خرید دفتر کار در نیاوران

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۲ متر طبقه: هفتم نوساز

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

کلیدنخورده

نیاوران سند اداری ۹۸ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه مجتمع نیاورا..

قیمت کل: ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

۲ لاین آسانسور

نیاوران سند اداری ۵۷ متر طبقه: اول ۲۲ ساله

نیاوران چهارراه کامرانیه روبروی شهر کت..

قیمت کل: ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

نیاوران مناسب کار ۲۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

نیاوران خ باهنر نبش خ نجابت جو پل..

قیمت کل: ۱۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اسپلیت

مورد تک واحدی- ۲ پارکینگ

نیاوران مناسب کار ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

نیاوران خ مرجان پلاک ..

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار نیاوران مناسب کار نوساز

نیاوران باهنر نبش عر..

زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

هرواحد ۲ پارکینگ که یکی مزاحم میباشد

نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

طبقه: هفتم زیربنا: ۱۰۲ قیمت کل: ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۷۰ قیمت کل: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

۱۸ آسانسور ۱۷۰ متری ۳ تا پارکینگ

نیاوران سند تجاری ۱۸۰ متر طبقه: همکف ۸ ساله

نیاوران تقاطع دزاشیب فروشگاه..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: تابلو خور آب و برق

۲ کله-برق ۳ فاز-دو دهنه-جواز آزاد

نیاوران مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه پا..

قیمت کل: ۴,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

از مورد چند واحدی اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش دفتر کار نیاوران مناسب کار ۹۰ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران بالاتراز چهارراه مژده نبش کوی ۱۱۰ ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

درمرحله نازک کاری-تحویل ۵ ماه آینده-از واحدها اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژده نبش کوی ۱ ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۵ قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هشتم زیربنا: ۱۷۰ قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶ قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۳ ماه آینده- طبقه هشتم دارای ۲ پارکینگ

نیاوران مناسب کار ۲۲۱ متر طبقه: همکف نوساز

نیاوران روبروی پارکینگ شهرداری منطقه یک..

قیمت کل: ۱۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

درب مستقل-کلیدنخورده- ۳ پارکینگ - ۲۱ مترانباری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

نیاوران مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

نیاوران روبروی پاساژ نارون پلا..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نیاوران سند اداری ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

نیاوران پشت کاخ نیاوران خ نصیرآباد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

نیاوران مناسب کار ۹۰ متر طبقه: هفتم ۱ ساله

نیاوران عمارنرسیده به سه راه ..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۲ لاین اسانسور

خرید دفتر کار نیاوران مناسب کار ۷ ساله

نیاوران پایین تر از سه راه یاسر نبش ک معظم..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۳

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۴۳

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

ورودی مجزا- ۶ پله به پایین دارای یک سند میباشد

نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جماران بر..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

نیاوران مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

نیاوران نرسیده به مژده نبش خ..

قیمت کل: ۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت لابی

یک پارکینگ مزاحم

نیاوران سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش منظریه یکم ..

قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نیاوران مناسب کار ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

نیاوران کوی شفیعی پلاک ه..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۳ نبش

فروش دفتر کار نیاوران مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

نیاوران نبش میدان باهنر پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران نخجوان بن بست احسان ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انباری مشترک

نیاوران مناسب کار ۱۰۰ متر طبقه: ششم نوساز

نیاوران روبروی پاساژ نار..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

نیاوران مناسب کار ویلا یک طبقه ۳۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیربنا ۱۶ ساله

نیاوران بالاتر از آجودانیه خ عروج ب..

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

مناسب باغ تالار و آتلیه عروس و ....

نیاوران مناسب کار ۹۰ متر طبقه: هفتم ۲ ساله

نیاوران عمار..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر