خرید دفتر کار در مینی سیتی

خرید دفتر کار مینی سیتی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

مینی سیتی بلوارارتش نبش بهاران پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

مینی سیتی مناسب کار ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

مینی سیتی ارتش بین بهاران و خسرو ساختم..

قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مینی سیتی مناسب کار ۴ ساله

مینی سیتی بلوار ارتش پلاک ..

زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مینی سیتی مناسب کار ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

مینی سیتی شهرک قائم فاز یک کوچه مریم یکم ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

واحد روی پاساژ واقع شده است

مینی سیتی مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

مینی سیتی بزرگراه ارتش خ ب..

قیمت کل: ۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار مینی سیتی مسکونی اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

مینی سیتی بلوارارتش شهرک دا..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی -پارکینگ حیاط

مینی سیتی مناسب کار ۹۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

مینی سیتی شهرک نفت بالاتراز کوی بهار..

قیمت کل: ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مینی سیتی مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

مینی سیتی بلوار ارتش خ نخل کوی بهاران ..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۱۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مینی سیتی مسکونی اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مینی سیتی بلوارارتش بالاترازداروخانه شبانه روزی شهرک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

مینی سیتی مناسب کار ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

مینی سیتی شهرک قائم میدان نیایش روبروی تره ب..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار مینی سیتی مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

مینی سیتی ضلع شمالی بلوار ارتش نبش بهاران ساختمان..

قیمت کل: ۴,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بیواسطه

مینی سیتی مناسب کار ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

مینی سیتی بزرگراه ارتش نبش بهاران ساخ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مینی سیتی مناسب کار نوساز

مینی سیتی تقاطع بلوار ارتش و امام علی ..

زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۱

زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

فقط جهت پزشک

مینی سیتی سند اداری ۸۱ متر طبقه: اول ۱ ساله

مینی سیتی بلوارارتش مجتمع شمیرا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت فروش با مستاجر

مینی سیتی سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: هفتم ۱ ساله

مینی سیتی بلوار ارتش نرسیده به شهرک نفت مجتم..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار مینی سیتی سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۸ ساله

مینی سیتی بلوارارتش مجتمع آتی ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۳ سندمجزا- ۲ نبش- ۲ پارکینگ

مینی سیتی سند اداری ۷۶ متر طبقه: هفتم نوساز

مینی سیتی بزرگراه ارتش برج..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر فلت

۶ لاین آسانسور-لابی من

مینی سیتی مناسب کار ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

مینی سیتی شهرک محلاتی کوی گلس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

مینی سیتی مناسب کار ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

مینی سیتی کاشانک نبش لشگری..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مینی سیتی مناسب کار ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

مینی سیتی خ گلستان ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۱۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

فروش دفتر کار مینی سیتی مناسب کار قدیمی

مینی سیتی بزرگراه ارتش جنب داروخانه لشگرک..

طبقه: دوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۹۵ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مینی سیتی مناسب کار ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

مینی سیتی بلوارارتش خ نخل جنب بن ب..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۵۲ مترقدرالسهم

مینی سیتی سند تجاری ۱۵ ساله

مینی سیتی ارتش نرسیده به شهرک قائم روبروی متروقائ..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه-ملک وسرقفلی

مینی سیتی سند اداری ۲۲۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

مینی سیتی شهرک قائم روبروی بازار تره بار طبقه فوقانی پاساژ..

قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

همکف تجاری

مینی سیتی مناسب کار ۷۵ متر طبقه: چهارم نوساز

مینی سیتی بلوار ارتش نرسیده به چهارراه مینی سیتی بالاتر از ..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در مینی سیتی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در مینی سیتی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر