خرید دفتر کار در ولیعصر(پارک وی تا تجریش)

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار نوساز

ولیعصر ایستگاه محمودی..

زیربنا: ۱۳۲ قیمت کل: ۱۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۳۲ قیمت کل: ۱۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۱۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختمان..

قیمت کل: ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای پایان کار تجاری -سرقفلی

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) دارای مغازه ۸۵ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش نبش..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت-مناسب املاک با جواز-با تجهیزات

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۸۶ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش نبش کوی ..

قیمت کل: ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت پکیج باز سازی شده فلت آب و برق

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به میدان تجریش نبش سعدی روبرو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۳۴ متر طبقه: چهارم نوساز

ولیعصر ایستگاه محمودی..

قیمت کل: ۱۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

ولیعصر نرسیده به چهارراه پسیان نرسیده به کبابی ن..

قیمت کل: ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

کلید نخورده

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

ولیعصر بالاتر از فرشته روبروی چرم ..

قیمت کل: ۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر بالاترازپارک وی روبروی بانک صنعت..

قیمت کل: ۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت تابلو خور

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۸۵ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش نبش ک..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت فلت

مناسب املاک باجواز تجهیزات

فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

ولیعصر بین محمودیه و پسیان پلا..

قیمت کل: ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

واحدجنوبی

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سنداداری-تجاری ۲۳,۰۰۰ متر طبقه: درکل نوساز

ولیعصر روبروی باغ فردوس نبش کوچه سملک ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت درکل۲۳۰۰۰متر زیربنا

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

قیمت هزاروچهارصدوپنجاه میلیارد-پارکینگ مازاد ۳۲ عدد-مساحت انباری ۳۹۴ -مساحت تجاری ۸۸۰ متر

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سنداداری-تجاری

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱,۴۲۵ متر ۳۰ خوابه طبقه: درکل نوساز

ولیعصر روبروی باغ فردوس ..

قیمت کل: ۸۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور پکیج

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۶۸ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش روبروی فروش..

قیمت کل: ۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

ولیعصر بالاترازفرشته روبروی چرم م..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کلیدنخورده

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند اداری ۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ولیعصر بالاترازپارک وی بالاتر چلوکبابی لوکس ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز فن کوئل باز سازی شده

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختمان ..

قیمت کل: ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر بالاتراز ۴ راه پارک وی ایستگاه محمودی..

قیمت کل: ۵,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

بازسازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۲۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

ولیعصر ابتدای تجریش کوچه..

قیمت کل: ۹,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

معاوضه با ماشین

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتر از ۴ راه پارک وی نبش کوی ک..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر بالاترازپارک وی ایستگاه محمودیه روبروی بانک صنعت..

قیمت کل: ۵,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

ولیعصر بالاتر از پارک وی روبروی فرشته ب..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ولیعصر نبش زعفرانیه روبروی باغ فردوس ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۴ ساله

ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک و..

قیمت کل: ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۲ ساله

ولیعصر نرسیده به چهارراه پسیان نرسیده به کبابی ن..

قیمت کل: ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

کلید نخورده

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به م تجریش روبروی قنادی لاد..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت برق 3 فاز فروش با مستاجر

۵۰ درصد معاوضه با آّپارتمان-در حال حاضر باشگاه بدنسازی

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۲ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش بن بست تدین پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۳ ساله

ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی نبش کوچه ..

قیمت کل: ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ساختمان پزشکان ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم

ولیعصر نبش زعفرانیه ساخ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در ولیعصر(پارک وی تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در ولیعصر(پارک وی تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>