خرید دفتر کار در 17 شهریور

خرید دفتر کار هفده شهریور مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

۱۷ شهریور جنب درمانگاه ولی الله مجت..

قیمت کل: ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری دوربین مداربسته

17 شهریور سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

۱۷ شهریور خ گوته..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده برق 3 فاز

خانه 17 شهریور موقعیت اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه

۱۷ شهریور جنوبی بالاتر از تیردوقلو روبروی بانک ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۰۰ مترانباری تجاری-دارای ۶۰ متر مغازه با ۱۳ متر بالکن

17 شهریور مناسب کار ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

۱۷ شهریور گیلکی جنوب..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

17 شهریور سند اداری نوساز

۱۷ شهریور بالاتراز زیرگذر امیرکبیر نبش کوی پرو..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۵ قیمت کل: ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۷۵ قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۵۰ قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۶۰ قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف پکیج فلت

دوم ۱۰۰ متری-تلفن سانترال

خرید دفتر کار هفده شهریور سند اداری ۲ ساله

۱۷ شهریور روبروی سینماسایه مرکزا..

طبقه: سوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

17 شهریور مناسب کار ۱۱۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

۱۷ شهریور شمالی نرسیده به میدان خراسان جنب بانک کش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

17 شهریور مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

۱۷ شهریور نرسیده به بلوار قیام روبروی خ ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۹۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

17 شهریور سند تجاری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

۱۷ شهریور خ خراسان کوی نجف ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

17 شهریور مناسب کار ۱۴۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

۱۷ شهریور بالاترازمحلاتی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

همکف اداری میباشد

فروش دفتر کار هفده شهریور مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

امام حسین ۱۷ شهریور نبش خ ثار..

قیمت کل: ۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

17 شهریور مناسب کار ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

۱۷ شهریور گیلکی جنوب..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

17 شهریور مناسب کار ۱۴ ساله

۱۷ شهریور خ عجب گل چهارراه عجب گل خ مخب..

طبقه: سوم زیربنا: ۷۱ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۷۱ خواب: ۲

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۱۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: کولر گاز

17 شهریور مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

۱۷ شهریور روبروی روزنامه همشهریور پ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

17 شهریور سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

۱۷ شهریورشمالی خشکبارچی پل..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج تابلو خور

خرید دفتر کار هفده شهریور مناسب کار ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

۱۷ شهریور چهارراه شمس ساختم..

قیمت کل: ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

خرید دفتر کار 17 شهریور مناسب کار

17 شهریور سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

۱۷ شهریور نبش چهارراه شمس ساختما..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

17 شهریور مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

۱۷ شهریور بین ۱۵ متری اول و دوم روبروی ..

قیمت کل: ۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

17 شهریور مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

امام حسین ۱۷ شهریور نبش خ ثارا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

17 شهریور مناسب کار ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

پیروزی شهید محلاتی ۱۷ شهریور بالاتر ا..

قیمت کل: ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار هفده شهریور مناسب کار ۶ ساله

۱۷ شهریور روبروی پارک خیام خ خشکبارچی ..

زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

قیمت کل: ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

17 شهریور مناسب کار ۴۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

امام حسین خ ۱۷ شهریور کوچه بختیا..

قیمت کل: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۳۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

17 شهریور مناسب کار ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

۱۷ شهریور نرسیده به پل ری جنب درمانگاه ولی الله کوی پیش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

17 شهریور سند تجاری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

۱۷ شهریور جنوبی جنب پمپ بنزین میدان شهداء..

قیمت کل: ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در 17 شهریور آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در 17 شهریور شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر