خرید دفتر کار در کارگر جنوبی

خرید دفتر کار کارگر جنوبی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

کارگر جنوبی نرسیده به چهارراه ل..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

انقلاب خ کارگر جنوبی نرسیده به جمهوری م..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

کارگر جنوبی مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

کارگرجنوبی نرسیده به لبافی نژاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

بازدید ازساعت ۱۵

کارگر جنوبی سند اداری ۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

کارگر جنوبی خ کمالی خ غفاری پ..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کارگر جنوبی مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

انقلاب خ کارگر جنوبی تقاطع لباف..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲۸۰ متر انباری موقعیت تجاری

خرید دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

انقلاب کارگرجنوبی رشتچی ..

قیمت کل: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مناسب دفتروکالت

کارگر جنوبی مناسب کار ۶ ساله

کارگرجنوبی چهارراه لشگر خ مخصوص پل..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن

دارای وسایل پزشکی- ۲ واحد باهم فروخته میشود - ۴۰ م پارکینگ

کارگر جنوبی مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱۳ ساله

کارگر جنوبی نرسیده به لبافی نژاد پاس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

کارگر جنوبی نرسیده به میدان انقل..

قیمت کل: ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

کارگر جنوبی مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱۵ ساله

کارگر جنوبی نرسیده به لبافی نژاد پاسا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فروش دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار قدیمی

کارگر جنوبی چهارراه لشگر خ مخصوص پ..

قیمت کل: ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

کارگر جنوبی مناسب کار قدیمی

کارگرجنوبی کوچه سرود پل..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر جنوبی مسکونی اداری قدیمی

کارگر جنوبی نرسیده به روانمهر کوی ..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۲۰ مترقدرالسهم-

کارگر جنوبی مناسب کار ۲۶ ساله

کارگر جنوبی نبش روانمهر پلاک..

قیمت کل: ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر جنوبی مسکونی اداری ۸ ساله

انقلاب کارگرجنوبی رشتچی ..

قیمت کل: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

کارگر جنوبی نرسیده به آذربایجان نبش ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار

کارگر جنوبی سند اداری ۴۱ متر طبقه: اول ۱۹ ساله

کارگرجنوبی نرسیده به جمالزاده خ لبافی نژاد پلاک ۲ ..

قیمت کل: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

کارگر جنوبی مناسب کار ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

کارگرجنوبی کوی رشتی پلاک ..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار ۵۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگر جنوبی خ رودکی جنوبی نرسیده به چهارراه آذربا..

قیمت کل: ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کارگر جنوبی مناسب کار ۱۴۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

انقلاب کارگرجنوبی بین چهارراه لبافی نژاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

فروش دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار ۱۳۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

کارگر جنوبی بالاتر از جمهو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کارگر جنوبی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

کارگرجنوبی بین چهارراه لشگر و میدان حر ..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

کارگر جنوبی مناسب کار ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب کارگرجنوبی خ ک..

قیمت کل: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

کارگر جنوبی مناسب کار ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

انقلاب کارگرجنوبی جنب پاساژ مهستان پ..

قیمت کل: ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده دوربین مداربسته

سانترال

کارگر جنوبی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

انقلاب کارگرجنوبی جنب پاساژ مهستا..

قیمت کل: ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار

خرید دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگر جنوبی تقاطع جمهوری ساختم..

قیمت کل: ۳۳۹,۴۵۰,۰۰۰ ت متری: ۳,۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

کارگر جنوبی مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

انقلاب کارگر جنوبی نرسیده به ستاد نیروی انتظامی..

قیمت کل: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

کارگر جنوبی مناسب کار ۸ ساله

کارگرجنوبی چهارراه لشگر روبروی هایپراستار کوی فر..

زیربنا: ۶۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۰ خواب: ۲

قیمت کل: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کارگر جنوبی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کارگر جنوبی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر

  پاسخ دهنده: