خرید دفتر کار در فرمانیه

خرید ساختمان پزشکان فرمانیه ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم

فرمانیه شرقی بین خ عسگریان و دیباجی شما..

قیمت کل: ۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سنداداری دست اقدام که قیمت تغییر مییابد

فرمانیه مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فرمانیه شمالی نارنجستان هفتم ..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فرمانیه مناسب کار ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

فرمانیه اندرزگو کوی سالاری پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فرمانیه مناسب کار ۹۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

فرمانیه غربی خ لواسانی نبش بن بست گل..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۶۵۲,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

مناسب همه مشاغل

خرید دفتر کار فرمانیه مناسب کار

فرمانیه مناسب کار ۱۰۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

فرمانیه نارنجستان ه..

قیمت کل: ۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر باز سازی شده دوربین مداربسته

خرید ساختمان پزشکان فرمانیه ۱۰۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم

فرمانیه جنب باشگاه فرمانیه ..

قیمت کل: ۱۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر لابی

۲ آسانسور-لابی من

فرمانیه مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

فرمانیه اندرزگو خ اشکستان پورشمالی نبش ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج مسترروم

به خانم مجرد نیز اجاره داده میشود

فرمانیه مناسب کار ۲۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

فرمانیه بلوار اندرزگو تقاطع کاو..

قیمت کل: ۲۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج لابی

لابی من

فرمانیه مناسب کار ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

فرمانیه غربی بین آقائی و آبکوه پ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

انباری داخل واحد

فرمانیه مناسب کار ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

فرمانیه روبروی پمپ بنزین صاحبقرانیه نب..

قیمت کل: ۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار فرمانیه مناسب کار ۱۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

فرمانیه خ اندرزگو پلاک ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۱,۰۸۰,۰۰۰ ت قیمت واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۷۵ مترقدرالسهم

فرمانیه مناسب کار ۱۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

فرمانیه اندرزگو روبروی بلوار کاوه ساخت..

قیمت کل: ۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده

فرمانیه سند اداری ۱۰۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

فرمانیه ابتدای پاسدار..

قیمت کل: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۶ پارکینگ( ۳ پارکینگ سندی+ ۳ پارکینگ غیرسندی)- ۲ لاین آسانسور

فرمانیه مناسب کار ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

فرمانیه اندرزگو کوی سالاری پ..

قیمت کل: ۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فرمانیه مناسب کار ۸۸ متر طبقه: هفتم نوساز

فرمانیه بلوار اندرزگو روبروی کاوه ساختم..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج فلت برق 3 فاز لابی مسترروم

۲ لاین آسانسور

خرید دفتر کار فرمانیه مناسب کار ۱۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

فرمانیه اندرزگو نبش بلوار کاوه..

قیمت کل: ۱۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فرمانیه مناسب کار ۱۰۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

فرمانیه جنب بیمارستان فرمانیه ..

قیمت کل: ۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فرمانیه مناسب کار ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

فرمانیه جنب پاساژ روشا پل..

قیمت کل: ۸,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

فرمانیه مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

فرمانیه اندرزگو بلوار کریمی ساختمان یا..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

فرمانیه مناسب کار نوساز

فرمانیه بین عسگریان و نیلو..

زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار فرمانیه مناسب کار ۲۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

فرمانیه بالاتراز عسگریان بن بست او..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فرمانیه مناسب کار ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فرمانیه خ نوری نبش اعلم مجتمع ف..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

فرمانیه مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

فرمانیه اندرزگو طبقه فوقانی بانک انصار ..

قیمت کل: ۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

فرمانیه سند اداری نوساز

فرمانیه چهارراه فرمانیه جنب آرتمیس بر..

زیربنا: ۱۸۵ قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۸۵ قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت لابی اطفاء حریق دوربین مداربسته

۳ لاین آسانسور-برق هوشمند-اعلام حریق-هرواحد ۴ پارکینگ-موقعیت تجاری میباشد

فرمانیه مناسب کار ۱۰۴ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

فرمانیه جنب بیمارستان فرمانیه ساختما..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ لاین آسانسور

خرید دفتر کار فرمانیه سند اداری ۷۰ متر طبقه: هشتم نوساز

فرمانیه اندرزگو نبش مهرمحمدی جنوبی ساخت..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

فرمانیه مناسب کار ۱۳۸ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

فرمانیه اندرزگو نبش کوی مرادی..

قیمت کل: ۷,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اسپلیت مبله

۲ پارکینگ

معاوضه / فروش ساختمان پزشکان فرمانیه ۱۰۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم

فرمانیه شرقی جنب بیمارستان ..

متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قابل معاوضه با واحدمسکونی درمنطقه یک

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در فرمانیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در فرمانیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر