خرید دفتر کار در کارگر جنوبی

خرید دفتر کار کارگر جنوبی سند اداری ۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

کارگر جنوبی خ کمالی خ غفاری پ..

قیمت کل: ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کارگر جنوبی مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

کارگرجنوبی چهارراه لشگر خ مخصوص پل..

قیمت کل: ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن

دارای وسایل پزشکی- - ۴۰ م پارکینگ

کارگر جنوبی مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرجنوبی خ لبافی نژاد پلاک..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کارگر جنوبی مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱۵ ساله

کارگر جنوبی نرسیده به لبافی نژاد پاسا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

کارگر جنوبی مناسب کار ۴۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرجنوبی بین جمهوری وآذربایجان پ..

قیمت کل: ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف تجاری

خرید دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

انقلاب خ کارگر جنوبی نرسیده به جمهوری م..

قیمت کل: ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

کارگر جنوبی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

کارگر جنوبی نبش نظری مجتم..

قیمت کل: ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر جنوبی چهارراه لشگر خ مخصوص پ..

قیمت کل: ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

کارگر جنوبی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

کارگر جنوبی نرسیده به چهارراه ل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

کارگر جنوبی نبش نظری مجتم..

قیمت کل: ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

انقلاب خ کارگر جنوبی تقاطع لباف..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲۸۰ متر انباری موقعیت تجاری

کارگر جنوبی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

انقلاب ابتدای کارگر جنوبی ک م..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

کارگر جنوبی نرسیده به میدان انقل..

قیمت کل: ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر وکالت کارگر جنوبی ۶۹ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم

کارگرجنوبی نرسیده به لبافی نژاد بر..

قیمت کل: ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

کارگر جنوبی مسکونی اداری ۲۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگر جنوبی نرسیده به روانمهر کوی ..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۲۰ مترقدرالسهم-

خرید دفتر کار کارگر جنوبی سند اداری ۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

کارگر جنوبی نبش نظری مجتمع تج..

قیمت کل: ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار ۱۳۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرجنوبی تقاطع جمهوری جنب تالار ی..

قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده درب ضد سرقت

۲ بالکن

کارگر جنوبی مناسب کار ۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

انقلاب کارگرجنوبی برج مه..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۵۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

کارگر جنوبی مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

کارگرجنوبی نرسیده به لبافی نژاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

بازدید ازساعت ۱۵

کارگر جنوبی مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

انقلاب کارگرجنوبی رشتچی ..

قیمت کل: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مناسب دفتروکالت

فروش دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱۳ ساله

کارگر جنوبی نرسیده به لبافی نژاد پاس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار قدیمی

کارگرجنوبی کوچه سرود پل..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار ۲۶ ساله

کارگر جنوبی نبش روانمهر پلاک..

قیمت کل: ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر جنوبی مسکونی اداری ۸ ساله

انقلاب کارگرجنوبی رشتچی ..

قیمت کل: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

کارگر جنوبی نرسیده به آذربایجان نبش ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار کارگر جنوبی مناسب کار

خرید دفتر کار کارگر جنوبی سند اداری ۴۱ متر طبقه: اول ۱۹ ساله

کارگرجنوبی نرسیده به جمالزاده خ لبافی نژاد پلاک ۲ ..

قیمت کل: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

کارگر جنوبی مناسب کار ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

کارگرجنوبی کوی رشتی پلاک ..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر جنوبی مناسب کار ۱۴۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

انقلاب کارگرجنوبی بین چهارراه لبافی نژاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

کارگر جنوبی مناسب کار ۱۳۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

کارگر جنوبی بالاتر از جمهو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کارگر جنوبی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

کارگرجنوبی بین چهارراه لشگر و میدان حر ..

قیمت کل: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کارگر جنوبی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کارگر جنوبی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر