خرید دفتر کار در اسکندری

خرید دفتر کار اسکندری مناسب کار ۲۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

اسکندری شمالی نرسیده به خ فرصت جنب اداره پس..

قیمت کل: ۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

اسکندری مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

اسکندری شمالی نبش ب..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اسکندری سند اداری ۱۶۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۶۰ ساله

اسکندری شمالی خ فرصت شیرازی و امیرلو ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اسکندری ۱۶۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۶۰ ساله

اسکندری شمالی خ فرصت شیر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اسکندری مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

اسکندری شمالی نبش ب..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار اسکندری مناسب کار ۱۶۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

اسکندری شمالی خ فرصت شیر..

قیمت کل: ۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسکندری مناسب کار ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

اسکندری شمالی بعد از خ طوسی نبش..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اسکندری مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۶ ساله

اسکندری جنوبی نرسیده به آزادی روبروی کو..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اسکندری ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

اسکندری شمالی نبش ب..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۳۲۴,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اسکندری ۱۶۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۶۰ ساله

اسکندری شمالی خ فرصت شیرازی و امیرلو ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار اسکندری مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

اسکندری شمالی نبش ب..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۳۲۴,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اسکندری سند اداری ۱۶۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۶۰ ساله

اسکندری شمالی خ فرصت شیرازی و امیرلو ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اسکندری مناسب کار ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

اسکندری شمالی بعد از خ طوسی نبش..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اسکندری مناسب کار ۱۳۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

اسکندری نرسیده به تقاطع آزادی پل..

قیمت کل: ۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

همکف تجاری میباشد

اسکندری سند اداری ۱۶۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

اسکندری شمالی نبش خ فرصت شیرازی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار اسکندری مناسب کار ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۸ ساله

اسکندری نرسیده به آزادی بن بست خلی..

قیمت کل: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مورد تک واحدی

اسکندری سند تجاری ۸۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

اسکندری جنب پارک اوستا پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اسکندری مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

اسکندری شمالی بین قریب واسکن..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اسکندری مناسب کار ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

اسکندری بین آذربایجان و جمهوری نبش ..

قیمت کل: ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۴۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

مالک تمایل به رهن ملک دارد- --/ ۵۰ م وام

اسکندری سند اداری ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

اسکندری جنوبی روبروی فروشگاه اتکاء پ..

قیمت کل: ۱,۵۷۲,۹۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار اسکندری سند اداری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

اسکندری خ ارومیه و کلهر س..

قیمت کل: ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اسکندری مناسب کار ۳ ساله

اسکندری شمالی بین قریب واسکن..

زیربنا: ۱۰۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اسکندری مناسب کار نوساز

اسکندری شمالی بین قریب واسکن..

زیربنا: ۹۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۵ خواب: ۲

قیمت کل: ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

اسکندری سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

آزادی اسکندری شمالی بالاترازچهارراه طوسی..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

اسکندری مناسب کار ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

اسکندری جنوبی بالاتر از آذربا..

قیمت کل: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار اسکندری مناسب کار ۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

اسکندری شمالی نرسیده به ف..

قیمت کل: ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اسکندری مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

اسکندری بین کلهر و آزا..

قیمت کل: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۸۰ متر تراس

اسکندری سند اداری ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

آزادی اسکندری جنوبی روبروی فروشگا..

قیمت کل: ۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در اسکندری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در اسکندری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین شهبازی يك شنبه، ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۸

  دفتر اداری 30تا 50 متر منطقه 12


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نجمه قاضی يك شنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۰:۴۵

  سلام منیک واحد 73 متری موقعیت اداری دوخواب 16 ساله در فردوس غرب جنب در مانگاه کیمیاگر دارم ط سوم پ واسانسور ، ضدزلزله ،و روبه خیابان وتمام مشاعات و شوفاژ خونه و،،،، با مبلغ 170 ملیون باز سازی شده ، قیمت چند برای فروش ، ممنون

 • دکتر اصغری پنج شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۲

  سلام آپارتمان اداری 65متری واقع در محله آهنگ ده حقی با سند اداری مناسب جهت پزشکان وکلا سالنهای زیبایی و دفاتر کار شرکتها جهت فروش، سن بنا 7سال دارای دو خواب و تمامی امکانات و تابلو خور عالی زیر قیمت منطقه


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۳ • بهروز شهبازپور شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۴

  باسلام و احترام. شهبازپور هستم. قصد خرید واحد اداری حدود صدمتری تک واحدی در منطقه قلهک را دارم. بودجه حدود 4/5تا5/5 است. لطفا موارد مناسب را پیشنهاد فرمایید.


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید