خرید دفتر کار در ولیعصر(پارک وی تا تجریش)

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۸۶ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش نبش کوی ..

قیمت کل: ۱۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت پکیج باز سازی شده فلت آب و برق

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند اداری نوساز

ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی کوی م..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۷ قیمت کل: ۱۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۷ قیمت کل: ۱۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

بازدید با هماهنگی- هرواحد ۳ پارکینگ

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۲۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر بالاتر از پارک وی روبروی بانک صنعت و م..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پارکینگ مشاع

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختمان ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

طبقه روی همکف میباشد- ۱۰ متر انباری

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۷۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی خ محمودیه روبروی ساخت..

قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر بالاترازلوکس طلائی پلا..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

ولیعصر بالاتر از باغ فردوس کو..

قیمت کل: ۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختمان ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۰ متر انباری

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر بالاترازپارک وی روبروی بانک صنعت و مع..

قیمت کل: ۱۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت تابلو خور

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به میدان تجریش نبش سعدی روبروی پاساژ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند اداری ۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر بالاتر از پارک وی وچلوکبابی لوکس ط..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فن کوئل باز سازی شده

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر نرسیده به پسیان پلاک..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار نوساز

ولیعصر ایستگاه محمودی..

زیربنا: ۱۳۴

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۳۴

قیمت کل: ۱۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختما..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار نوساز

ولیعصر ایستگاه محمودی..

زیربنا: ۱۳۲ قیمت کل: ۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۳۲ قیمت کل: ۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴۰ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک وی روبروی بانک صنعت و مع..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت یکجا

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده لابی

واحدفوق ازتجمیع ۲ واحد ۷۵ متری و یک سوئیت ۲۵ متری میباشد دارای یک سند

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختمان ..

قیمت کل: ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۱۳۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به تجریش ساختمان..

قیمت کل: ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای پایان کار تجاری -سرقفلی

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

ولیعصر نرسیده به چهارراه پسیان نرسیده به کبابی ن..

قیمت کل: ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

کلید نخورده

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

ولیعصر بالاتر از فرشته روبروی چرم ..

قیمت کل: ۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند تجاری ۸۵ متر طبقه: اول قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش نبش ک..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز اسپلیت فلت

مناسب املاک باجواز تجهیزات

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

ولیعصر بین محمودیه و پسیان پلا..

قیمت کل: ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

واحدجنوبی

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سنداداری-تجاری ۲۳,۰۰۰ متر طبقه: درکل نوساز

ولیعصر روبروی باغ فردوس نبش کوچه سملک ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت درکل۲۳۰۰۰متر زیربنا

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

قیمت هزاروچهارصدوپنجاه میلیارد-پارکینگ مازاد ۳۲ عدد-مساحت انباری ۳۹۴ -مساحت تجاری ۸۸۰ متر

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سنداداری-تجاری

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) ۱,۴۲۵ متر ۳۰ خوابه طبقه: درکل نوساز

ولیعصر روبروی باغ فردوس ..

قیمت کل: ۸۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور پکیج

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۱۶۸ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر نرسیده به تجریش روبروی فروش..

قیمت کل: ۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

ولیعصر بالاترازفرشته روبروی چرم م..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کلیدنخورده

خرید دفتر کار ولیعصر(پارک وی تا تجریش) مناسب کار

ولیعصر(پارک وی تا تجریش) سند اداری ۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ولیعصر بالاترازپارک وی بالاتر چلوکبابی لوکس ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز فن کوئل باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در ولیعصر(پارک وی تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در ولیعصر(پارک وی تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر