خرید دفتر کار در محمودیه

خرید دفتر کار محمودیه مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

محمودیه خ بهمن شمال..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

محمودیه مناسب کار ۱۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱ ساله

محمودیه مقدس اردبیلی خ الف شمالی نبش کوی خرم..

قیمت کل: ۱۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی داکت اسپلیت پکیج لابی

۲ پارکینگ

محمودیه مناسب کار ۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

محمودیه نبش ک تی..

قیمت کل: ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

محمودیه مناسب کار ۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

محمودیه نبش کوی تی..

قیمت کل: ۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

محمودیه مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

محمودیه نبش کوی تیر پلاک..

قیمت کل: ۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

۲ لاین آسانسور-پارتیشن بندی

خرید دفتر کار محمودیه مناسب کار

خرید دفتر کار محمودیه مناسب کار ۳ ساله

محمودیه نبش زهره کوی اردیبشهت پل..

زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۳

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

محمودیه مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

محمودیه مقدس اردبیلی ک به..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

محمودیه مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

محمودیه نبش تیر..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

محمودیه مناسب کار ۱۲۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

محمودیه ایستگاه محمودی..

قیمت کل: ۳,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

پارکینگ مشاع

خرید دفتر کار محمودیه مناسب کار

محمودیه مناسب کار ۷۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی خ محمودیه روبروی ساخت..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار محمودیه مناسب کار

فروش دفتر کار محمودیه مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

محمودیه خ تیر پلاک ..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف اسپلیت لابی

محمودیه سند اداری ۳۳۵ متر ۷ خوابه طبقه: هشتم ۴ ساله

محمودیه میدان الف ساختم..

قیمت کل: ۱۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

محمودیه مناسب کار نوساز

محمودیه خ مقدس اردیبلی خ الف شمالی نبش ..

زیربنا: ۲۲۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۲۰ خواب: ۲

قیمت کل: ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

محمودیه مناسب کار نوساز

محمودیه خ مقدس اردیبلی خ الف شمالی نبش ..

زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

قیمت کل: ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

هر ط ۳ درصد افزایش قیمت

محمودیه مناسب کار ۱۸۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

محمودیه ابتدای الف پلاک ..

قیمت کل: ۳,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۶۰ مترقدرالسهم- ۲ پارکینگ- ۲۷ مترانباری

خرید دفتر کار محمودیه سند اداری ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: اول نوساز

محمودیه خ میرشریفی پل..

قیمت کل: ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

۲ پارکینگ

محمودیه مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

محمودیه نبش کوی تی..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کمیسیون کامل

محمودیه مناسب کار ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

محمودیه خ مقدس اردیبلی خ الف شمالی نبش ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سند در دست اقدام - انتن مرکز ی-طبقات مختلف

محمودیه مناسب کار ۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

محمودیه نبش خ تی..

قیمت کل: ۱,۶۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ آسانسور

محمودیه مناسب کار نوساز

محمودیه خ سالار..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۳۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

انباری داخل واحد- ۲ آسانسور

فروش دفتر کار محمودیه مناسب کار ۲۳۵ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

محمودیه خیام نبش نصیب..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

محمودیه مناسب کار ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

محمودیه خ مقدس اردیبلی خ الف شمالی نبش ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

پایه - سند در دست اقدام -طبقات مختلف

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در محمودیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در محمودیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر