خرید دفتر کار در نیروی هوایی

خرید دفتر کار نیروی هوایی مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

نیروهوایی ۳۰ متری نیرو هوایی خ شهیداحمدز..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نیروی هوایی مناسب کار ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیروی هوائی خ ۳۰ متری بالاتر از کلانتری ۱۲۸ نبش آقاج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۱۳ مترانباری

نیروی هوایی مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

نیروی هوائی خ پنجم نبش کوچه ۵ / ۳۵ پ..

قیمت کل: ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده-تحویل ۳ ماه آینده

نیروی هوایی سند تجاری ۸۰ متر طبقه: همکف قدیمی

نیروی هوائی خ پنجم نبش شمال شرقی ف..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

آماده پرداخت فیش تجاری

نیروی هوایی سند اداری ۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

نیروی هوائی خ پنجم فلکه دوم پل..

قیمت کل: ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار نیروی هوایی مناسب کار ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

نیروی هوائی خ پنجم بین ۵ / ۳۵ ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۵۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

همکف تجاری

نیروی هوایی مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نیروی هوائی خ پنجم نبش ۵ ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

نیروی هوایی مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نیروی هوایی خ پنجم نبش ۵ ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

ویلا نیروی هوایی دارای مغازه زمین: ۸۴ متر زیربنا: ۱۰۰ متر قدیمی بر: ۷ متر

نیروی هوائی خ سی متری خ امامت بعد از مسیل منوچهری..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

۱۰۰ متر تجاری

نیروی هوایی مناسب کار ۹۵ متر طبقه: اول ۲۰ ساله

نیروی هوائی ۳۰ متری جنب فلکه چهارگوش ..

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت اسپلیت پکیج باز سازی شده فلت برق 3 فاز

فروش دفتر کار نیروی هوایی سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

نیروی هوائی خ پنجم فلکه دوم..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

خرید دفتر کار نیروی هوایی سند اداری

نیروی هوایی مناسب کار ۹۵ متر طبقه: اول ۲۰ ساله

نیروی هوائی ۳۰ متری جنب فلکه چهارگوش ..

قیمت کل: ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت اسپلیت پکیج باز سازی شده فلت برق 3 فاز

نیروی هوایی مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیروهوائی خ یکم کوی ع..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

نیروی هوایی مناسب کار ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

نیروهوائی خ اول ساختمان پز..

قیمت کل: ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فروش با مستاجر

نیروی هوایی مناسب کار ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیروی هوائی نبش خ او..

قیمت کل: ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

۱۰ مترانباری-موقعیت تجاری اداری

خرید دفتر کار نیروی هوایی مناسب کار ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

نیروی هوائی خ اول جنب بانک کش..

قیمت کل: ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

مطب نیروی هوایی ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم

نیروی هوائی روبروی خ سوم پلاک..

قیمت کل: ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

نیروی هوایی مناسب کار قدیمی

نیروی هوائی سی متری جنب پمپ بنزی..

قیمت کل: ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

نیروی هوایی مناسب کار قدیمی

نیروی هوائی فلکه اول پلاک ..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

قدرالسهم

نیروی هوایی مناسب کار ۸ ساله

نیروی هوائی خ ۷ / ۲ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

پارکینگ جداگانه محاسبه می شود

فروش دفتر کار نیروی هوایی مناسب کار ۱۵ ساله

نیروی هوائی نبش ۸ / ۲۹ (شهید ن..

طبقه: دوم زیربنا: ۵۰ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۶۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز

۲ واحد دارای یک سند

نیروی هوایی مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

پیروزی نیروی هوائی خ ..

قیمت کل: ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نیروی هوایی مناسب کار ۶۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۳ ساله

نیروی هوائی ۳۰ متری فلکه لوزی ..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

مناسب آرایشگاه نیز میباشد

نیروی هوایی مناسب کار ۳۰ ساله

نیروی هوائی سی متری بین خ شورا ..

طبقه: دوم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

نیروی هوایی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ساله

نیروی هوایی نرسیده به امامت نبش کوی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مناسب تمامی مشاغل- ۹ متر انباری

خرید دفتر کار نیروی هوایی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

نیروی هوائی خ پنجم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز تابلو خور

نیروی هوایی مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیروی هوائی ۳۰ متری نبش خ ش..

قیمت کل: ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نیروی هوایی مناسب کار ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیروی هوائی خ پنجم فلکه..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: کولر گاز

۶۷ مترقدرالسهم

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در نیروی هوایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در نیروی هوایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر