلاتی خ عارف جنو..

طبقه: درکل زیربنا: ۶۷ خواب: ۱

زیربنا: ۹۷ خواب: ۲

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار پیروزی مناسب کار

پیروزی مناسب کار ۲۰ ساله

پیروزی خ نبرد نبش خ عا..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۵

طبقه: دوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۳

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ واحد باهم دارای یک سند

پیروزی مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۶ ساله

پیروزی روبروی خ پرستار پلاک..

قیمت کل: ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

معاوضه با واحدنوساز در منطقه-مورد تک واحدی

فروش دفتر کار پیروزی مناسب کار ۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۳ ساله

پیروزی پارک گلنما خ اندرزگو پل..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پیروزی مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

پیروزی نبش خ پرواز پلاک ..

قیمت کل: ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پیروزی سند اداری ۸۱ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

پیروزی خ زاهدگیلانی پلاک ..

قیمت کل: ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

مورد ۲ واحدی

پیروزی مناسب کار ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

پیروزی بالاتراز چهارراه کوکاکولا نرسیده به امام علی جنب بانک..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پیروزی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

پیروزی نبردجنوبی ح بقائی بالاترازمیدان شا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار پیروزی سند اداری ۲۰۰ متر ۶ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

پیروزی بلوارابوذر بین پل اول ودوم نبش طهماسب..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

همکف تجاری میباشد

پیروزی مناسب کار ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

پیروزی نبش پرواز طبقه فوقانی بانک انصار..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در پیروزی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در پیروزی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر